vorige Buurt: 73.Witsermouw 74. De Boomgaard volgende Buurt: 82.Heren - en Salomonstraten

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende van den houck van 't Steenschuyr ('t houckhuys daeronder nyet begrepen) tot de oosthouck van de Bogaertsteech / met alle de huysen aen west-, oost-, suyt- ende noortsijde van de voors. gehele Bogaertsteech tot aen de Nobe(l)straet (tegenwoordig de Breestraat) ende Steenschuyr / begrepen met de huysen ende poorten en gangen daerinne uytkomende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 155 vso, 08-11-1646)

Geschiedenis:

De buurt werd op 08-11-1646 gesticht en samengesteld uit delen van Oost Blik op de Aaszak en Constantinopelen. Kennelijk had het men aanvankelijk de naam Nieuw Constantinopelen overwogen, doch deze benaming is doorgehaald.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 155 vso, 08-11-1646)

Op een onbekende datum tussen 1670 en 1675 melden de heer en raden van den Bogaert dat de buurt wordt bewoond door vele personen (met name in de Boomgaardsteeg) die seer gering sijn van middelen. Daardoor wordt er bij het overlijden van een der geburen weynich off niet vereert, zodat de buurt nauwelijks inkomsten heeft. Het meeste moet komen van de elf huizen aan de Langebrug tussen Boomgaardsteeg en Steenschuur, maar uiteindelijk levert dat ook niet veel geld op. Het gevolg is dat de bewoners in tegenstelling tot andere buurten nooit eens metten anderen bijeenvergaderen en vroyelijck sullen mogen sijn, en dat terwijl in de selve gebuerte oock weltijts veel onrust en onmin voorvalt. Het buurtbestuur stelt voor om het oost-west (en kennelijk armste) gedeelte van de Boomgaardsteeg te verdelen onder buurten van de Sayhal, Bredestaet en Plaetsteeg (waarin we resp. de gebuurten Galicië, Constantinopolen en Oost Blik op de Aaszak herkennen). Door nu vijf huizen die tot nog toe onder de (rijke!) gebuerte de Sayhal (Galicië) gehorigh geweest sijn aan de buurt Boomgaard toe te voegen, zou de Boomgaard voortaan bestaan uit het bouwblok gevormd door de Langebrug, het noord-zuid deel van de Boomgaardsteeg en het Steenschuur. Het Gerecht weigert op dit voorstel in te gaan (zie ook 'Buurthouden', pag. 64).

(SA II inv. nr. 286 nr. 109)

Jacob Verkouw, Hendrik Danus en Cors Franken, raden en tresorier van de Boomgaard, melden dat het aantal huisgezinnen in de buurt sterk is verminderd. Men meent de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken niet langer te kunnen dragen en verzoekt om aansluiting bij de buurt  Oost Blik op de Aaszak. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 138).

(SA II inv. nr. 139 fol. 107, 22-08-1785)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Huygen, Joris - 08-11-1646 1 *
Scherpelingh, Johannes - 15-09-1650 2 v  
Nieulander, Adryaan de - 03-08-1662 1  
Vermaes, Michiel - 05-09-1669 1 v  
Nes, Andries van - 25-02-1684 1 *
Fremeaux, Claude - 10-04-1693 1 v *
Porte, Pieter la - 15-07-1698 1 v  
Pecker, Karel de - 20-04-1724 1  
Doornebals, Jan - 18-08-1741 1  
Bolstier, Jan - 08-08-1771 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl