Dirk van Eck, sociale en economische geschiedenis

De Commissie Dirk van Eck is voortgekomen uit de Dirk van Eck-Stichting. Doel van de commissie, en eerder van de stichting, is het stimuleren van onderzoek door wetenschappers en amateurs op het gebied van sociale en economische geschiedenis, arbeidersleven, (socialistische) arbeidersbeweging en andere emancipatiebewegingen in Leiden en omstreken. De commissie organiseert jaarlijks de Dirk van Ecklezing over een onderwerp op het gebied van sociale en/of economische ontwikkeling van Leiden. Ook heeft de commissie een zogeheten wittevlekkenlijst gepubliceerd. Hierop staan historische onderwerpen op het gebied van sociaal-economische geschiedenis van Leiden, waarover tot op de dag van vandaag nog niet of nauwelijks is gepubliceerd. 

 

Dirk van Eck

Dirk Antonie van Eck werd in 1867 in Axel geboren als burgemeesterszoon. Hij studeerde rechten in Leiden en promoveerde er ook. In de stellingen bij zijn dissertatie geeft hij er blijk van een socialist, pacifist en republikein te zijn. Hij engageerde zich met de socialistische beweging, leerde Domela Nieuwenhuis en Troelstra kennen en publiceerde in dagbladen als het Friesch Volksblad en het Hollandsch Volksblad. Hij raakte echter teleurgesteld in de socialistische beweging vanwege de onderlinge twisten, wat hem opbrak toen hij later kortstondig burgemeester van Boskoop was.

Van Eck werd in 1904 lid van de Leidse afdeling van de SDAP en volgde twee jaar later Anton Pannekoek op als voorzitter, wat hij tot 1935 bleef. Bij conflicten tussen 'hoedenproletariërs' en de 'boezeroens' koos hij steeds voor de gewone man. Van Eck was erg actief in de stad: hij nam zitting in de gemeenteraad, was van 1920 tot 1935 ook fractieleider, en deed daarnaast veel werk voor allerlei organisaties in Leiden. Maar toen in 1935 de Leidse SDAP 14 van de 35 raadszetels won en met de 'burgerlijke' partijen ging samenwerken, trad Van Eck af. Bestuursverantwoordelijkheid wilde hij niet dragen zolang de arbeiders de strijd tegen het kapitalisme niet gewonnen hadden. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij lid van de nieuwe Partij van de Arbeid. Hij overleed op 18 mei 1948.

Bron: Jaak Slangen (1988), Dirk Van Eck. Uitgegeven door de Dirk van Eck-stichting. Zie de complete biografie.