vorige Buurt: 3.Billenburg 4. 't Zand volgende Buurt: 5.Oost Billenburg

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de westzijde van 't Sant / de noortzijde van de Groenehasegraft tot aen den houck van den Slicksteech / de gehele Swijnhoornsteech met de poorten / mitsgaders d'oostzijde van de Slicksteech.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 12 vso, 09-01-1653)

Geschiedenis:

Op 09-01-1653 ontstaan na afsplitsing van de gebuurte Billenburg.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 12 vso, 09-01-1653)

Jan Vendel, buurtheer van 't Zand, verzoekt en verkrijgt ontslag vermits (hij) het ongeluk heeft van niet te kunnen leezen nog schrijven.

(SA II inv. nr. 129 fol. 53, 14-05-1767)

De raden van de in 1775 gecombineerde buurten Meyenhof en Oud Groenendaal, verzoeken, gezien het vertrek van hun heer Hendrik Hartwigh en het klein getal der huisgezinnen, om een combinatie met 't Zand waarvan Adolph Tepker heer is. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 140 fol. 328, 11-06-1789)

Adolf Tüpke, gewezen heer van de buurt Groenendaal/Meyenhof/'t Zand wordt door de opziener van buurt 11, Matilo, aangeklaagd vanwege vermeende onregelmatigheden in de financiële adninistratie van de voormalige buurt. Tüpke wordt bevolen om zich alsnog ten overstaan van de buren te verantwoorden en de overgebleven gelden te verdelen (zie ook 'Buurthouden', pag. 153).

(SA II inv. nr. 635 fol. 2 vso, 18-11-1796)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Toledo, Mouringh Gerritsz. van - 09-01-1653 1 v  
Thomasz., Jan - 05-06-1654 1 v  
Berendrecht, Jan Jansz. - 20-06-1658 1 o *
Bleyckersvelt, Louris Heyndrixz. - 19-01-1665 1 v  
Bols, Jan - 05-06-1670 3 *
Herrebout, Pieter - 19-02-1671 1 v  
Arentz., Huybert - 11-06-1676 1 ? *
Engelen, Jan - 14-07-1699 1  
Maet, Flip de la - 22-12-1704 1  
Laserie, Jacob - 06-12-1725 2  
Huysman, Pieter - 20-04-1747 1 v  
Brakel, Steven - 12-02-1756 1  
Vendel, Jan - 12-06-1766 2 o *
Delno, Johannes - 28-05-1767 1  
Sichem, Gerard van - 08-10-1778 1  
Tepker, Adolf - 12-12-1782 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl