CLAAS VAN DE WERVE

 

Previous PageHome PageNext Page


CLAAS VAN DE WERVE

ovl. voor 6 apr. 1394 (Ga. 455 f. 46).

functies:

schepen 1378-79 (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1, 1e deel f. 62), kerkmr. van St. Pieter feb. 1381; schout van Oegstgeest 1 juni en 29 sep. 1369 (Rijnsburg 586 en 597).

woonhuis:

was 2 feb. 1380 belender van de achterzijde van een huis en erf bij St. Pieterskerk (W. 428 f. 36v.) en 7 juli 1387 van de achterzijde van een huis en erf aan Stasijnsteeg (W. 428 f. 114v.).

landbezit:

4 morgen land te Wassenaar, gemene voor gelegen met Jan Lambrechtsz. en Hubrecht van de Werve, zijn broer (Ga. 455 f. 46).

rentebezit:

13 mrt. 1384 1 £ pay. op 3 morgen land te Zuidwijk (Wassenaar; Secr. 1747).

borgstelling:

* 25 juli 1370 Dirk van den Bosch (Secr. 19 f. 24).

* 8 mrt. 1371 Philips Hugenz., van Voircapelle (Secr. 19 f. 27).

* 26 mrt. 1379 Jan van Alkemade (Secr. 19 f. 46).

varia:

werd 26 apr. 1370 Leids poorter met Dirk Poes Jansz. van Leyden als borg (Secr. 19 f. 21v.); was 16 sep. 1370 getuige toen heer Floris van Alkemade en heer Philips Jansz. St. Pieterskerk weigerden over te geven aan de Duitse Orde (De Geer, DuO., nr. 607). Beloofde 15 juli 1371 vrijwaring bij een verkoop door Margriet, weduwe van IJsbrand van Alkemade (Ke. 493 f. 63v.).

familie:

zoon van Jan van de Werve, bezitter van De Werve onder Voorburg, en Ermgard Gijsekijn Jansdr. (Zijlstra, 'Van den Werve', 88). Broer van Hubrecht van de Werve, ovl. 1394-95, tr. 1e Beatrijs Aarndsdr. van den Damme, tr. 2e Volkwijf van Rijsoirde (Ga. 455 f. 46; Secr. 84 f. 44, zie Gerrit Alewijnsz. c.s.). tr. Geertruud Simon Galendr., weduwe van Dirk van den Bosch (Ke. 7 f. 77v.; Ga. 455 f. 55; GvH. 1018; zie Van den Bosch).

kinderen:

1. IJsbrand van de Werve

woonhuis:

aan het Rapenburg 1417-18 verm. (Ke. 323 (11) f. 42v.).

landbezit:

ca. 3 morgen land te Poelgeest, 22 mei 1401 verkocht aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 55).

borgstelling:

17 dec. 1407 Jan Gerritsz., van Alkmaar (Secr. 20 f. 28v.).

familie:

tr. voor 19 apr. 1398 IJde Herman Willemsdr., die hem 1409 lijftocht gaf aan haar Puttens leen (zie Willem Luutgardenz. c.s.).

kind:

a. N.N.

ovl. 1400-01, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (3) f. 12v.).

2. Gerrit van de Werve Claasz.

landbezit:

7½ morgen land te Voorschoten aan de Papeweg, gemene voor gelegen met land van Jan van de Werve, 8 jan. 1413 verkocht aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 81v.).

rentebezit:

* 14 s.g.g. met houde op een huis en erf met brouwhuis, een molenaarshuis en erf en een erf met molenwerf te Leiden;

* 12 p.g.g. met houde op een huis en erf in de Diefsteeg;

* 10 s.g.g. met houde op een huis en erf aan de Oude Rijn;

* 5 s.g.g. met houde op een huis en erf aan de Oude Rijn;

* 3 s.g.g. met houde op het huis en erf van Gerrit die Bruun Dirksz.;

deze renten verkocht hij 3 jan. 1414 (Ke. 509).

3. Jan van de Werve

(Ke. 7 f. 77v.).

4. Dochter

(Ga. 444 f. 42v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl