ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1489  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

K   p1498_voornaam_K p1498_voornaam_K

 

Kathryn  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Katryn Marendorp landzijde   138 89 r 0,267 0-5-4 0,8       weduwe Herman   Katryn 2577
Katryn Wanthuis   12 31 r 3 3-0-0   malymakers   met haar zoon   -   Katryn 133
Katryn Sint Nicolaasgracht   241 82 r 0,133 0-2-8 0,4     met 4 weeskinderen weduwe Luyt Aerntsz   Katryn 2280
Katryn Marendorp landzijde   178 89 v 0,167 0-3-4 0,5       weduwe Florys Jansz   Katryn 2617
Katryn Vleeshuis   45 62 r 2 2-0-0         weduwe Heynrick de Bastert   Katryn 1429
Katryn Marendorp landzijde   223 90 v 40 40-0-0 60 [brouwersweduwe]     weduwe Danel van Tetroede   Katryn 2662
Katryn Over `t hoff   76 59 v 1,2 1-4-0         weduwe Pieter Meynertsz   Katryn 1323
Katryn Rapenburg Colfmakerssteeg 274 53 r 0 0-0-0 0,8   pauper met haar dochter weduwe Jacob Aelbrechtsz   Katryn 1023
Katryn Over `t hoff   126 60 v 0,167 0-3-4 0,5 pullenbewaarster       -   Katryn 1373
Katryn Rapenburg Broertgensgraft 254 52 r 0 0-0-0 0,6   pauper   dochter Vranck grafmaker Katryn 1003
Katryn Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 114 49 r 0,2 0-4-0 0,6     met haar huisvrouw   -   Katryn 863
Katryn Rapenburg after Ghys Govert voort op de Aftergracht 119 49 r 0,2 0-4-0 0,6     met jannetgen   -   Katryn 868
Katryn Over `t hoff   106 60 r 0,2 0-4-0 0,6     met weyntgen jacobsdr weduwe Pieter   Katryn 1353
Katryn Overmare landzijde   77 97 r 0,125 0-2-6 0,4         Pieter berbier Katryn 2938
Katryn Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 66 87 r 0,133 0-2-8 0,4     met haar dochter weduwe Jan   Katryn 2505
Katryn Marendorp rijnzijde   64 84 r 0,133 0-2-8 0,4         Dirck Mathysz   Katryn 2369
Katryn Overmare landzijde   2 95 r 1,2 1-4-0       met 3 kinderen weduwe Aernt Claisz   Katryn 2863
Katryn Gansoord   10 73 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Jan Aerntsz   Katryn 1893
Katryn Overmare landzijde   71 97 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Nys   Katryn 2932
Katryn Rapenburg In de schotse poort 97 48 v 6 6-0-0       met haar dochter en haar oom weduwe Bertelmees   Katryn 846
Katryn Overmare rijnzijde   42 93 v 0 0-0-0 0,6       weduwe Jacob Sicken   Katryn 2795
Katryn Zevenhuizen Steenschuur 121 57 r 0 0-0-0 0,4   pauper     Jan Nuweveen   Katryn 1215
Katryn Burgstreng   5 66 r 7 7-0-0       met 2 weeskinderen weduwe Gerytsz, coman   Katryn 1590
Katryn Vleeshuis   19 61 v 24 24-0-0         weduwe Ghysbrecht Jansz   Katryn 1403
Katryn Rapenburg Witte nonnensteeg 165 50 r 15 15-0-0   [steenkoopmansweduwe]   met haar zoon weduwe Symon Paedze   Katryn 914
Katryn Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 64 87 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Heynrick Willemsz   Katryn 2503
Katryn Gansoord   54 74 r 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Jan Jacobsz   Katryn 1937
Katryn Hogewoerd   86 35 v 7 7-0-0         weduwe Dirck Jansz   Katryn 309
Katryn Hogewoerd   60 34 v 5 5-0-0       met pieter jansz weduwe Aernt Gerytsz   Katryn 283
Katryn Gansoord   33 73 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Dirck Claisz   Katryn 1916
Katryn Aelbrechts Hogewoerd   22 34 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Aelbrechts 245
Katryn Aerntsz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 150 37 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Aerntsz 373
Katryn Andries Rapenburg Zegerssteeg 294 53 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Andries 1043
Katryn Baernts Rapenburg Colfmakerssteeg 278 53 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Baernts 1027
Katryn Borts Overmare landzijde   128 98 r 0,15 0-3-0 0,5         -   Katryn Borts 2989
Katryn Bymans Burgstreng   95 68 r 10,3 10-6-0 13     betaald door de erfgenamen, jan paeu en jacob dircxz van tetroede laten verstek gaan   -   Katryn Bymans 1680
Katryn Clais Gasthuisvierendeel   20 63 r 0,133 0-2-8 0,4     met haar zoon lambrecht   -   Katryn Clais 1478
Katryn Clais Rapenburg Bakkersteeg 222 51 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Clais 971
Katryn Claisdr Marendorp landzijde   147 89 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Claisdr 2586
Katryn Claisdr Marendorp landzijde   258 91 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Claisdr 2697
Katryn Danels Over `t hoff   116 60 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Katryn Danels 1363
Katryn Dirck Claisz Zevenhuizen   36 55 v 7 7-0-0       met haar kinderen   -   Katryn Dirck Claisz 1130
Katryn Dircxdr Gansoord   139 76 r 4 4-0-0           -   Katryn Dircxdr 2022
Katryn Gerytsdr Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 277 40 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Gerytsdr 500
Katryn Gerytsz Hogewoerd   65 35 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Gerytsz 288
Katryn Ghysen Burgstreng   30 66 v 1 1-0-0           -   Katryn Ghysen 1615
Katryn Hardincx Hogewoerd Crauwelsteeg 214 38 v 0 0-0-0 0,4       weduwe -   Katryn Hardincx 437
Katryn Heyndricxdr Rapenburg aan de straat 27 46 v 0 0-0-0 0,4         -   Katryn Heyndricxdr 776
Katryn Hugen Boelincx Overmare rijnzijde   103 95 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Hugen Boelincx 2856
Katryn Jacob Claisz Wolhuis   65 29 v 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Katryn Jacob Claisz 65
Katryn Jan Roelofsdr Wanthuis   6 31 r 3 3-0-0       met haar zuster   -   Katryn Jan Roelofsdr 127
Katryn Jansdr Rapenburg Broertgensgraft 246 52 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Jansdr 995
Katryn Jansdr Rapenburg Colfmakerssteeg 270 52 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Jansdr 1019
Katryn Jansdr Overmare landzijde   142 98 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Jansdr 3003
Katryn Jansdr Hogewoerd Crauwelsteeg 229 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Katryn Jansdr 452
Katryn Jansdr Hogewoerd Sint Jorissteeg 189 38 r 0 0-0-0 0,4         -   Katryn Jansdr 412
Katryn Joerdyns Nieuwland Oostzijde van de plaats 41 42 v 1 1-0-0           -   Katryn Joerdyns 608
Katryn Kerstantsdr Zevenhuizen Steenschuur 118 57 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Kerstantsdr 1212
Katryn Meesdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 290 40 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk   weduwe Jan Rutgersz   Katryn Meesdr 513
Katryn Mr Clais Burgstreng   29 66 v 0 0-0-0 0,4         -   Katryn Mr Clais 1614
Katryn Omen Overmare landzijde   96 97 v 0,125 0-2-6 0,4     met haar man pieter cornelisz   -   Katryn Omen 2957
Katryn Pietersdr Gasthuisvierendeel de Rijn 58 64 r 0 0-0-0 0,4         -   Katryn Pietersdr 1516
Katryn Pietersdr Zevenhuizen Commanduers steeg 93 56 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Pietersdr 1187
Katryn Pouwelsz Hogewoerd Crauwelsteeg 233 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Katryn Pouwelsz 456
Katryn Reyersdr Marendorp landzijde   131 88 v 0 0-0-0 0,5         -   Katryn Reyersdr 2570
Katryn van der Laen Rapenburg Colfmakerssteeg 260 52 v 1 1-0-0       met haar dochter   -   Katryn van der Laen 1009
Katryn van der Schuyer Gansoord   39 73 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe -   Katryn van der Schuyer 1922
Katryn van der Spille Overmare landzijde   91 97 v 0,125 0-2-6 0,4         -   Katryn van der Spille 2952
Katryn van Diest Rapenburg Zegerssteeg 296 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn van Diest 1045
Katryn van Gent Gasthuisvierendeel de Rijn 53 64 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn van Gent 1511
Katryn van Haerlem Overmare rijnzijde   50 93 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn van Haerlem 2803
Katryn van Hairlem Vleeshuis   54 62 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn van Hairlem 1438
Katryn van Oeyen Overmare rijnzijde   27 93 r 1,2 1-4-0       met haar dochter   -   Katryn van Oeyen 2780
Katryn Vrancken Hogewoerd   4 33 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Katryn Vrancken 227
Katryn Vrancken van der Does Rapenburg In de schotse poort 107 48 v 2 2-0-0       in de poort   -   Katryn Vrancken van der Does 856
Katryn Wiggers Over `t hoff   34 58 v 1,4 1-8-0           -   Katryn Wiggers 1281
Katryn Willemsdr Marendorp landzijde   163 89 v 0 0-0-0 0,3   pauper   weduwe Symon Jansz   Katryn Willemsdr 2602
Katryn Willemsdr Overmare rijnzijde   92 94 v 0,167 0-3-4 0,5     een oude maagd   -   Katryn Willemsdr 2845
Katryn Zassen Gansoord   44 74 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Zassen 1927
Tryn Kerkvierendeel   66 70 v 0,167 0-3-4 0,5 naaister       -   Tryn 1782
Tryn Overmare landzijde   144 98 v 0,125 0-2-6 0,4 turftelster       -   Tryn 3005
Tryn Zevenhuizen   27 55 r 0 0-0-0 0,4 kemster pauper     -   Tryn 1121
Tryn Kerkvierendeel   124 71 v 1 1-0-0         weduwe Lubbert   Tryn 1840
Tryn Kerkvierendeel   125 71 v 0,133 0-2-8 0,4 mandemakersweduwe     weduwe - mandemaker Tryn 1841
Tryn Kerkvierendeel   123 71 v 0,167 0-3-4 0,5       weduwe Govert   Tryn 1839
Tryn Gasthuisvierendeel de Rijn 63 64 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Andries   Tryn 1521
Tryn Coptgens Over `t hoff   80 59 v 0 0-0-0 0,8   pauper     -   Tryn Coptgens 1327
Tryn Gillisdr Gasthuisvierendeel Bornsteeg 46 64 r 0 0-0-0 0,8     met alydt haar huisvrouw   -   Tryn Gillisdr 1504
Tryn Moeder Zevenhuizen   38 55 v 0,8 0-16-0   `t vroetwijf       Dirck Claisz   Tryn Moeder 1132
Tryn van Egmondt Over `t hoff   89 59 v 6 6-0-0           -   Tryn van Egmondt 1336

 

Kerstyn  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Kerstyn Jan Claeszdr Rapenburg Zegerssteeg 297 53 v 0 0-0-0 0,4   pauper met haar dochter   -   Kerstyn Jan Claeszdr 1046

 

Kerstyne  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Kerstyne [Aerntsdr] Overmare landzijde   30 96 r 24 24-0-0   [brouwersweduwe]       Willem van Tetroede   Kerstyne [Aerntsdr] 2891

 

Korstiaan  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Kers Dircxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 146 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Kers Dircxz 713
Kers Pietersz Marendorp landzijde   272 91 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Kers Pietersz 2711
Kers[tant] Dircxz Sint Nicolaasgracht   151 80 r 2 2-0-0   [drapenier]       -   Kers[tant] Dircxz 2190
Kersse Burgstreng   19 66 v 0,15 0-3-0 0,5 schilder       -   Kersse 1604
Kerstant Sint Nicolaasgracht   9 76 v 0,8 0-16-0   voller       -   Kerstant 2048
Kerstant Aerntsz Sint Nicolaasgracht   104 79 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Kerstant Aerntsz 2143
Kerstant Aerntsz Gasthuisvierendeel   14 63 r 1,5 1-10-0           -   Kerstant Aerntsz 1472
Kerstant Claisz Levendaal   41 41 v 0,8 0-16-0           -   Kerstant Claisz 560
Kerstant Danielsz Rapenburg Blauwe steeg 323 54 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Kerstant Danielsz 1072
Kerstant Ghysbrecht Bouwensz Nieuwland   7 42 r 3 3-0-0           -   Kerstant Ghysbrecht Bouwensz 574
Kerstant Jacobsz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 96 88 r 1,2 1-4-0           -   Kerstant Jacobsz 2535
Kerstant Pietersz Levendaal   35 41 r 3 3-0-0   [bonmeester]       -   Kerstant Pietersz 554
Kerstant van Bodegraven Wanthuis   36 31 v 1,6 1-12-0           -   Kerstant van Bodegraven 157

 

K   p1498_voornaam_K p1498_voornaam_K

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl