WILLEM JAN VER MANNENZ.Z.

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM JAN VER MANNENZ.Z.

ovl. 21 sep. 1368, begr. St. Pieterskerk (Ke. 415 f. 10; Kam, 'Memorieboek', 199).

beroep:

korenkoper (Ke. 415 f. 10).

woonhuis:

een stenen huis en erf aan de Breestraat, Rijnzijde, grafelijk leen, 20 dec. 1323 opgedragen t.b.v. Jan Frankenz. (GvH. 243 f. 38IIv.).

huisbezit:

een hofstede te Leiden, samen met Jan Tijbus bezeten, behorend tot de goederen die Willem Mabelie uten Waerde van de graaf in leen hield, verm. ca. 1354; aanvankelijk was de hofstede in handen van Jan Philipsz. (GvH. 244 f. 53; Muller, 'Het Oude Register', 221 d.i. De Fremery, Supplement, 187); wrsch. gelegen op het Hogeland, bij de Burchgracht, vgl. het huis van zijn zoon (Ke. 493 f. 54 en W. 429 f. 27).

landbezit:

11 juli 1353 3 morgen land te Zoeterwoude en 1 kamp land aan Meerburger wetering (Posciaenscamp) van 4 morgen; 16 feb. 1358 aan zijn zoon Jan geschonken (Ke. 493 f. 36v.).

rentebezit:

* 16 aug. 1344 1 £ g.g. op een huis en erf, wrsch. aan de Breestraat (Ke. 493 f. 37).

* 8 feb. 1358 40 s.g.g. op 10 hond land te Noordwijk (Ke. 493 f. 36v.).

* 1 £ pay. op een huis en erf op het Hogeland (Ke. 493 f. 37v.);

genoemde 3 renten schonk hij 16 feb. 1358 aan zijn zoon (Ke. 493 f. 36v.).

* 1 £ g.g. op Reymburchvoer te Voorhout, aan St. Pancraskerk nagelaten voor memoriediensten (Ke. 415 f. 10).

* 9 dec. 1359 1 £ g.g. op een huis en erf op het Hogeland aan de Burchsteeg, strekkend tot de Burcht (W. 429 f. 55 en tafel).

varia:

was 1359 achterstallig in tiendbetaling aan de abdij van Egmond (te Oegstgeest? Egmond 764); hij poogde een beneficie in een der Leidse parochiekerken te stichten voor zijn zoon Jan met behoud van de collatie, dit mislukte; bekostigde toen diens priesterstudie met geld en goed (Ke. 415 f. 10).

familie:

zoon van Jan ver Mannenz. en Aagte (Kam, 'Memorieboek', 199). tr. Elisabeth, ovl. 28 mrt. 1384 (Ke. 415 f. 10). Zijn broers zullen zijn: Gijsbrecht Jan Mansz.z., ovl. voor 26 juni 1381, tr. Aagte (W. 428 f. 43v., 57v.-58; Kam, 'Memorieboek', 186) en Huge Jans Mansz.z., verm. 28 mrt. 1373 (W. 428 f. 99v.).

kinderen:

1. Heer Jan Willemsz.

ovl. 1396 (ip.. f..s Marie), begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 22v.).

functie:

priester, kanunnik van St. Pancraskapittel sinds 1366-67 (Secr. 1885, Leverland, 'Kapittel van St. Pancras', 83).

woonhuis:

aan St. Pancraskerkhof (achter: de Burchtgracht), 31 mrt. 1372 aan zijn prebende geschonken, op voorwaarde van onderhoud door de kanunnik (Ke. 493 f. 37v. en Ke. 953); ald. reeds 5 juni 1366 en 1 okt. 1368 verm. (W. 428 f. 21v. en Ke. 493 f. 54). Hij vestigde 25 jan. 1395 op dit huis 1 £ pay. voor diensten en uitdelingen door St. Pancraskerk (Ke. 953).

landbezit:

* 16 feb. 1358 3 morgen land te Zoeterwoude en 4 morgen land ald. (Posciaenscamp) aan Meerburgerwatering, ontvangen van zijn vader en 31 nov. 1368 en opnieuw 24 mrt. 1372 geschonken aan zijn prebende (Ke. 493 f. 36v.-37).

* land bij Rodenburgerlaan en wetering, verm. 14 jan. 1395 (Ke. 493 f. 79v.).

rentebezit:

* 16 feb. 1358 40 s.g.g. op 10 hond land te Noordwijk, 1 £ g.g. op een huis en erf, wrsch. aan de Breestraat en 1 £ pay. op een huis en erf op het Hogeland; deze renten, afkomstig van zijn vader, droeg hij 24 mrt. 1372 over aan zijn prebende (Ke. 493 f. 36v.-37).

* 4 juli 1392 1 £ pay. op een huis en erf aan St. Nicolaasgracht, 25 jan. 1395 aan zijn prebende vermaakt (Ke. 493 f. 37v.; Ke. 953).

* 4 £ g.g. op 2 morgen land, de Biercamp, aan Rodenburgerlaan, Zoeterwoude; vermaakte hiervan 25 jan. 1395 3 £ aan de huiszitten van St. Pancras en 1 £ aan de zusters van O.L.V.kerk te Marendorp (Ke. 953).

* 2 s. 8 p.pay. met houde, 3 s.pay. met houde en 4 s.pay. met houde, gevestigd op naast elkaar gelegen huizen en erven op de Hogewoerd; door zijn broer Jacob ingevolge heer Jans testament 5 okt. 1397 aan de huiszitten van St. Pancras geschonken (Ke. 415 f. 62).

stichting:

1366-67 Maria Magdalenaprebende (Leverland, 'Kapittel van St. Pancras', 83), met consent van zijn ouders en met renten en land van hen afkomstig (Ke. 953). Bepaalde in zijn testament van 25 jan. 1395 dat hij de eerste collator zou zijn, vervolgens was de collatie voor zijn broer Jacob, bij gebrek aan nakomelingen van deze voor die van zijn zuster Aagte, dan wel Katrine, tenslotte voor Wissen, kind van zijn broer, dan wel op de kinderen van zijn jongste broer Willem. De bedienaar diende zo mogelijk uit zijn vaders geslacht voort te komen. Schenkingen hieraan: zie land- en rentebezit (Ke. 953).

2. Jacob Willem Jans Mansz.z.

(Ke. 953, 416 f. 22v.).

rentebezit:

* 1 £ g.g. op een huis en erf op het Hogeland, afkomstig van zijn vader, 13 apr. 1385 aan de H. Geest geschonken voor memoriediensten (W. 428 f. 56v.).

* 24 sep. 1390 1 £ pay. op een hofstede te Marendorp, 19 dec. 1393 overgedragen aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 20-20v.).

* 11 apr. 1396 1 £ pay. op huis en erf te Marendorp (Ke. 415 f. 63v.).

* 25 apr. 1396 10 s. 4 p.pay. op een huis en erf op de Hogewoerd (Ke. 415 f. 63v.).

* 1 £ pay. ald. (deze beide renten verkregen door landuitgifte?) (Ke. 415 f. 64).

* 1 £ pay. op een huis en erf te Marendorp (Ke. 415 f. 63v.);

laatstgenoemde 4 renten waren in bezit van St. Pancraskapittel, vermoedelijk na overdracht door hem.

familie:

tr. Haasken, ovl. 14 sep. 1411, liet 2 Eng. nobel na aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten; begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 51v.).

3. Wissen

(Kam, 'Memorieboek', 199); zoon:

a. Wissen

verm. 25 jan. 1395 (Ke. 953).

4. Katrine

(Kam, 'Memorieboek', 199).

5. Aagte

(ibidem);

een van beide dochters tr. Dirk Poes, zoon van Gerrit Rijswijc (Ke. 418 f. 89; zie Rijswijc).

6. Willem Willem Jans Mansz.z.

ovl. 31 aug. 1369 (Ke. 415 f. 26).

schenking:

liet St. Pancraskerk 10 £ pay. na voor memoriediensten (Ke. 415 f. 26).

varia:

Trad kort voor zijn dood op voor zijn neef en oomzegger Pieter Dirksz. Poes (Ke. 415 f. 34v., zie Rijswijc).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl