ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Nieuwland   p1498_bon_Nieuwland p1498_bon_Nieuwland

 

Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Adriaen Dircxz Nieuwland   1 41 v 93 93-0-0   [drapenier]       -   Adriaen Dircxz 568
Bueckel Gerytsz Nieuwland   2 41 v 10 10-0-0           -   Bueckel Gerytsz 569
Willem Symonsz Nieuwland   3 41 v 0 0-0-0 6   pauper uitter stede   -   Willem Symonsz 570
Cornelis van Petten Nieuwland   4 41 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Cornelis van Petten 571
Cornelie Nieuwland   5 41 v 60 60-0-0       met haar kinderen weduwe Clais van Leeuwen   Cornelie 572
Pieter Geryt Goelenz Nieuwland   6 42 r 20 20-0-0           -   Pieter Geryt Goelenz 573
Kerstant Ghysbrecht Bouwensz Nieuwland   7 42 r 3 3-0-0           -   Kerstant Ghysbrecht Bouwensz 574
Clais [Aerntsz] Nieuwland   8 42 r 14 14-0-0   koster   met zijn weeskinderen   -   Clais [Aerntsz] 575
Jan Pietersz Capiteyn Nieuwland   9 42 r 6 6-0-0   [drapenier]   met zijn weeskinderen   -   Jan Pietersz Capiteyn 576
Hoeff Jansz Nieuwland   10 42 r 3 3-0-0           -   Hoeff Jansz 577
Jacob Pietersz Nieuwland   11 42 r 3 3-0-0           -   Jacob Pietersz 578
Jacob Leeu Nieuwland   12 42 r 1 1-0-0           -   Jacob Leeu 579
Aelwyn Jacobsz Nieuwland   13 42 r 6 6-0-0   kuiper       -   Aelwyn Jacobsz 580
Adriaen [Jansz] Moeyt Nieuwland   14 42 r 8 8-0-0   [drapenier]       -   Adriaen [Jansz] Moeyt 581
Dirck Meesz Nieuwland   15 42 r 20 20-0-0   [drapenier]       -   Dirck Meesz 582
Clais Jacobsz Nieuwland   16 42 r 24 24-0-0   [drapenier]       -   Clais Jacobsz 583
Frans Ghysbrecht Mouwerynsz Nieuwland   17 42 r 4 4-0-0       met zijn broer en zuster   -   Frans Ghysbrecht Mouwerynsz 584
Geryt Jansz Nieuwland   18 42 r 3 3-0-0           -   Geryt Jansz 585
Huge Andriesz Nieuwland   19 42 r 20 20-0-0   [bakker]       -   Huge Andriesz 586
Ysbrant Ghysbrechtsz Nieuwland   20 42 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Ysbrant Ghysbrechtsz 587
Jorysgen Nieuwland   21 42 r 0 0-0-0 0,5 uutreder       -   Jorysgen 588
Aernt Jansz Nieuwland   22 42 r 6 6-0-0           -   Aernt Jansz 589
Aernt Pietersz Nieuwland   23 42 r 5 5-0-0   [drapenier]       -   Aernt Pietersz 590
Clais Jansz Nieuwland   24 42 r 1,2 1-4-0   voller       -   Clais Jansz 591
Heynrick Ghysbrechtsz Nieuwland   25 42 r 6 6-0-0       met zijn kinderen   -   Heynrick Ghysbrechtsz 592
Aernt Willemsz Nieuwland   26 42 r 2,4 2-8-0   [voller]       -   Aernt Willemsz 593
Andries Mychielsz Nieuwland   27 42 r 8 8-0-0   [drapenier]       -   Andries Mychielsz 594
Clais Joest Nieuwland   28 42 r 1,2 1-4-0           -   Clais Joest 595
Jacob Jorysz Nieuwland   29 42 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jacob Jorysz 596
Geryt Symonsz Nieuwland   30 42 v 2 2-0-0   [voller]       -   Geryt Symonsz 597
Jacob Nieuwland   31 42 v 1,2 1-4-0   voller       -   Jacob 598
Dirck Willemsz Nieuwland   32 42 v 1 1-0-0           -   Dirck Willemsz 599

 

Coepoortsgraft  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Mychiel Meesz Nieuwland Coepoortsgraft 49 42 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Mychiel Meesz 616
Zyburch Philipsdr Nieuwland Coepoortsgraft 50 42 v 1,2 1-4-0       met haar zuster   -   Zyburch Philipsdr 617
Aechte Nieuwland Coepoortsgraft 51 43 r 30 30-0-0       met haar weeskinderen weduwe Geryt Boeyensz   Aechte 618
Geertruy Nieuwland Coepoortsgraft 52 43 r 24 24-0-0         weduwe [Geryt] Buytewech   Geertruy 619
Jan Reyersz Nieuwland Coepoortsgraft 53 43 r 9 9-0-0   [drapenier]       -   Jan Reyersz 620
Jacob van Tetroede Nieuwland Coepoortsgraft 54 43 r 0 0-0-0 4   pauper uitter stede   -   Jacob van Tetroede 621
Aernt Thomasz Nieuwland Coepoortsgraft 55 43 r 0,8 0-16-0           -   Aernt Thomasz 622
Dirck Andriesz Nieuwland Coepoortsgraft 56 43 r 24 24-0-0           -   Dirck Andriesz 623
Pieter Gerytsz Nieuwland Coepoortsgraft 57 43 r 28 28-0-0           -   Pieter Gerytsz 624
Symon Nieuwland Coepoortsgraft 58 43 r 3 3-0-0   bakker       -   Symon 625
Jan Jansz Nieuwland Coepoortsgraft 59 43 r 5 5-0-0   timmerman       -   Jan Jansz 626
Dirck Jacobsz Nieuwland Coepoortsgraft 60 43 r 6 6-0-0           -   Dirck Jacobsz 627
Florys Schouten Nieuwland Coepoortsgraft 61 43 r 7 7-0-0   [drapenier]       -   Florys Schouten 628
Willem Willemsz Willevader Nieuwland Coepoortsgraft 62 43 r 25 25-0-0           -   Willem Willemsz Willevader 629
Lysbet Nieuwland Coepoortsgraft 63 43 r 20 20-0-0         weduwe Geryt Gerytsz   Lysbet 630
Splinter Jansz Nieuwland Coepoortsgraft 64 43 r 0 0-0-0 0,5     uitter stede   -   Splinter Jansz 631
Aernt Kibbe Nieuwland Coepoortsgraft 65 43 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Aernt Kibbe 632
Frans Heynricxz Nieuwland Coepoortsgraft 66 43 r 14 14-0-0   [drapenier]   met zijn kind   -   Frans Heynricxz 633
Geryt Aerntsz Nieuwland Coepoortsgraft 67 43 r 0,167 0-3-4 0,5     in de raemsteeg   -   Geryt Aerntsz 634
Coen Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 68 43 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Coen Claisz 635
Pieter Jacobsz Nieuwland Coepoortsgraft 69 43 r 1 1-0-0           -   Pieter Jacobsz 636
Roeloff Vranckenz Nieuwland Coepoortsgraft 70 43 r 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Roeloff Vranckenz 637
Weyn Nieuwland Coepoortsgraft 71 43 r 0,167 0-3-4 0,5 bakkersweduwe     weduwe Jacob bakker Weyn 638
Clais Engebrechtsz Nieuwland Coepoortsgraft 72 43 v 0 0-0-0 0,6         -   Clais Engebrechtsz 639
Symon Willemsz Nieuwland Coepoortsgraft 73 43 v 1,2 1-4-0           -   Symon Willemsz 640
Jan Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 74 43 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Claisz 641
Broer Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 75 43 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Broer Claisz 642
Geryt Reynersz Nieuwland Coepoortsgraft 76 43 v 0,8 0-16-0           -   Geryt Reynersz 643
Aechte Nieuwland Coepoortsgraft 77 43 v 0 0-0-0 0,4   pauper in de poort   -   Aechte 644
Jacob Ryck Nieuwland Coepoortsgraft 78 43 v 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Jacob Ryck 645
Danel Gerytsz Nieuwland Coepoortsgraft 79 43 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Danel Gerytsz 646
Willem Boll Nieuwland Coepoortsgraft 80 43 v 1,5 1-10-0           -   Willem Boll 647
Jacob Jansz Nieuwland Coepoortsgraft 81 43 v 1,2 1-4-0   bontemaker       -   Jacob Jansz 648
Frans [Jansz] Nieuwland Coepoortsgraft 82 43 v 1,5 1-10-0   voller       -   Frans [Jansz] 649
Willem Claisz Nieuwland Coepoortsgraft 83 43 v 9 9-0-0           -   Willem Claisz 650
Ysack Clais Jacobsz Nieuwland Coepoortsgraft 84 43 v 4 4-0-0           -   Ysack Clais Jacobsz 651
Jacob Hermansz Nieuwland Coepoortsgraft 85 43 v 12 12-0-0   [drapenier]       -   Jacob Hermansz 652
Pancraes Andriesz Nieuwland Coepoortsgraft 86 43 v 1 1-0-0           -   Pancraes Andriesz 653
Haze Nieuwland Coepoortsgraft 87 43 v 0 0-0-0 6     met geryt van dorp weduwe Clais Mast   Haze 654
Jan Willemsz Nieuwland Coepoortsgraft 88 43 v 1 1-0-0   voller       -   Jan Willemsz 655

 

Molensteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Heynrick Thomasz Nieuwland Molensteeg 89 43 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Heynrick Thomasz 656
Meyns Nieuwland Molensteeg 90 43 v 0 0-0-0 0,4   pauper     Clais Goeswyns   Meyns 657
Adriaen Ghysbrechtsz Nieuwland Molensteeg 91 43 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Adriaen Ghysbrechtsz 658
Cornelis Cornelisz Nieuwland Molensteeg 92 43 v 0 0-0-0 0,5   pauper in meester hugen kamer   -   Cornelis Cornelisz 659

 

Oostzijde van de plaats  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Cornelis Jansz Nieuwland Oostzijde van de plaats 33 42 v 24 24-0-0   tinnegieter, [drapenier]       -   Cornelis Jansz 600
Dirck Jansz Nieuwland Oostzijde van de plaats 34 42 v 1,2 1-4-0   voller       -   Dirck Jansz 601
Dirck Nieuwland Oostzijde van de plaats 35 42 v 0,2 0-4-0 0,6 mandemaker       -   Dirck 602
Dirck Egbertsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 36 42 v 2 2-0-0   voller       -   Dirck Egbertsz 603
Jan van Cleve Nieuwland Oostzijde van de plaats 37 42 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan van Cleve 604
Adriaen Cornelisz Nieuwland Oostzijde van de plaats 38 42 v 0 0-0-0 0,5         -   Adriaen Cornelisz 605
Dyeuwer Lourys Nieuwland Oostzijde van de plaats 39 42 v 1,2 1-4-0           -   Dyeuwer Lourys 606
Cornelie Nieuwland Oostzijde van de plaats 40 42 v 1 1-0-0         weduwe Aernt Stevensz   Cornelie 607
Katryn Joerdyns Nieuwland Oostzijde van de plaats 41 42 v 1 1-0-0           -   Katryn Joerdyns 608
Clais Willemsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 42 42 v 18 18-0-0           -   Clais Willemsz 609
Govert Philipsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 43 42 v 3 3-0-0           -   Govert Philipsz 610
Mees Jan [Woutersz] Nieuwland Oostzijde van de plaats 44 42 v 16 16-0-0           -   Mees Jan [Woutersz] 611
Ghysbrecht Bouwensz Nieuwland Oostzijde van de plaats 45 42 v 18 18-0-0   [drapenier]   met zijn wijf   -   Ghysbrecht Bouwensz 612
Heynrick Pietersz Nieuwland Oostzijde van de plaats 46 42 v 10 10-0-0           -   Heynrick Pietersz 613
Adriaen Florysz van Adrichem Nieuwland Oostzijde van de plaats 47 42 v 32 32-0-0   [drapenier]       -   Adriaen Florysz van Adrichem 614
Pieter Dircxz Nieuwland Oostzijde van de plaats 48 42 v 3 3-0-0           -   Pieter Dircxz 615

 

van Coepoertsgraft tot de Vliet  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Ewout Florysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 93 44 r 3 3-0-0       met haar kinderen weduwe -   Ewout Florysz 660
Jan Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 94 44 r 0 0-0-0 0,8 snijder       -   Jan 661
Jan Claisz Keyser Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 95 44 r 6 6-0-0   [drapenier]       -   Jan Claisz Keyser 662
Bouwen Zyvertsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 96 44 r 1,5 1-10-0   voller       -   Bouwen Zyvertsz 663
Thonis Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 97 44 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Thonis 664
Groete Louwe Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 98 44 r 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Groete Louwe 665
Clais [Lambrechtsz] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 99 44 r 0,167 0-3-4 0,5 [voller]       -   Clais [Lambrechtsz] 666
Clais Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 100 44 r 5 5-0-0   koeman       -   Clais Claisz 667
Jan Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 101 44 r 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Jan Claisz 668
Jacob Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 102 44 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Pietersz 669
Clais Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 103 44 r 3 3-0-0   snijder       -   Clais Claisz 670
Dirck Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 104 44 r 0 0-0-0 0,4         -   Dirck Pietersz 671
Harck Doez Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 105 44 r 0,8 0-16-0   voller       -   Harck Doez 672
Neel, coman Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 106 44 r 0 0-0-0 0,8 coman       -   Neel, coman 673
Ghysbrecht Engebrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 107 44 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Ghysbrecht Engebrechtsz 674
Dirck Joest Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 108 44 r 2 2-0-0           -   Dirck Joest 675
Jan Wolbrantsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 109 44 r 1,2 1-4-0           -   Jan Wolbrantsz 676
Clais Thysen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 110 44 r 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Clais Thysen 677
Clais Symonsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 111 44 r 4 4-0-0       met zijn broeder lambrecht   -   Clais Symonsz 678
Dammes Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 112 44 r 0,167 0-3-4 0,5 lindewever       -   Dammes 679
Jan Heynricxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 113 44 v 2 2-0-0   voller       -   Jan Heynricxz 680
Jan Passer Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 114 44 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Passer 681
Jan Dircxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 115 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Jan Dircxz 682
Geertruyt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 116 44 v 0,8 0-16-0         weduwe Cornelis   Geertruyt 683
Willem Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 117 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Willem Jansz 684
Frans Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 118 44 v 0,333 0-6-8 1         -   Frans Pietersz 685
Aernt Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 119 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Aernt Jansz 686
Martyn Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 120 44 v 1 1-0-0           -   Martyn Louwerysz 687
Huge Jansz Doirschoeten Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 121 44 v 0,8 0-16-0           -   Huge Jansz Doirschoeten 688
Wouter Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 122 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Wouter Pietersz 689
Jan Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 123 44 v 1,5 1-10-0   voller   met zijn wijfs kinderen   -   Jan Jansz 690
Ane Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 124 44 v 0 0-0-0 0,4       weduwe Florys   Ane 691
Aelwyn Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 125 44 v 0,8 0-16-0   voller       -   Aelwyn Jansz 692
Willem Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 126 44 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Willem Claisz 693
Dirck Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 127 44 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck Jansz 694
Aernt Roelofsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 128 44 v 0 0-0-0 0,5         -   Aernt Roelofsz 695
Reyner Jacobsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 129 44 v 0,8 0-16-0           -   Reyner Jacobsz 696
Jacob Engebrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 130 44 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jacob Engebrechtsz 697
Alydt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 131 44 v 0 0-0-0 0,5   pauper   weduwe Cornelis   Alydt 698
Clais Hugez Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 132 44 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Hugez 699
Huge Coedyck Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 133 44 v 1 1-0-0           -   Huge Coedyck 700
Baernt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 134 45 r 1,6 1-12-0   molenaar       -   Baernt 701
Heynrick Scotten Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 135 45 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Heynrick Scotten 702
Huge Dickevelt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 136 45 r 1 1-0-0           -   Huge Dickevelt 703
Ysbrant Reynersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 137 45 r 0 0-0-0 0,6         -   Ysbrant Reynersz 704
Hillegont Mathysdr Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 138 45 r 0 0-0-0 0,5         -   Hillegont Mathysdr 705
Maritgen Schouten Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 139 45 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Maritgen Schouten 706
Jan Heynricxz, [jonge] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 140 45 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Heynricxz, [jonge] 707
Jan Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 141 45 r 0,8 0-16-0   snijder       -   Jan 708
Jan Pouwelsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 142 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Jan Pouwelsz 709
Harck Adamsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 143 45 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Harck Adamsz 710
Willem Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 144 45 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Willem Pietersz 711
Hans den Overlander Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 145 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Hans den Overlander 712
Kers Dircxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 146 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Kers Dircxz 713
Jan Engebrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 147 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Jan Engebrechtsz 714
Bouwen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 148 45 r 0,75 0-15-0   voller, bakker       -   Bouwen 715
Jacob Janszdr Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 149 45 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jacob Janszdr 716
Ysbrant Renersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 150 45 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Ysbrant Renersz 717
Pieter Aerntsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 151 45 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Aerntsz 718
Reyner Willemsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 152 45 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Reyner Willemsz 719
Cornelis Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 153 45 r 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Cornelis Louwerysz 720
Jan Dircxz Crepel Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 154 45 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan Dircxz Crepel 721
Louwerys Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 155 45 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Louwerys Jansz 722
Wolfert Gerytsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 156 45 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Wolfert Gerytsz 723
Garbrant Gerytsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 157 45 v 0 0-0-0 0,4         -   Garbrant Gerytsz 724
Lambrecht Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 158 45 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Lambrecht Jansz 725
Aernt Gerytsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 159 45 v 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Aernt Gerytsz 726
Ryck Ryckenz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 160 45 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Ryck Ryckenz 727
Cornelis Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 161 45 v 0,167 0-3-4 0,5 kuiper       -   Cornelis 728
Griete Claisdr Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 162 45 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Griete Claisdr 729
Alydt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 163 45 v 0,133 0-2-8 0,4         Circk Gerytsz   Alydt 730
Willem Aelbrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 164 45 v 1 1-0-0           -   Willem Aelbrechtsz 731
Dirck Govertsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 165 45 v 1,2 1-4-0           -   Dirck Govertsz 732
Thonis Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 166 45 v 1,2 1-4-0           -   Thonis Pietersz 733
Heynrick Dircxz, coman Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 167 45 v 0,9 0-18-0   coman       -   Heynrick Dircxz, coman 734
Geertgen Mees Hoven Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 168 45 v 0 0-0-0 0,8     woont buiten   -   Geertgen Mees Hoven 735
Jan Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 169 45 v 1,5 1-10-0           -   Jan Louwerysz 736
Clais Florysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 170 45 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Florysz 737
Heynrick Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 171 45 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Heynrick Jansz 738
Weyntgen Hugen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 172 45 v 0 0-0-0 0,4         -   Weyntgen Hugen 739
Willem Aelbrechtsz, [mr] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 173 45 v 1,2 1-4-0         weduwe -   Willem Aelbrechtsz, [mr] 740
Meynse Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 174 45 v 8 8-0-0       met haar kinderen weduwe Jan Jacobsz   Meynse 741
Joest Ewoutsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 175 45 v 1 1-0-0           -   Joest Ewoutsz 742
Geryt Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 176 45 v 1,2 1-4-0       met zijn kinderen   -   Geryt Pietersz 743
Jan Jansz Moeyt Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 177 45 v 2 2-0-0   [drapenier]       -   Jan Jansz Moeyt 744
Huge Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 178 45 v 0 0-0-0 2 kramer   woont buiten weduwe -   Huge 745
Ewout Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 179 45 v 7 7-0-0   [bonmeester]       -   Ewout Jansz 746
Jacob Foeytgensz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 180 45 v 5 5-0-0   [bonmeester]     weduwe -   Jacob Foeytgensz 747
Aelbrant, coman Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 181 45 v 1,2 1-4-0   coman, [bonmeester]       -   Aelbrant, coman 748
Andries Florysz [van Velde] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 182 45 v 5 5-0-0   [bonmeester]       -   Andries Florysz [van Velde] 749

 

Nieuwland   p1498_bon_Nieuwland p1498_bon_Nieuwland

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl