werkzaamheden

DSC 0053Wat kan een vrijwilliger voor de beeldbank betekenen?

Plan van aanpak:

Acceptatie: de beelden die worden aangeboden worden bekeken en er wordt bepaald of en hoe de beelden zullen worden ingepast in de beeldbank.

Invoeren: de collectie gaat naar de collectiebeheerder en deze boekt de naam en andere bijzonderheden van de collectie in samen met een toelichting over de herkomst.

Scannen: de beelden worden zo nodig gescand en voorzien van een eenvoudige lijst met gegevens per foto. Het gaat dan meestal om de gegevens die op het beeld zijn terug te vinden. Het onbewerkte beeld wordt direct opgeslagen in de beeldbank. Een kopie wordt klaar gezet om bewerkt te worden.

Bewerken: Het beeld wordt door een groep bewerkers "mooier" gemaakt. Dit kan thuis uitgevoerd worden.

Beschrijven: Nadat het beeld bewerkt is gaat het naar de groep van de beschrijvers die op zoek gaan naar gegevens aan de hand van het getoonde beeld en de summiere beschrijving. Dit wordt via internet uitgevoerd.

Eindredactie: Tenslotte verbetert de eindredactie spelfouten en stijlfouten.

Het beeld is dan klaar om op Internet gezet te worden.