WILLEM VAN OESTGEEST

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM VAN OESTGEEST

functie:

schout 1319.

varia:

trad 6 aug. 1319 op als voogd voor kinderen van Huge ver IJdenz. (d.i. Huge uten Voert) (Naaldwijk f. 21v., zie hieronder).

familie:

hij is vermoedelijk de Willem van Oestgeest, ovl. in 1320, gegoed te Rijswijk en Voorhout, zoon van Ghijskijn van Ammers (Hoek, 'Uter Lyere', 65-66).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl