Regenten Weeshuis Leiden
Hartevelt A

 

Hartevelt A: Personalia
<bron
1>
             
1   Hartevelt, Adrianus, regent van 1815-1827  
2   geb. L. 4-6-1759, ged. L. HK 7-6-1759  
3   overl. L. 5-4-1827  
4   ingeschreven universiteit Leiden 20-3-1772, 13 jaar en 20-9-1775, 17 jaar J.  
5   bierbrouwer, lid stadsbestuur 1798  
6   lid van de Raad van Leiden 1816-1827  
7   burgemeester 1821-1824  
8   wethouder 1824-1827  
9   lid rekenkamer 1820-1827  
10   commisaris spaarbank 1821-1827  
11   ouderling 1820-1825  
12   regent der gevangenissen 1820-1825  
13   regent invalidenhuis 1820-1827  
14   regent van het Brouchovens Hof 1822-1827  
15   woonde tot 1821 op de Oude Vest daarna op de Hooigracht  
16   lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci  
17   lid Maatschappij van Weldadigheid  
18   zoon van Abraham Hartevelt en Jannigje van der Klugt  
19   x Scheveningen 28-4-1783
Helena Johanna van Niel
ged. Amsterdam (Oude Kerk) 3-11-1766
overl. L. 18-10-1823
dochter van Cornelis en Johanna Cecilia Vos
 
20   Uit dit huwelijk:  
21   1. Abraham Cornelis
ged. Den Haag (St. Jacobskerk) 5-12-1784
overl. 1850
 
22   2. Maria Cornelia
ged. L. PK 8-8-1792
 
23   3. Adrianus Helenus
geb. L. 28-4-1794; ged. L. HK 22-5-1794
overl. 1860
 
24   4. Martinus Adrianus
ged. L. HK 21-4-1796
 
25   5. Johanna
ged. L. HK 25-1-1798
 
26   6. Helena Johanna
ged. L. HK 31-1-1799
 
27   7. Cornelia
ged. L. HK 27-11-1800
 
28   8. Joannis Anthoni Machthildus
ged. L. HK 21-10-1802
overl. en begr. L. PK 7/14-1-1804, 1ste klasse, 30 gulden
 
29   9. Johannes
ged. L. HK 31-10-1805 (Zie handelingen Kerkeraad 18-8-1809)
 
30   10 Anette Antoinette Magtilde
geb. L. 23-6-1809; ged. L. HK. 20-7-1809
overl. L. 24-11-1826, 17 jaar en 5 maanden
 
             
 

 

Hartevelt A: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Nadat de president deze avond de vergadering geopend had, bepaalde zijnb. de attentie der leden bij het afsterven van de heer Adrianus Hartevelt die na een lang ziekelijk leven op donderdag j.l. is komen te overlijden. Na gedurende twaalf jaar de post van regent te hebben bekleed, blijkt uit de notulen van 1 augustus 1825 dat gemelde heer om daarbij gezegde redenen van deze zijne mede administratie verlangd heeft, ontslagen te zijn en dat dit ontslag door de verdere regenten niet aangenomen maar in advies gehouden is. Dat de heer Hartevelt dientengevolge als mede-regent is beschouwd gebleven en zeer zeker na het onlangs zeer gunstig besluit van zijne majesteit in dato jan. 1827 op het verlangen der vergadering zou zijn teruggekeerd indien de dood zulks niet had verhinderd. Dat deze vergadering dus alleen overblijft om de nagedachtenis van een man te eren .....  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 68, verg. 16-4-1827
 
 

 

Hartevelt A: Notitie 2
<1
bron>
             
1   Hartevelt A. is begraven Groenesteeg, graf eerste klasse.  
             
   
Moerman en Van Maanen, Groenesteeg 82
 
 

 

Hartevelt A: Bronnen
             
1   Nederlands Patriciaat 9 (1918) 149-151
2   Liste Civique 1811, nr. 4789
3   ELO, Album Studiosorum, 1107, 1120
4   ELO, HGW, inv.nr. 68
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl