vorige Buurt: 130.Rijnewaard 131. Brandenburg volgende Buurt: 134.Zuid Koeëind

 

97. West Woudfriezen   98. Oud Tuil naar Binnen   100. West Tuil 
(Klik voor andere kaart) 102. Oost Woudfriezen   103. West Wilde Veluwe   104. Oud Tuil naar Buiten   105. Wester Veluwe   106. Groenendaal   107. Oost Tuil   108. West Rode Zee   109. Wilde Ooster Veluwe   110. Oost Veluwe   111. Noord Rode Zee   112. Zuid Rode Zee   113. Zanendam   114. Schilperoord   115. Griekenland   116. Spring over Rijn 
(Klik voor andere kaart) 117. West Rijnewaard   120. Leeuwenburg   121. Waardenburg   122. Chrispijnshoek   123. Looiershoek   124. Graafschap Nassau   125. Middelwaard   126. Vochtenstein   127. Drogenstein   128. Meerburg   129. Prinsdom van Oranje   130. Rijnewaard   131. Brandenburg   134. Zuid Koeëind  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

bij provisie tot dat meerdere huysen aldaer gebout sullen zijn / de huysen tusschen en op de Nieuwen Rhijn / Binnevestgraft / Cingel / ende Loyerstraten tot aen de zuytsijde Groensteech

(SA II inv. nr. 1217 fol. 58 vso, 24-06-1660)

Geschiedenis:

Daniel van der Codde, heer van Brandenburg, en Christiaan van Nieppe, lakendrapier, verklaren op verzoek van Maria Desenaer, weduwe van Frederik Borrens dat de laatstgenoemde in zijn leven soldaat was in de Compagnie van de heer majoor Lobel en op 30-12-1692 in de buurt is overleden en op het Papegaaisbolwerk is begraven. Van Nieppe verklaart dat hij het doode lighaem heeft helpen waden ende ter plaetse voors. ter aerden geleyt.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Z fol. 243 vso, 14-03-1693)

Jan Snarenberg, heer van Brandenburg, verzoekt en verkrijgt ontslag.

(SA II inv. nr. 124 fol. 421, 30-09-1756)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Berge, Jacob van - 24-06-1660 - *
Leendertsz., Ary - 01-06-1679 3 *
Koet, Jacob - 31-08-1686 3 *
Leu, Daniel le - 13-10-1689 1 ? *
Kodden, Daniel van der - 14-08-1692 1 *
Elder, Wilhelmus van - 17-06-1698 2 ? *
Gijselingh, Andries - 15-05-1704 3 ? *
Crap, Jan - 31-05-1708 3  
Egmond, Jan van - 14-06-1725 2 v  
Snarenbergh, Jan - 13-11-1755 1 o *
Massaer, Johannes - 14-10-1756 1 v  
Grieken, Dominianus van - 14-09-1780 1 v  
Silver, Ivo van - 08-01-1783 1  
Loon, Johannes van - 30-05-1783 1  
Klink, Pieter van - 21-04-1796 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl