vorige Buurt: 10.Kostverloren 11. 't Nieuwe Rijk van Pallas volgende Buurt: 12.Noord Vreugdenrijk

 

8. Meyenhof 
(Klik voor andere kaart) 9. Oud Groenendaal   10. Kostverloren   11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas   12. Noord Vreugdenrijk   13. Vreugdendaal   14. Oost Vreugdenrijk   15. West Vreugdenrijk   16. Samaria   17. Jeruzalem   18. Bloem van Jericho   19. Land van Belofte 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein   81. Zevenhuizen   210. Blekersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

tusschen Rapenburch ten oosten / de Universiteytstrate (Nonnensteeg) ten zuyden / de Doelgraft ten westen / ende de voors(te) Doelstege ten noorden / bij dewelcke mitdtdesen gevoucht zijn ende blijven sullen de huysen staende aen de zuytzijde van 't Prs.kerchof tusschen de Commandurije ten oosten ende de Donckregraft ten westen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9, 22-06-1607

het taerling gelegen tusschen de Nonne- ende voorste Doelstegen / mitsgaders tusschen Rapenburch ende d'Achtergraft / ende noch de huysen staende aen de suytsijde van 't St. Pieterskerckhoff / tusschen de Commandurie ende de poort van de Donckeregraft

(SA II inv. nr. 1216 fol. 21 vso, 21-08-1614)

beginnende aen de suytsijde van het Pieterskerckhoff neffens de Commandurie met de huysinge van joncr. van Naeltwijck / lopende voorts westwaerts aen mede langs de zuytsijde van de Clocksteech / voorts springende over de Nonnenbrugge / loopt langs de noortsijde van de Nonnensteech / ende omspringende langs de oostsijde van de Doelgracht noortwaerts aen / voorts langs de zuytsijde van de voors(t)e Doelsteech / ende omspringende langs de westsijde van Rapenburch zuytwaerts aen tot de Nonnesteech toe.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 120 vso, 22-11-1635)

Geschiedenis:

Op 22-06-1607 ontstaan als afsplitsing van de buurt 't Nieuwe Rijk. Hoewel de huizen aan het Pieterskerkhof (nu de gedeeltelijke zuidzijde van Kloksteeg) voorlopig bij 't Nieuwe Rijk van Pallas worden ondergebracht, is het Gerecht voornemens om deze ter tijt en wijlen toe (....) met meerder bequaemheyt bij een ander gebuyrte te voegen. Op zichzelf was dat logisch, omdat het grootste gedeelte van de buurt aan de westzijde van het Rapenburg lag.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9)

In 1621 verzoeken de geburen dat de huizen aan het Pieterskerkhof definitief aan de buurt worden toegevoegd, evenals de woningen in het Faliede Begijnhof en aan de Kloksteeg tussen de Donkeregracht en de hoek van het Rapenburg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 52 vso - 53, 10-06-1621)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Elzevyer, Mathijs - 22-06-1607 - v *
Ooreslaer, Lyeven van - 21-08-1614 1 ? *
Naeltwijck, Jonchr. Johan van - 14-12-1617 1  
Westerhuysen, Harman Lucasz. van - 01-11-1618 1 o? *
Vosbosch, Adriaen Adriaensz. - 08-01-1626 2 *
Hamburch, Jacob Marcusz. van - 22-11-1635 1  
Lopez, David - 13-06-1641 3 v *
Walbeecq, Dirck Lucasz. van - 07-06-1646 1 *
Dieu, (Dr.) Daniel de - 06-11-1667 3 v *
Rou, Daniel de - ? ? v *
Heydanus, Mr. Carel - 05-06-1674 1 v  
Hackius, Cornelis - ? -06-1676 3 +? *
Doude, Aernold - 09-09-1677 1 v  
Heydanus, Mr. Carel - 01-06-1679 1 v *
Groenendijck, Mr. Pieter van - 21-12-1679 1 v *
Meerman, Gerrit - 14-07-1688 3 v *
Marck, Mr. Hieronimus van der - 28-10-1694 3 ? *
Elsevier, Abraham - 28-07-1695 1  
Campen, Mr. Cornelis van - 10-09-1716 2  
Lugtmans, Samuel - 20-07-1724 1  
Heemskerk, Mr. Leonard van - 10-03-1757 2  
Luchtmans, Johannes - 04-10-1771 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl