vorige Buurt: 91.Mozes 92. Hof van Rusten volgende Buurt: 93.Boterbuurt

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de huizen aan de westzijde van de Hooigracht vanaf de hoek van de Nieuwstraat tot en met het huis van Jan Joostenz., schipper, inbegrepen de huizen van de Choorsteeg ter wederzijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 25 - 25 vso, 20-08 en 27-08-1615)

Geschiedenis:

Vermits de grote menichte der gebuyren wordt de buurt 27-08-1615 afgesplitst van Alkey. De naamgeving geschiedt op verzoek van de geburen (22-09-1616). Overigens wordt de omschrijving van bovenstaande ligging niet als zodanig vermeld, maar is ze afgeleid van de omschrijving van de voormalige buurt Alkey in Hof van Rusten en Vredenrijk, waarbij het Gerecht bepaalt dat het water van de Hooigracht de scheidslijn vormt tussen de twee buurten.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 25 - 25 vso, 20-08 en 27-08-1615)

De gebuurten van rusten krijgt toestemming om te mogen hoven.

(SA II inv. nr. 191 fol. 73, 30-08-1670)

In 1795 schenkt de buurt f 100,- aan de noodlijdende stadskas met de mededeling dat zij vertrouwen dat dit aanbod hoe gering op zig zelve niet zal van de hand gewezen werden, daar 't belangh voor de welvaart van deeze Stad hun hiertoe heeft aangespoort in hoope dat hun voorbeeld eerlang door meer vermoogende gebuurtens zal gevolgt werden, en 't deeze Stad en derzelver Inwoonderen onder U bestuur mooge welgaan (zie ook 'Buurthouden', pag. 147).

(SA II inv. nr. 549, bijlagen, 30-05-1795)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Montfoort, Jan Dircxsz. van - 27-08-1615 - *
Keth, Dirck Lenaertsz. - 13-09-1635 1 v *
Uden, Adriaen Gijsbertz. van - 10-07-1642 2  
Groenevelt, Dr. Cornelis van - 11-03-1673 1  
Crucius, de Heer Karel - 24-11-1695 1  
Crucius, Mr. Adriaen - 11-08-1729 1 v  
Crucius, Mr. Karel - 11-10-1736 1  
Drijfnoo, Johan - 30-06-1747 1  
Leeuwen, Jan van - 30-09-1779 1  
Oudendorp Chimair, Mr. Daniel N. van - 12-12-1782 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl