ZWALUWAIRT

 

Previous PageHome PageNext Page


ZWALUWAIRT

I. JAN ZWALUWAIRT

familie:

tr. (1e?) Geertruud (W. 428 f. 73v.; DuO. 2020); tr. (2e?) Aagte (DuO. 2020); zij bezat land te Rijswijk en 18 s. 8 p.pay. rente op het huis en erf van haar zoon Aarnd Wildegans, land en rente waren 1359 in handen van haar zoons (Secr. 1626; Egmond 1 f. 67). Kinderen uit het 1e huwelijk:

1. Heer Jan Zwaluwairt

(DuO. 2020; W. 428 f. 73v.).

2. mr. Dirk Zwaluwairt

(DuO. 2020

W. 428 f. 73v.); studeerde te Parijs, verm. ald. 10 feb. 1364 (Denifle, Auctarium, I 293, 40-45, 294, 2).

Uit het 2e huwelijk (DuO 2020):

3. Heer Aarnd Zwaluwairt, volgt II.

4. Aarnd Wildegans

ovl. wrsch. voor 2 nov. 1359 (Secr. 1626); een deel van het woonhuis dat hij naliet was 14 feb. 1360 in bezit van Jan van der Meer (toen Gerrit Rijswijc Frankenz. het pandde; Secr. 1627). tr. wrsch. Machteld Colijnsdr.; zij droeg 25 nov. 1359 3 en 2 morgen land te Rijswijk over aan de abdij van Egmond (Egmond 1 f. 67).

5. Jan Wildegans

bezat 1 morgen land te Rijswijk samen met zijn broer heer Aarnd; droeg dit met deze 25 nov. 1359 over aan de abdij van Egmond (Egmond 1 f. 67); deed 2 nov. 1359 afstand van zijn rechten op een rente van 18 s. 8 p.pay. op het huis en erf van zijn broer Aarnd Wildegans (Secr. 1626).

6. Dochter

had een relatie met heer Jan Beterwillenz. (zie ald. en Ke. 418 f. 97v.).

II. HEER AARND ZWALUWAIRT

ovl. voor 3 mrt 1391 (W. 428 f. 73v.).

functies:

priester, pastoor van O.L.V.kerk, verm. 22 mei 1371 (Ke. 404); kanunnik van St. Pancraskapittel op St. Barbaraprebende, gesticht door heer Frank Zeveritsz.; deed hiervan 9 aug. 1386 afstand maar bleef erekanunnik (Ke. 416 f. 6v.).

woonhuis:

een huis en erf in het bon Over 't Hof gelegen, bij het Gravensteen in de straat leidend naar de stadsmuur (=Rapenburg); verm. 29 juni 1372, 19 okt. 1383 verkocht; hierop had heer Alewijn van Rijsoirde 8 s.g.g. rente (Ke. 415 f. 37; Ga. 455 f. 45v.). Reeds 29 feb. 1344 verm. als belender te Leiden (W. 428 f. 49).

landbezit:

* 1 morgen land te Rijswijk, samen met zijn broer Jan Wildegans bezeten en 25 nov. 1359 overgedragen aan de abdij van Egmond (Egmond 1 f. 67).

* 19½ morgen land, waarvan 8½ morgen onder Esselikerwoude en 11 morgen onder Alkemade; 16 sep. 1389 geschonken aan zijn zusterszoon Aarnd heren Jansz. (Ga. 455 f. 25).

* 1½ morgen land te Oegstgeest op de Mersch bij Valkenburgerweer;

* de Voetacker ald. en ¼ weide ald.;

* 2 percelen land ald.; de genoemde landerijen te Oegstgeest droeg hij 3 mrt. 1391 over aan zijn vicarie (W. 428 f. 71 en v.).

* land te Zoeterwoude, verm. 26 juli 1382 (Ga. 455 f. 38v. d.i. Secr. 1737).

rentebezit:

* 18 s. 8 p.pay. (15 s.g.g.) op het huis en erf van zijn broer Aarnd Wildegans, verm. 2 nov. 1359 (Secr. 1626).

* 1 £ g.g. op de Camp, voor 13 mei 1391 vermaakt aan het klooster Koningsveld (Ke. 695).

* 5 £ pay. op de Camp, verm. 18 jan. 1382 (Ke. 493 f. 72v.-73).

* 13 s.pay. op een huis en erf bij O.L.V.kerk;

* 1 £ pay. op een huis en erf te Marendorp;

* 40 s.g.g. ald.;

* 1 £ g.g. ald.;

* 5 s.pay. en 12 p.g.g. op de hofstede Noede ald.;

* 40 s.g.g. op een hofstede ald.;

* 40 s. op 3 morgen land te Hazerswoude en

* 6 £ pay. op een erf; de laatste 8 renten schonk hij 3 mrt. 1391 aan zijn vicarie (W. 428 f. 71-73).

stichting:

Maria Magdalenavicarie in O.L.V.kerk; bestemde de collatie voor de H. Geest; overdracht van goederen door zijn executeurs-test. 3 mrt. 1391 (W. 428 f. 71-73).

varia:

werd 9 aug. 1377 toegelaten tot de conventstafel van de Duitse Orde te Utrecht, Leiden of Valkenburg, naar keuze; vermaakte aan de orde renten waaruit na zijn dood een der drie Leidse ordepriesters zou worden aangesteld. Bedong tevens memoriediensten (DuO. 2020). Zijn executeurs-test. waren 3 mrt. 1391 Jan Philipsz., deken van St. Pancraskapittel, heer Dammas Dirksz., pastoor van O.L.V.kerk en Jan van Alkemade Hendriksz. (W. 428 f. 71).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl