vorige Buurt: 74.de Boomgaard 82. Heren- en Salomonstraten volgende Buurt: 83.Oost Friesland

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen ten wedersijden van de Heerenstege van 't St. Pieterskerckhoff aff tot aen de Dwersheerenstege staende / noch de huysen aen de noortsijde van de selve Dwersheerenstege / mitsgaders de huysen in de Salomonsstrate / aen de noorsijde eyndende mettet huys van Jan Jansz. de Roy scrijnwercker / ende aen de suytsijde lopende tot aen de opslach.

(SA II 1216 fol. 41 - 41 vso, 03-05-1618)

Op 't versouck gedaen ter vergaderinge van de Gerechte d(eser) st(ad) L(eyden) onder wat gebuyrten verstaen zullen werden te wesen of ressorteren de huyskens gebout aen St. Pieterskerc, es geresolveert dat (....) / 't huysken oostwaerts van de zuytgevel mitte gebuyren van de Heerenstraet (...) mit bevel elc een mitsdesen gedaen zich naer de jegenwoordige verclaringe te gedragen

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7, 06-05-1604)

Geschiedenis:

De stichting is onbekend, maar kan in verband met de aanleg van de Herensteeg pas na 1592 worden gedateerd. Het oudst bekende bericht is van 02-02-1606 toen Jacob de Voller als buurtheer werd benoemd. Uit de voordracht blijkt dat 27 geburen hem nomineerden, terwijl Abraham van Dijcke en Jan Mefans resp. 21 en 13 stemmen kregen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8 vso)

Op 06-05-1604 besluit het Gerecht om het kerkhuisje, oostelijk gelegen naast de zuidgevel van de Pieterskerk (nu Kloksteeg 16) bij de buurt van de Heren- en Salomonstraten te voegen (zie ook Oost Vriesland en Prily).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Bevel, Pieter van - >02-02-1606 ? v *
Voller, Jacob de - 02-02-1606 1 v *
Moyaert, Franchois - 03-05-1618 1 v  
Meruwen, Frans Jacobsz. van - 11-06-1643 3  
Haes, Cornelis Gerritsz. de - 31-09-1649 2  
Nagel, Dirck Gerritsz. - 02-01-1670 2 *
Hetene, Evert van - 29-01-1682 2 ? *
Rijcke, Pieter - 28-06-1685 5 *
Haak, Dirck - 07-06-1700 1 o *
Lakeman, Mr. Pieter - 10-06-1717 1 v  
Vorster, Hermanus - 14-07-1729 1  
Mortier, David (du) - 06-10-1763 1  
Rijshouwer, Huybert - 07-06-1789 2 o *
Backer, Jacobus - 07-06-1789 - v *
Mortier, David du - 08-07-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl