vorige Buurt: 12.Noord Vreugdenrijk 13. Vreugdendaal volgende Buurt: 14.Oost Vreugdenrijk

 

8. Meyenhof 
(Klik voor andere kaart) 9. Oud Groenendaal   10. Kostverloren   11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas   12. Noord Vreugdenrijk   13. Vreugdendaal   14. Oost Vreugdenrijk   15. West Vreugdenrijk   16. Samaria   17. Jeruzalem   18. Bloem van Jericho   19. Land van Belofte 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein   81. Zevenhuizen   210. Blekersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de zuydtsijde van de Nonnesteech / beginnende opten westhouck van seeckere slopsteech uytcoemende meede in de Colfmaeckerssteech tot aen de Achtergraft / de oostsijde van selfde Achergraft tot aen Kolfmaekerssteech / de Kolfmaeckerssteech noortsijde tot aen de Dwersboysenstraet / de selfde Dwersboysenstraet / ende vordere slopsteech westsijde tot in de Nonnesteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 139 vso, 07-04-1639)

Geschiedenis:

Op 07-04-1639 ontstaan als afsplitsing van de buurt Oost Vreugdenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 139 vso, 07-04-1639)

Op 16-01-1796 verzoekt de buurtheer, Pieter Rouvoirolle, om Vreugdenrijk te verhelen met Oost Vreugdenrijk. De buurt telt maar 14 huizen en de meeste inwoonders werden bedeelt van den Arme. De buurtkas bevat derhalve slechts f 5.5.- en soo er een Lijk mogt vallen die uyt de geburtkas moet begraven werden, soo was het de ondergeteekende onmogelijk de selve te begraven uyt de buurtkasse, en inkomme heeft de geburt niet, en inkomme om de knegt sollang te betalen is er niet. Het stadsbestuur (de Provisionele Raad) vraagt het Comité van Veiligheid om advies, maar kennelijk met het oog op de verwachte komst van een nieuw buurtregelement, wordt het probleem niet opgelost.

(SA II inv. nr. 617, bijlagen)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Cornelisz., Solomon - 07-04-1639 2  
Verleus, Jan - 16-10-1649 1 v  
Hoogerbaers, Heyndrick Walingsz. van - 12-07-1658 1  
Plas, Johannes van der - 11-03-1692 1 *
Melick, Gerrit van - 02-06-1695 1  
Groenendyck, Gysbert - 05-09-1709 1 v  
Rabo, Johannes - 12-06-1721 1 v  
Fonteyn, Abraham - 05-10-1730 1 v  
Monie, Pieter - 12-10-1734 3 v  
Bols, Steven - 22-04-1746 1  
Rouvoirolle, Pieter - 18-03-1789 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl