MR. JACOB PIETERSZ. VAN LEYDEN alias GOEDSOT

 

Previous PageHome PageNext Page


MR. JACOB PIETERSZ. VAN LEYDEN ALIAS GOEDSOT

Zijn afkomst is onduidelijk; blijkens zijn positie aan het hof stond hij in aanzien; we troffen hem alleen als notaris te Leiden aan. Zijn dochter huwde binnen het patriciaat.

functies:

notaris, verm. sinds 28 sep. 1370 (Ke. 402, 403, Egmond 1 f. 71v. en Egmond 383); 21 nov. 1378 verm. als vicaris van St. Pieterskerk te Middelburg en in de parochiekerk van Mariakerke op Walcheren (Van Riemsdijk, Tresorie, 189); 1389-90 verm. als kanunnik van de Hofkapel en grafelijk kapelaan (ibidem, 192), eveneens als bezitter van de prebenda dormitorii in de Utrechtse Dom en bezitter van de ½ kerk van Poortvliet (ibidem, 189); klerk van het register 1391-1402 (zie hfdst. 6).

varia:

21 nov. 1378 verzocht hertog Albrecht de paus om een beneficie voor hem; 1389-90 opnieuw, te Luik (Van Riemsdijk, Tresorie, 410 en 414).

familie:

missch. was hij een zoon van Pieter Goedsot, die een huis te Leiden aan de Steenschuur bezat (18 nov. 1371; Ke. 417 f. 151v.). Ook komt in Leiden een Willem Pieter Goedsotsz. voor (16 okt. 1386; Ke. 608).

dochter:

1. Pieternelle

zij tr. Jan van der Mersche Jan Grietenz.z. (zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl