DEN HOESCHE

 

Previous PageHome PageNext Page


DEN HOESCHE

I. JAN DEN HOESCHE

familie:

tr. Katrine (zij tr. 2e Gerrit Emmenz., zie ald.; Ke. 493 f. 30v.-31).

kinderen:

1. Heer Pieter den Hoesche

ovl. 21 mrt. 1395, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 44v.).

functie:

priester, verm. sinds 31 mrt. 1346 (Ke. 970), vicaris van zijn moeders kapelanie 26 jan. 1355 (Ke. 493 f. 31v.); kanunnik van St. Pancras sinds 1366 (Leverland, 'Kapittel van St. Pancras', 83).

woonhuis:

aan St. Pancraskerkgracht (25 apr. 1371, Ke. 493 f. 17).

landbezit:

* 31 mrt. 1346 4 morgen 4 hond land, Swinshoerne, te Leiderdorp, ontvangen van zijn moeder (Ke. 970, 493 f. 22); 26 jan. 1355 door zijn moeder aan haar vicarie geschonken (Ke. 493 f. 31v.) en 19 nov. 1368 en 20 nov. 1372 door hemzelf aan zijn prebenden (Ke. 493 f. 30v., 31 en 33v.).

* de Brigmade te Leiderdorp, tussen Zijl en Mare, 19 nov. 1368 en 20 nov. 1372 aan zijn prebenden geschonken (Ke. 493 f. 30v., 31 en 33v.).

* 7 feb. 1353 2 morgen 2 hond land bij de Mare (de Coppencamp) te Leiderdorp, 26 jan. 1355 door zijn moeder vermaakt aan haar vicarie, opnieuw door hem 19 nov. 1368 en 20 nov. 1372 aan zijn prebenden (Ke. 493 f. 30v., 31v., 32v., 33v.).

* 17 mrt. 1360 3 hond land aan Valkenburgerweg te Oegstgeest (Ke. 493 f. 32v.).

* 24 mei 1371 ½ morgen land te Oegstgeest (Ke. 493 f. 33).

* 3 morgen land te Oegstgeest aan Valkenburgerweg, 20 nov. 1372 aan zijn prebenden geschonken (Ke. 493 f. 33v.).

* 1 aug. 1371 8, 3, 1½ hond land in Raftersmade nabij Rijnsburg te Oegstgeest, 20 nov. 1372 overgedragen aan zijn prebenden (Ke. 493 f. 33-33v.).

* 3 morgen land te Zoeterwoude; kocht hier 4 mrt. 1363 2 morgen land bij. Schonk de 5 morgen 19 nov. 1368 en 20 nov. 1372 aan zijn prebenden (Ke. 493 f. 30, 31v., 33v.; 415 f. 44).

* 1 morgen 25 gaard land aan de Rijn, 7½ hond 13 gaard land; 4 hond 6 gaard land aan de Crommelaan; 2 hond 40 gaard land aan Doedijnslaan aan de Rijn, alles te Voorschoten; 28 feb. 1375 samen met zijn zr. Jutte aan St. Pancraskerk opgedragen op voorwaarde van vruchtgebruik voor hem en zijn zrs. na hem (Ke. 493 f. 34v.-35, 415 f. 42v.).

* 5 mrt. 1381 1½ hond land te Oegstgeest, tussen Rijndijk en Podikenpoel, gekocht met zijn zrs. Alijd en Jutte, gemene voor gelegen met land hen aanbestorven van hun moeder (Ke. 761).

rentebezit:

* 18 aug. 1349: 10 s. op 5 morgen land tussen Vliet en (Meerburger?)watering te Zoeterwoude (Ke. 930; is dit de rente die hij 20 nov. 1372 voor memoriediensten aan het kapittel overdroeg? Ke. 493 f. 30v.-31).

* 2 jan. 1355 1 £ pay. op een huis en erf aan het Steenschuur (Ke. 493 f. 43v.).

* 5 nov. 1356 10 s.pay. op een huis en erf te Leiden (Ke. 415 f. 43v.).

* 10 okt. 1358 1 £ pay. op 7 hond land te Voorhout (Ke. 493 f. 43v.).

* 24 okt. 1358 1 £ g.g. op een huis en erf op het Hogeland te Leiden (Ke. 493 f. 43v.).

* 17 mrt. 1366 1 £ g.g. met houde op een huis en erf te Marendorp, bij O.L.V.kerk; overgedragen aan St. Pancraskerk voor memoriediensten e.d. (Ke. 415 f. 43, 493 f. 30v.-31).

* 17 mrt. 1366 17 s. 3 p.g.g. op een huis en erf te Marendorp bij O.L.V.kerk, 20 nov. 1372 geschonken aan St. Pancraskapittel voor o.m. memoriediensten (Ke. 415 f. 43, 493 f. 30v.-31).

* 19 mrt. 1369 7 groten 2 p. 1 halling pay., wrsch. op een huis en erf te Marendorp (Ke. 415 f. 43v.).

* 10 s.g.g. op een huis en 2 hofsteden aan de Oude Rijn, 20 nov. 1372 geschonken aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 493 f. 31).

* 1 £ pay. op een huis en erf aan de Rijn bij St. Catharinagasthuis (Ke. 415 f. 43v.).

* 14 mei 1379 10 s.g.g. op een huis en erf te Marendorp (W. 428 f. 86).

schenking:

10 £ 10 s.pay. aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 415 f. 44).

stichtingen:

2 kanunniksprebenden, van St. Pieter en St. Paulus, alsmede van St. Jacobus de Meerdere (resp. 1366-67 en 68-72 gesticht, Leverland, 'Kapittel van St. Pancras', 83). In deze prebenden zal de door zijn moeder gestichte vicarie zijn opgegaan, vgl. de goederenoverdrachten). T.b.v. deze stichtingen ontving hij 13 aug. 1370 van Lijsbeth en Gerrit van Bennenbroec 19 hond, 2½ en 1½ morgen land te Maasland (Ke. 493 f. 44).

varia:

executeur-test. van heer Johannes Scoenman, die ovl. 16 okt. 1365 (Ke. 415 f. 16).

2. Jacob

(Ke. 493 f. 30v.-31, 7 f. 66).

familie:

zoon:

a. Pieter Jacobsz.

ovl. 27 sep. 1380 (Ke. 415 f. 71v.).

functie:

clericus, kanunnik van St. Pancras (Ke. 415 f. 71v.).

varia:

studeerde te Parijs, vluchtte van daar voor de pest, ovl. in Henegouwen te Solemies (Ke. 415 f. 71v.).

3. Alide

(Ke. 493 f. 35)

ovl. 7 okt. 1391 (Ke. 416 f. 16).

landbezit:

* 10 mei 1375 8½ hond land te Oegstgeest (Ke. 757).

* 1½ hond land te Oegstgeest, samen met haar broer en zr. Jutte gekocht, gelegen naast land hen aanbestorven van hun moeder (Ke. 761).

4. Jutte

ovl. 19 nov. 1403, begr. St. Pancraskerk op het kerkhof (Ke. 416 f. 37).

landbezit:

* 10 mei 1375 land gekocht met o.m. haar zr. Alide, zie ald.

* land, met haar broer Pieter 28 feb. 1375 overgedragen, zie ald.

rentebezit:

* 10 s.g.g. op een huis en erf te Leiden, afkomstig van haar moeder;

* 10 s.g.g. op een huis en erf te Marendorp; afkomstig van haar broer Pieter;

* 4 s.g.g. door haar man gekocht;

* 14 juli 1399 9 s.pay. op een huis en erf aan de Breestraat; genoemde renten droeg zij 29 aug. 1399 over aan de H. Geest (W. 428 f. 86 en v.)

familie:

tr. Jan Pietersz. (zie Pieter Gobburgenz. c.s.).

5. Katrine

(Ke. 493 f. 35)

haar zoon Herbaren zou bij ontstentenis van Trude Jacobsz., zijn nicht, of haar nageslacht, de collatie ontvangen van de door Pieter den Hoesche gestichte prebenden; hij ovl. na 20 nov. 1372 (Ke. 493 f. 30v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl