Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1388
OAR records in next Year

 

 

Record #571     Date      top of page
1388-08-18
Location Type of Document
OAR13, 17v-b-18r Brief
Text
Aelbrecht bider goids genaden palensgrave op der Rijn, hergoe in Beyeren, ruwaert van Heneg., van Hollant, van Holland [sic] ende heer van Vrieslant doen cont allen luden dat wi geloift hebben ende loven in goede trouwen voer ons ende onse nacomelingen onse goede luden van Rijnlant ende die genen die onder die scouwe van Sparendam geseten sijn ende voer desen tijt om onse bode wille gedijct ende gegouden hebben van horen morgen tale op die Sipe dat onse goede lude voirs. noch hoer naecomelingen nymermeer voort an desen voersciden dijken noch maken en sullen die gelegen is twisken Petten ende Oge ende der [....] die gelegen is anden Scagher dijc ende voert en sullen wi onse goede luden noch gebieden om deser dijcaedsie voirs. ende si sullen vordragen wesen van also werwaer die op deser [18r] dijckaedse te doen comen mach te eweliken dagen [...........................] gegeven inden Hage sdinxdages na onser vrouwe [dach ........................] acht ende tachtich.
English Summary
Copy of a charter issued by Duke Aelbrecht in which those within Rijnland who had previously paid morgengeld to build and/or maintain a section of a dike of the Zijpe, between Petten and Oghe, and of the Schagerdijk near Oghe, will now be free of this obligation.
Keywords
aelbrecht, duke; petten; oghe; schagerdijk; zijpe
Notes
Original in OAR9009. Published in van Mieris, III, p. 500, among others. See van Amstel-Horßk and Lombarts, p. 6.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 5 / 13 1361 1385 1391

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl