vorige Buurt: 5.Oost Billenburg 6. Zandwijk volgende Buurt: 7.Meyenburg

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de noortzijde van de Groenehasegraft te trecken uyt de gebuyrte van Meyenburch / ende sulx de selven te vougen met d'oostzijde van het Zant tot eene gebuyrte, gevende die den tytel van Santwijck.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 74 vso - 75, 12-12-1624)

Geschiedenis:

Aanleiding van de stichting op 12-12-1624 was een klacht van de bewoners aan de oostzijde van 't Zand dat sijl(uyden) onder geene gebuyrte behoorende ende te cleyn getal van huysen zijn oome alleen een gebuyrte te formeren. Na inspectie en rapport van de schepenmeesteren Simon Willemsz. van Kerchem en Willem Paedts, alsmede de stadssecretaris, besluit het Gerecht om de noordzijde van de Groenhazengracht tussen Rapenburg en 't Zand (nu Oude Varkenmarkt) aan de buurt Meyenburg te onttrekken en samen te voegen met de oostzijde van 't Zand. Het feit dat de bewoners aan de oostzijde van 't Zand niet tot een buurt behoorden, heeft waarschijnlijk te maken met de merkwaardige gang van zaken rond de stichting en het niet-functioneren van de buurt Groenhazenburg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 74 vso - 75, 12-12-1624, zie ook fol. 16 - 16 vso, i.m. 02 of 11-12-1624 en onder de buurten Groenhazenburg en Oost Billenburg, zie ook 'Buurthouden', pag. 52 e.v.)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Hardy, Vedast - 12-12-1624 3  
Bors, Cent Cornelisz. van der - 18-07-1630 1 *
Lammen, Willem - 02-04-1640 1 ?  
Jongedorst, Antonis Cornelisz. - 18-09-1642 1  
Ackeren, Jan Jansz. van - 01-10-1666 1 v  
Hermansz., Wybrand - 29-08-1671 2 o? *
Wybrandsz., Pieter - 20-01-1678 2  
Raaven, Quyringh - 22-05-1681 1 *
Mommertsz., Claes - 18-01-1691 1  
Buys, Cornelis - 04-03-1701 1 v  
Jens, Jacob - 30-06-1702 1  
Egmont, Frederick van - 05-09-1709 3  
Onderwater, Lambert van - 17-07-1732 1  
Gijben, Jan - 06-06-1737 1  
Boogaart, Hendrik van den - 17-03-1757 1  
Hen, Anthony de - 10-03-1763 1 v  
Vliet, Frans van - 20-06-1771 1  
Turion, Jacob - 22-12-1787 3 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl