ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep  

 

M   p1498_beroep_M p1498_beroep_M

 

maecht  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Heyl Gasthuisvierendeel de Rijn 59 64 r 0,4 0-8-0   maecht pauper     -   Heyl 1517

 

malymakers  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Katryn Wanthuis   12 31 r 3 3-0-0   malymakers   met haar zoon   -   Katryn 133

 

mandemaker  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Allert Burgstreng   26 66 v 1 1-0-0   mandemaker       -   Allert 1611
Clais Gasthuisvierendeel de Rijn 71 64 v 0,133 0-2-8 0,4 mandemaker       -   Clais 1529
Cornelis Kerkvierendeel   155 72 v 1 1-0-0   mandemaker       -   Cornelis 1871
Dirck Overmare landzijde   114 98 r 0,167 0-3-4 0,5 mandemaker       -   Dirck 2975
Dirck Nieuwland Oostzijde van de plaats 35 42 v 0,2 0-4-0 0,6 mandemaker       -   Dirck 602
Jacob Gasthuisvierendeel Op de Rijn 92 65 r 0 0-0-0 0,4 mandemaker       -   Jacob 1550
Jan Kerkvierendeel   53 70 r 0,167 0-3-4 0,5 mandemaker       -   Jan 1769
Tryn Kerkvierendeel   125 71 v 0,133 0-2-8 0,4 mandemakersweduwe     weduwe - mandemaker Tryn 1841
Jan Martynsz Kerkvierendeel   1 69 r 1 1-0-0   mandemaker       -   Jan Martynsz 1717
Jacob Pietersz Gansoord   107 75 r 0,2 0-4-0 0,6 mandemaker       -   Jacob Pietersz 1990
Willem Zevenhuizen Steenschuur 140 57 v 0,167 0-3-4 0,5 mandemaker       -   Willem 1234
Willem Gasthuisvierendeel Mandemakerssteeg 109 65 v 0,8 0-16-0   mandemaker       -   Willem 1567

 

medicus  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan van Zeyst, mr Over `t hoff   120 60 v 39 39-0-0 60 [medicus]   als voogd van zijn huisvrouw en zijn kinderen   -   Jan van Zeyst, mr 1367

 

meekoper  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Pieter Heynricxz Burgstreng   119 68 v 2 2-0-0   [meekoper]       -   Pieter Pieter Heynricxz 1704
Willem Willemsz Burgstreng   120 68 v 25 25-0-0   [meekoper]       -   Willem Willemsz 1705

 

messemaker  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Gasthuisvierendeel Vrouwensteeg 82 65 r 0,2 0-4-0 0,6 messemaker       -   Clais 1540
Jan Gerytsz Wolhuis   113 30 v 0 0-0-0 0,5 messemaker       -   Jan Gerytsz 113
Lambrecht Jansz Wanthuis   82 32 v 0,8 0-16-0   messemaker       -   Lambrecht Jansz 203
Weyn Wolhuis   111 30 v 0,133 0-2-8 0,4 messemaakster   met haar zoon   -   Weyn 111

 

meter  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Cornelis Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 70 87 v 0,133 0-2-8 0,4 meter       -   Cornelis 2509

 

metselaar  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Dircxz Marendorp rijnzijde   1 83 r 0,233 0-4-8 0,7 metselaar       -   Jan Dircxz 2306
Evert Rapenburg aan de straat 65 47 v 0,267 0-5-4 0,8 metselaar       -   Evert 814
Heynrick Gerytsz Sint Nicolaasgracht   30 77 r 0,8 0-16-0   [metselaar]       -   Heynrick Gerytsz 2069
Clais Jansz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 87 87 v 1 1-0-0   metselaar       -   Clais Jansz 2526
Willem Jansz Zevenhuizen   23 55 r 0,267 0-5-4 0,8 metselaar       -   Willem Jansz 1117
Lysbet Marendorp rijnzijde   9 83 r 1,5 1-10-0   metselaarsweduwe   met haar kinderen weduwe Clais metselaar Lysbet 2314
Olivier Rapenburg Broertgensgraft 251 52 r 1,2 1-4-0   metselaar       -   Olivier 1000
Otte Over `t hoff   70 59 v 0,167 0-3-4 0,5 metselaar       -   Otte 1317
Louwerys Heynricxz van Wassenaer Gasthuisvierendeel   43 64 r 1,5 1-10-0   [metselaar]       -   Louwerys Heynricxz van Wassenaer 1501
Pieter Willemsz Burgstreng   15 66 v 1 1-0-0   metselaar       -   Pieter Willemsz 1600
Jan Woutersz Gansoord   142 76 r 1 1-0-0   metselaar       -   Jan Woutersz 2025

 

moeder  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geerte Marendorp landzijde   169 89 v 0 0-0-0 0,4 moeder pauper   weduwe Ghysbrecht Jansz   Geerte 2608
Griete Wolhuis   55 29 r 0,133 0-2-8 0,4 moeder       -   Griete 55
Zwaen Overmare landzijde   26 96 r 0,167 0-3-4 0,6 moeder       -   Zwaen 2887

 

molenaar  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baernt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 134 45 r 1,6 1-12-0   molenaar       -   Baernt 701
Cornelis Rapenburg   330 54 r 0 0-0-0 0,4 molenaar pauper     -   Cornelis 1079
Willem Dircxz Overmare rijnzijde   90 94 v 0,167 0-3-4 0,5 molenaar       -   Willem Dircxz 2843
Jan Hout Rapenburg Weddesteeg 30 46 v 0 0-0-0 0,5 molenaar       -   Jan Hout 779
Huge Sint Nicolaasgracht   93 78 v 2 2-0-0   molenaar       -   Huge 2132
Clais Jansz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 85 87 v 0 0-0-0 0,5 molenaar pauper   weduwe Jan   Clais Jansz 2524
Jacob Jansz Rapenburg aan de straat 22 46 v 0,167 0-3-4 0,5 molenaar       -   Jacob Jansz 771
Louwerys Overmare rijnzijde   62 94 r 3 3-0-0   molenaar of bakker       -   Louwerys 2815
Cornelis Wittenz Rapenburg aan de straat 29 46 v 5 5-0-0   molenaar       -   Cornelis Wittenz 778

 

mutsemaker  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Garbyn Marendorp landzijde   123 88 v 1 1-0-0   mutsemaker       -   Garbyn 2562

 

M   p1498_beroep_M p1498_beroep_M

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl