NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam  

 

A     p1561_voornaam_A

 

Abraham  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Abraham Gerrytsz Wanthuis Breestraat 78 29 9 9-0-0           Eig.             Abraham Gerrytsz 201
Abraham Willemsz Gansoorde Middelste gracht 32 267 5 5-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Abraham Willemsz 1818

 

Adam  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adam [Reyersz] Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 64 374 6 6-0-0 coman       coman Huur Heyndrick Barentsz   coman       Adam [Reyersz] 2610

 

Adriaen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Nieuweland Corte raemsteeg 11 156 4,55 4-11-0 kuiper       kuiper Huur Hillegont Knotters           Adriaen 1040
Adriaen Zevenhuizen Commandeurssteeg 104 149 3,25 3-5-0 klerk       klerk Huur Claes Jansz de Guede           Adriaen 994
Adriaen Nieuweland Molensteeg, ene zijde 92 168 6 6-0-0 stoeldraaier half jaar, neeltgen willemsdr half jaar     stoeldraaier Huur Teete Dircxdr           Adriaen 1121
Adriaen Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 134 258 3,1 3-2-0 messenmaker       messenmaker Huur Philips van Noorde           Adriaen 1765
Adriaen Nieuweland Slopje 65 164 3 3-0-0 landman       landman Eig.             Adriaen 1094
Adriaen [Guertsz] Wanthuis Rijn 17 22 29 29-0-0 zeepzieder       zeepzieder Huur Huych Willemsz           Adriaen [Guertsz] 140
Adriaen [Jansz] Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 133 258 4,1 4-2-0 messenmaker       messenmaker Huur Philips van Noorde           Adriaen [Jansz] 1764
Adriaen [Pietersz], coman Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 156 107 2,5 2-10-0 [coman]       [coman] Eig.             Adriaen [Pietersz], coman 705
Adriaen Adriaensz Marendorp landzijde Marendorp 201 340 4 4-0-0           Eig.             Adriaen Adriaensz 2359
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 164 201 4,87 4-17-6 [mandenmaker] per week 0-1-10     [mandenmaker] Huur Quyrin Dircxz   gorter       Adriaen Adriaensz 1359
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Poortje 266 217 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Gysbert Jansz           Adriaen Adriaensz 1461
Adriaen Adriaensz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 91 326 6 6-0-0   2 kamers       Eig.             Adriaen Adriaensz 2249
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 151 199 3,9 3-18-0           Huur       Dirck Eeuwoutsz     Adriaen Adriaensz 1346
Adriaen Andriesz Nieuweland Oosterlingplaats 7 155 30 30-0-0 [drapier] 2 huizen     [drapier] Eig.             Adriaen Andriesz 1036
Adriaen Anthonisz Kerkvierendeel Hooigracht 93 253 12 12-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Anthonisz 1724
Adriaen Barentsz Overmare rijnzijde Marendorp 15 368 10 10-0-0 beeldensnijder       beeldensnijder Eig.             Adriaen Barentsz 2561
Adriaen Barentsz Wanthuis Rijn 33 23 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Barentsz 156
Adriaen Claesz Hogewoerd Dwerscamp, ene zijde 177 203 4,55 4-11-0 [drapier]       [drapier] Huur Arys Jansz Heyen Oem           Adriaen Claesz 1372
Adriaen Cornelisdr Wanthuis Maarsmanssteeg 11 21 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Cornelisdr 134
Adriaen Cornelisz Nicolaasgracht Middelste gracht 66 291 7,75 7-15-0           Huur Neel Brunen           Adriaen Cornelisz 1992
Adriaen Cornelisz Rapenburg Noordeinde 287 127 9 9-0-0 schoenmaker       schoenmaker Huur Marie     Vincent weduwe   Adriaen Cornelisz 836
Adriaen Cornelisz Rapenburg Graft 203 115 5 5-0-0 houtzager       houtzager Eig.             Adriaen Cornelisz 752
Adriaen Cornelisz Gansoorde Groenesteeg 36 267 5 5-0-0 opperman       opperman Huur Lysbeth Cornelisdr           Adriaen Cornelisz 1822
Adriaen Cornelisz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 138 197 8,8 8-16-0 kuiper       kuiper Huur Jannetgen     Gerryt Jansz weduwe   Adriaen Cornelisz 1333
Adriaen Cornelisz Levendaal Sytgraft 44 223 4,55 4-11-0 [voller]       [voller] Huur Frans Gerrytsz, heer   priester       Adriaen Cornelisz 1508
Adriaen Croontgen Overmare landzijde onze Vrouwen kerkhof 106 396 8,5 8-10-0 grafmaker       grafmaker Huur Vrouwenkerk           Adriaen Croontgen 2753
Adriaen Danielsz Rapenburg Steenschuyr 112 101 20 20-0-0 tapper eigenaar woont op de vliet     tapper Huur Jan Jansz   bakker       Adriaen Danielsz 661
Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 6 179 60 60-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] 1201
Adriaen Dircxz Nicolaasgracht Middelste gracht 26 286 7 7-0-0 gorter       gorter Eig.             Adriaen Dircxz 1952
Adriaen Dircxz Nicolaasgracht Poortje 138 300 4,55 4-11-0           Huur Coen Dircxz   [timmerman]       Adriaen Dircxz 2064
Adriaen Dircxz Cronckel Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 29 244 10 10-0-0 [schipper]       [schipper] Eig.             Adriaen Dircxz Cronckel 1660
Adriaen Dircxz Gool Gansoorde Hooigracht 132 280 17 17-0-0 [verver]       [verver] Huur Claes van Lindenburch           Adriaen Dircxz Gool 1918
Adriaen Egbertsz Wolhuis Weversplaatssteeg 78 44 4 4-0-0 [voller]       [voller] Huur Jacob Claesz kinderen houtkoper       Adriaen Egbertsz 299
Adriaen Engelsz Gansoorde - 7 263 20 20-0-0 bakker       bakker Eig.             Adriaen Engelsz 1793
Adriaen Engelsz Burchstreng Nieuwstraat 88 235 10 10-0-0 snijder       snijder Eig.             Adriaen Engelsz 1596
Adriaen Evertsz Rapenburg Cellebroersgraft 27 89 5,2 5-4-0 [metselaar]     weduwe [metselaar] Huur Jan Cornelisz           Adriaen Evertsz 576
Adriaen Foppenz Wanthuis Breestraat 87 30 10 10-0-0 [messenmaker]       [messenmaker] Huur Reyer Adriaensz           Adriaen Foppenz 210
Adriaen Gerrytsz Rapenburg Noordeinde 289 127 7 7-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Adriaen Gerrytsz 838
Adriaen Gerrytsz Rapenburg Nonnensteeg 191 112 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Gerrytsz 740
Adriaen Gerrytsz Gansoorde Middelste gracht 76 273 5,2 5-4-0           Huur Gerryt Cornelisz   bezemmaker       Adriaen Gerrytsz 1862
Adriaen Gerrytsz Nicolaasgracht Vest 232 314 3,25 3-5-0           Huur Claes   dekker       Adriaen Gerrytsz 2158
Adriaen Gerrytsz Gasthuis Breestraat 3 3 30 30-0-0           Eig.             Adriaen Gerrytsz 3
Adriaen Gerrytsz Nieuweland Poortje 79 166 5,2 5-4-0 poppenmaker 2 kamers     poppenmaker Huur Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude           Adriaen Gerrytsz 1108
Adriaen Gerrytsz Moyt Levendaal Levendaal 24 221 8 8-0-0 [voller]       [voller] Huur Garbrant Meesz, oude           Adriaen Gerrytsz Moyt 1488
Adriaen Gillisz Wanthuis Breestraat 88 30 10,5 10-10-0 [runtmolenaar]       [runtmolenaar] Huur Reyer Adriaensz           Adriaen Gillisz 211
Adriaen Govertsz Rapenburg Slichsteeg 252 122 30 30-0-0 zeepzieder       zeepzieder Huur Ael Havics           Adriaen Govertsz 801
Adriaen Gysbertsz Levendaal Levendaal 8 218 3 3-0-0 voller       voller Eig.             Adriaen Gysbertsz 1472
Adriaen Harmansz Nieuweland Vliet 123 173 8 8-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Adriaen Harmansz 1152
Adriaen Heeren Marendorp rijnzijde Hooglandse kerkgrachtsteeg 100 363 6 6-0-0 korendrager, [scheepmaker]       korendrager, [scheepmaker] Eig.             Adriaen Heeren 2526
Adriaen Heerenz Marendorp rijnzijde Marendorp 68 359 15 15-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Adriaen Heerenz 2494
Adriaen Heyndricxz Rapenburg Cort rapenburch 319 131 7 7-0-0           Eig.             Adriaen Heyndricxz 868
Adriaen Heyndricxz Nieuweland Molensteeg, ene zijde 100 169 4 4-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Adriaen Heyndricxz 1129
Adriaen Heyndricxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 99 295 3,9 3-18-0           Huur Bouwen Pietersz           Adriaen Heyndricxz 2025
Adriaen Heyndricxz Gansoorde Middelste gracht 56 270 15 15-0-0 bouman       bouman Eig.             Adriaen Heyndricxz 1842
Adriaen Heyndricxz Nicolaasgracht Gansoorde 9 284 25 25-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz 1935
Adriaen Heyndricxz Gasthuis Rijn 58 9 6 6-0-0           Eig.             Adriaen Heyndricxz 58
Adriaen Heyndricxz [van der Does] Nicolaasgracht Gansoorde 14 284 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Adriaen Heyndricxz [van der Does] 1940
Adriaen Huygenz Hogewoerd Dwerscamp, andere zijde 181 203 0 0-0-0   leeg huis       Eig.             Adriaen Huygenz 1376
Adriaen Huygenz [Paedts] Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 194 205 9 9-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Adriaen Huygenz [Paedts] 1389
Adriaen Jacobsdr Hogewoerd Sint Barbarensteeg andere zijde 209 209 4 4-0-0           Eig.             Adriaen Jacobsdr 1404
Adriaen Jacobsz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 120 195 3,9 3-18-0           Huur Cornelis Lambrechtsz   bakker       Adriaen Jacobsz 1315
Adriaen Jacobsz Overmare landzijde Marendorp 86 392 9 9-0-0 hoedenmaker met een huisje     hoedenmaker Eig.             Adriaen Jacobsz 2733
Adriaen Jansdr Overmare rijnzijde Marendorp 4 367 9 9-0-0 smidsweduwe   Cornelis Goossenz weduwe smidsweduwe Eig.             Adriaen Jansdr 2550
Adriaen Jansz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 224 343 3,9 3-18-0           Huur Kathryn Gouwen           Adriaen Jansz 2381
Adriaen Jansz Marendorp landzijde Steeg 262 348 6 6-0-0 leertouwer       leertouwer Eig.             Adriaen Jansz 2419
Adriaen Jansz Gasthuis Poortje 91 14 2,6 2-12-0           Huur Claes Lambrechtsz           Adriaen Jansz 91
Adriaen Jansz Marendorp rijnzijde Marendorp 54 357 3,5 3-10-0           Eig.             Adriaen Jansz 2480
Adriaen Jansz Hogewoerd Levendaal 242 213 6 6-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Adriaen Jansz 1437
Adriaen Jansz Wanthuis Maarsmanssteeg 10 21 18 18-0-0           Huur Gysbrecht Dircxz           Adriaen Jansz 133
Adriaen Jansz Rapenburg Cort rapenburch 322 132 3,9 3-18-0           Huur             Adriaen Jansz 871
Adriaen Jansz Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 204 341 3,25 3-5-0           Huur Lysbeth Pietersdr           Adriaen Jansz 2362
Adriaen Jansz Rapenburg Rapenburch 7 85 15 15-0-0 broeder       broeder Eig.             Adriaen Jansz 556
Adriaen Jansz Knotter Zevenhuizen Volresgraft 26 138 24 24-0-0           Eig.             Adriaen Jansz Knotter 916
Adriaen Jansz, heer Rapenburg Veststeeg 210 116 3,9 3-18-0 priester 1 kamer     priester Huur Claes Pietersz   juwelierder       Adriaen Jansz, heer 759
Adriaen Jaspartsdr Nicolaasgracht Middelste gracht 50 289 10 10-0-0           Eig.             Adriaen Jaspartsdr 1976
Adriaen Joostensz Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 96 326 5,2 5-4-0           Huur Jan Heyndricxz   bostelman       Adriaen Joostensz 2254
Adriaen Joostensz [Clomp] Rapenburg Zandt 243 121 3 3-0-0           Eig.             Adriaen Joostensz [Clomp] 792
Adriaen Korsz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 240 345 4 4-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Korsz 2397
Adriaen Lambrechtsz Over 't hof Sint Pieters kerkhof 140 80 10 10-0-0 speelman       speelman Eig.             Adriaen Lambrechtsz 527
Adriaen Pellen Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 28 182 9 9-0-0           Eig.             Adriaen Pellen 1223
Adriaen Pieter Garbrantsz [van Nierop] Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 193 205 20 20-0-0           Eig.             Adriaen Pieter Garbrantsz [van Nierop] 1388
Adriaen Pietersz Gasthuis Rijn 66 10 7,5 7-10-0           Huur Willem van Loo           Adriaen Pietersz 66
Adriaen Pietersz Rapenburg Vliet 128 103 15 15-0-0 coman 2 huizen     coman Eig.             Adriaen Pietersz 677
Adriaen Pietersz Gasthuis Rijn 67 10 22 22-0-0           Eig.             Adriaen Pietersz 67
Adriaen Pietersz Gasthuis Noordeinde 41 7 6 6-0-0   voor de 2 delen       Huur Jan Jansz           Adriaen Pietersz 41
Adriaen Pietersz Gansoorde Middelste gracht 22 265 0 0-0-0           Eig.             Adriaen Pietersz 1808
Adriaen Pietersz Nieuweland Middelraamsteeg 29 159 6 6-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Adriaen Pietersz 1058
Adriaen Pietersz Marendorp landzijde Marendorp 160 335 6,5 6-10-0 snijder       snijder Eig.             Adriaen Pietersz 2318
Adriaen Pietersz [Vergeil] Marendorp landzijde Mare 114 329 9 9-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Adriaen Pietersz [Vergeil] 2272
Adriaen Pietersz Vergeyl Marendorp landzijde Steeg 258 348 3 3-0-0   2 huizen       Eig.             Adriaen Pietersz Vergeyl 2415
Adriaen Pietersz, mr Zevenhuizen Steenschuur 92 147 15 15-0-0           Eig.             Adriaen Pietersz, mr 982
Adriaen Pouwelsz Marendorp rijnzijde Marendorp 67 359 15 15-0-0 scheepmaker       scheepmaker Eig.             Adriaen Pouwelsz 2493
Adriaen Roelen Nicolaasgracht Middelste gracht 56 290 6 6-0-0           Huur Pieter Wiggersz   schipper       Adriaen Roelen 1982
Adriaen Symonsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 216 311 5,2 5-4-0           Huur Neeltgen Meeusz kinderen coman       Adriaen Symonsdr 2142
Adriaen Theusz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 244 346 3,25 3-5-0           Huur Dammas   rietdekker       Adriaen Theusz 2401
Adriaen Thomasz Kerkvierendeel Hooigracht 99 253 8 8-0-0 [wever] schuur     [wever] Eig.             Adriaen Thomasz 1730
Adriaen Thysz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 195 205 6 6-0-0 boekbinder       boekbinder Eig.             Adriaen Thysz 1390
Adriaen van Dam, heer Over 't hof Sint Pieters kerkhof 138 80 8 8-0-0 priester       priester Eig.             Adriaen van Dam, heer 525
Adriaen van Haemste Marendorp landzijde Marendorp 144 333 12 12-0-0   half jaar leeg       Eig.             Adriaen van Haemste 2302
Adriaen van Naeltwyck Wolhuis Breestraat 13 34 36 36-0-0           Eig.             Adriaen van Naeltwyck 234
Adriaen Willemsz Rapenburg Vliet 120 102 15 15-0-0 olieslager 2 huizen     olieslager Eig.             Adriaen Willemsz 669
Adriaen Willemsz Over 't hof Diefsteeg, andere zijde 49 67 9 9-0-0 coman       coman Eig.             Adriaen Willemsz 436
Adriaen Willemsz Rapenburg Slopje 132 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Adriaen Willemsz 681
Adriaen Willemsz Hogewoerd Dwerscamp, ene zijde 176 203 4 4-0-0           Eig.             Adriaen Willemsz 1371
Adriaen Willemsz Rapenburg Noordeinde 279 126 7 7-0-0 ballemaker       ballemaker Eig.             Adriaen Willemsz 828
Adriaen Woutersz Hogewoerd Sint Barbarensteeg andere zijde 206 209 4 4-0-0 [voller]       [voller] Eig.             Adriaen Woutersz 1401
Adriaen Wyngen Overmare landzijde onze Vrouwen kerkhof 101 395 4,5 4-10-0           Huur Vrouwenkerk           Adriaen Wyngen 2748
Adriaen Ysbrantsz Gasthuis Mandemakerssteeg 100 16 0 0-0-0   gasthuis mens       Eig.             Adriaen Ysbrantsz 100
Adriaen Ysbrantsz [van] Gasthuis Breestraat 8 3 38 38-0-0 [wantsnijder]       [wantsnijder] Eig.             Adriaen Ysbrantsz [van] 8
Adriaen, mr Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 99 237 13 13-0-0 barbier       barbier Eig.             Adriaen, mr 1607
Adriaen, mr Nicolaasgracht Uiterste gracht 196 309 3 3-0-0           Eig.             Adriaen, mr 2122
Arys Pietersz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 158 304 7 7-0-0 bouman       bouman Eig.             Arys Pietersz 2084
Arys Symonsz Gasthuis Mandemakerssteeg 105 16 5,5 5-10-0   half jaar, half jaar leeg       Huur Cornelis Pietersz Paets           Arys Symonsz 105

 

Adriana  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriana Adriaensdr Over 't hof Saksteeg 9 61 5,2 5-4-0           Huur Pouwels Willemsz           Adriana Adriaensdr 396
Adriana Pietersdr Vleeshuis Breestraat 14 50 12 12-0-0           Eig.             Adriana Pietersdr 334

 

Aechte  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aechte [Fransdr] [Dusseldorp] Nieuweland Steenschuur 156 177 20 20-0-0     Abraham Jacobsz [van Velde] weduwe   Eig.             Aechte [Fransdr] [Dusseldorp] 1185
Aechte Cornelisdr Hogewoerd Steenschuur 225 211 14 14-0-0           Eig.             Aechte Cornelisdr 1420
Aechte Cornelisdr Gasthuis Rijn 84 13 20 20-0-0           Huur Cornelis Allaertsz           Aechte Cornelisdr 84
Aechte Heyndricxdr Nieuweland Levendaal 14 157 4 4-0-0           Eig.             Aechte Heyndricxdr 1043
Aechte Jansdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 139 259 5 5-0-0   tot haar lijf       Eig.             Aechte Jansdr 1770
Aechte Lambrechtsdr Marendorp landzijde Steeg 267 349 5 5-0-0           Eig.             Aechte Lambrechtsdr 2424
Aechte Pietersdr Wanthuis Rijn 22 22 18 18-0-0   met haar zusters       Eig.             Aechte Pietersdr 145
Aechte Pietersdr Gansoorde Groenesteeg 43 268 5,2 5-4-0           Huur Quyrin Pietersz   verver       Aechte Pietersdr 1829
Aechte Ysbrantsdr Burchstreng Kerkhof 114 239 5 5-0-0   tot haar leven       Eig.             Aechte Ysbrantsdr 1622

 

Aefgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aefgen Burchstreng Kerkhof 111 238 10 10-0-0 [boekprintersweduwe]   Pieter Jansz weduwe [boekprintersweduwe] Eig.             Aefgen 1619
Aefgen Adriaensdr Levendaal Sytgraft 27 221 3,25 3-5-0           Huur Jorys Pietersz   zydelakenkoper       Aefgen Adriaensdr 1491
Aefgen Anthonisdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 115 297 3,25 3-5-0           Huur Grietgen Heyndricksdr           Aefgen Anthonisdr 2041
Aefgen Hecken Gasthuis Poortje 89 14 5,5 5-10-0           Huur Claes Lambrechtsz           Aefgen Hecken 89
Aefgen Jacobsdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 98 363 6 6-0-0           Eig.             Aefgen Jacobsdr 2524
Aefgen Jansdr Overmare landzijde Veststeeg 29 384 3 3-0-0           Eig.             Aefgen Jansdr 2676
Aefgen Neelmans Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 51 321 7,8 7-16-0           Huur Dirck Aelbrechtsz           Aefgen Neelmans 2209
Aefgen Pietersdr Overmare landzijde onze Vrouwen kerkhof 103 395 3,57 3-11-6           Huur Adam Reyersz   coman       Aefgen Pietersdr 2750
Aefgen Pietersdr Marendorp rijnzijde Bakkerssteeg 56 357 4,55 4-11-0           Huur Styn Pietersdr           Aefgen Pietersdr 2482

 

Aelbrecht  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aelbrecht [Jansz] Kardeman, mr Gansoorde Hooigracht 138 281 9 9-0-0 presbyter       presbyter Huur Jan Cornelisz Paedts Van Sandthorst           Aelbrecht [Jansz] Kardeman, mr 1924
Aelbrecht Aelbrecht Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 97 47 8 8-0-0 snijder       snijder Huur Griete Ripperts           Aelbrecht Aelbrecht 318
Aelbrecht Aelbrechtsz Kerkvierendeel Choersteeg 55 247 4 4-0-0           Eig.             Aelbrecht Aelbrechtsz 1686
Aelbrecht Anthonisz Gasthuis Maarsmanssteeg 114 18 18 18-0-0   met lysbeth heyndricxdr       Eig.             Aelbrecht Anthonisz 114
Aelbrecht Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 45 184 14 14-0-0 tapper, [waard]       tapper, [waard] Eig.             Aelbrecht Dircxz 1240
Aelbrecht Dircxz Bral Zevenhuizen Steenschuur 58 143 24 24-0-0           Eig.             Aelbrecht Dircxz Bral 948
Aelbrecht Garbrantsz Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 70 233 8 8-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Aelbrecht Garbrantsz 1578
Aelbrecht Heyndricxz Nicolaasgracht Oude Rijn 82 293 15 15-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Aelbrecht Heyndricxz 2008
Aelbrecht Jansz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 152 261 5 5-0-0           Eig.             Aelbrecht Jansz 1783
Aelbrecht Pietersz Wanthuis Rijn 52 26 18 18-0-0 tingieter       tingieter Eig.             Aelbrecht Pietersz 175
Aelbrecht Pietersz Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 22 285 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aelbrecht Pietersz 1948
Aelbrecht Pietersz Tromper Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 113 194 18 18-0-0   half jaar om f 9, eigenaar ook een half jaar       Huur Frederick Claesz   smid       Aelbrecht Pietersz Tromper 1308
Aelbrecht Sandersz [van Quakenbos] Marendorp landzijde Marendorp 188 339 14 14-0-0 bouman       bouman Eig.             Aelbrecht Sandersz [van Quakenbos] 2346
Aelbrecht Schouten Rapenburg Nonnensteeg 193 113 10,4 10-8-0 dienaar       dienaar Huur Heilige Geest           Aelbrecht Schouten 742
Aelbrecht Theusz Gansoorde Middelste gracht 62 271 7 7-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aelbrecht Theusz 1848

 

Aeltgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Ae[ltgen] Pietersdr Burchstreng Nieuwstraat 106 238 10 10-0-0 [naaister]       [naaister] Eig.             Ae[ltgen] Pietersdr 1614
Aeltgen Kerkvierendeel Middelweg 105 254 6,5 6-10-0     Lourys Hendricxsz weduwe   Huur Anna   bezemmaker       Aeltgen 1736
Aeltgen Gansoorde Hooigracht 109 277 0 0-0-0     Claes van Bancken weduwe   Huur Jan Heynoom           Aeltgen 1895
Aeltgen Burchstreng Burchstreng 5 225 25 25-0-0     Jan Kocken weduwe   Eig.             Aeltgen 1513
Aeltgen Gansoorde Middelste gracht 64 271 5,2 5-4-0           Huur Balthen Symonsz   bakker       Aeltgen 1850
Aeltgen Rapenburg Noordeinde 277 125 10 10-0-0 gorters       gorters Huur Lambert   smid       Aeltgen 826
Aeltgen Hogewoerd Sint Barbarensteeg andere zijde 207 209 5,2 5-4-0   per week 0-2-0       Huur Pieter, mr   barbier       Aeltgen 1402
Aeltgen Nieuweland Steenschuur 155 177 18 18-0-0     Willem Jacobsz weduwe   Eig.             Aeltgen 1184
Aeltgen Anthonisdr Marendorp landzijde Marendorp 171 337 6,5 6-10-0           Eig.             Aeltgen Anthonisdr 2329
Aeltgen Baven Marendorp landzijde Marendorp 176 337 5,2 5-4-0           Huur Marie     Wynaert Jansz weduwe   Aeltgen Baven 2334
Aeltgen Claesdr Burchstreng Nieuwstraat 93 236 10 10-0-0     Gerryt Fransz weduwe   Eig.             Aeltgen Claesdr 1601
Aeltgen Coedycx Rapenburg Noordeinde 316 131 0 0-0-0   1 huis leeg, 1 huis om godswil       Eig.             Aeltgen Coedycx 865
Aeltgen Coedycx Zevenhuizen Nieuwsteeg 70 144 25 25-0-0           Eig.             Aeltgen Coedycx 960
Aeltgen Cornelisdr Over 't hof Papengraft 107 76 3,9 3-18-0   eigenaar is mogelijk mr pieter van rynsborch       Huur Marie Pietersdr           Aeltgen Cornelisdr 494
Aeltgen Danielsdr Zevenhuizen Sonneveltsteeg 36 140 5 5-0-0           Huur Jan van Berendrecht           Aeltgen Danielsdr 926
Aeltgen Dignumsdr [den Boer] Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 44 320 3,25 3-5-0           Huur Cornelis Pietersz   kramer       Aeltgen Dignumsdr [den Boer] 2202
Aeltgen Dircxdr Over 't hof Sint Pieterskerksteeg 2 60 10 10-0-0           Eig.             Aeltgen Dircxdr 389
Aeltgen Florysdr Levendaal Levendaal 16 219 5 5-0-0           Eig.             Aeltgen Florysdr 1480
Aeltgen Fredericxz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 233 344 4 4-0-0           Eig.             Aeltgen Fredericxz 2390
Aeltgen Gysbertsdr Over 't hof Vollersgraft 93 73 4 4-0-0   half jaar       Eig.             Aeltgen Gysbertsdr 480
Aeltgen Havicxdr Wanthuis Rijn 18 22 30 30-0-0           Eig.             Aeltgen Havicxdr 141
Aeltgen Jacob Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 119 256 10 10-0-0 brouwers       brouwers Huur Cornelis Pietersz Paedts           Aeltgen Jacob 1750
Aeltgen Jacobsdr Marendorp rijnzijde Marendorp 51 357 10 10-0-0           Huur Pieter Jansz   schipper       Aeltgen Jacobsdr 2477
Aeltgen Jorysdr Gansoorde Middelste gracht 8 264 3,9 3-18-0           Huur Willem Schuyten, mr           Aeltgen Jorysdr 1794
Aeltgen Meessen Rapenburg Graft 205 115 4,55 4-11-0           Huur Ael     Pieter Gerrytsz weduwe   Aeltgen Meessen 754
Aeltgen Nicolaas Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 129 257 5 5-0-0           Huur Jacob Thomasz   brouwer       Aeltgen Nicolaas 1760
Aeltgen Stevensdr Vleeshuis Jan van Dortensteeg 36 53 3,9 3-18-0           Huur Sacharias Woutersz           Aeltgen Stevensdr 356
Aeltgen Theussen Nieuweland Coepoortsgraft, ene zijde 55 163 16 16-0-0           Eig.             Aeltgen Theussen 1084
Aeltgen van Griecken Marendorp landzijde Mare, oostzijde 1 315 7 7-0-0           Huur Gerryt Andriesz   timmerman       Aeltgen van Griecken 2159
Aeltgen van Griecken Gansoorde Groenesteeg 38 267 5,2 5-4-0           Huur Ael           Aeltgen van Griecken 1824
Aeltgen van Rhoon Vleeshuis Breestraat 13 50 14 14-0-0     Pieter Gerytsz weduwe   Eig.             Aeltgen van Rhoon 333
Aeltgen Willemsdr Levendaal Sytgraft 43 223 4 4-0-0           Eig.             Aeltgen Willemsdr 1507
Aeltgen Willemsdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 246 346 2,6 2-12-0           Huur Marie Reyersdr           Aeltgen Willemsdr 2403

 

Aelwyn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Alewyn Alewynsz Rapenburg Cellebroersgraft 57 94 6 6-0-0 [korenkoper]       [korenkoper] Eig.             Alewyn Alewynsz 606
Alewyn Alewynsz [van Swanenburg] Wanthuis Rijn 44 25 36 36-0-0           Eig.             Alewyn Alewynsz [van Swanenburg] 167

 

Aernt  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aernt [Willemsz] Thou, heer Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 54 68 16 16-0-0 [priester]       [priester] Eig.             Aernt [Willemsz] Thou, heer 441
Aernt Claesz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 16 181 14 14-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Aernt Claesz 1211
Aernt Claesz Hogewoerd Coenensteeg 97 191 3,25 3-5-0 [bommenaar]       [bommenaar] Huur Evert   metselaar       Aernt Claesz 1292
Aernt Cornelisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 43 320 4 4-0-0           Eig.             Aernt Cornelisz 2201
Aernt Cornelisz [de Man] Wanthuis Rijn 66 27 29 29-0-0 bakker       bakker Eig.             Aernt Cornelisz [de Man] 189
Aernt Dircxz Nicolaasgracht Uiterste gracht 100 295 6 6-0-0           Huur Bouwen Pietersz           Aernt Dircxz 2026
Aernt Dircxz Marendorp landzijde Marendorp 149 334 7,5 7-10-0 mandenmaker       mandenmaker Huur Cornelis Andriesz   coman       Aernt Dircxz 2307
Aernt Dircxz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 9 180 12 12-0-0 coman       coman Eig. Aernt Dircxz   coman       Aernt Dircxz 1204
Aernt Dircxz Rapenburg Bakkerssteeg 142 105 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Aernt Dircxz 691
Aernt Fransz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 9 352 10 10-0-0 kuiper eigenaar in `t gulden hooft     kuiper Huur Frans Jansz   snijder       Aernt Fransz 2435
Aernt Geerloffsz Overmare rijnzijde Rijn 88 378 7 7-0-0 lindewever       lindewever Huur Dirck Lourys           Aernt Geerloffsz 2634
Aernt Gerryt Eeuwoutsz [van Dam] Wolhuis Nobelstraat 29 37 32 32-0-0 [drapier]       [drapier] Eig. Foy Jacobsz kinderen         Aernt Gerryt Eeuwoutsz [van Dam] 250
Aernt Gysbertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 112 194 5,5 5-10-0 lindewever       lindewever Huur Jan Ysbrantsz alias Proper   messenmaker       Aernt Gysbertsz 1307
Aernt Harmansz Rapenburg Cellebroersgraft 99 100 5 5-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Aernt Harmansz 648
Aernt Jacobsz Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 41 160 15 15-0-0 schrijnwerker       schrijnwerker Eig.             Aernt Jacobsz 1070
Aernt Jansz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 86 190 8 8-0-0 koster       koster Huur Marie     Gommer Claesz weduwe   Aernt Jansz 1281
Aernt Jansz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 155 107 2,5 2-10-0           Eig.             Aernt Jansz 704
Aernt Jansz Nieuweland Oosterlingplaats 17 157 22 22-0-0 drapier eigenaar uit de weypoort     drapier Huur Gerryt Jansz weduwe         Aernt Jansz 1046
Aernt Jansz Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 44 161 12 12-0-0 schipper       schipper Eig.             Aernt Jansz 1073
Aernt Jansz Overmare landzijde Sinte Ceciliensteeg 33 385 5 5-0-0           Huur Marie Bouwens   spinster       Aernt Jansz 2680
Aernt Jansz Levendaal Sytgraft 30 222 10 10-0-0 voller       voller Huur Claes de Wilde, mr           Aernt Jansz 1494
Aernt Lourysz Levendaal Berckensklooster 18 220 6,5 6-10-0           Huur Martyn van Sonnevelt           Aernt Lourysz 1482
Aernt Martynsz Kerkvierendeel Kerkhof 65 249 8 8-0-0           Huur Ael Cors           Aernt Martynsz 1696
Aernt Schoudten Overmare rijnzijde Vrouwensteeg 60 374 12 12-0-0 bakker       bakker Huur Pieter Symonsz kinderen bakker       Aernt Schoudten 2606
Aernt Symonsz Nieuweland Sint Jacobsgraft, ene zijde 32 159 6 6-0-0 voller       voller Eig.             Aernt Symonsz 1061
Aernt Thollenair Overmare rijnzijde Marendorp 22 369 12 12-0-0           Eig.             Aernt Thollenair 2568
Aernt Willemsz Rapenburg Steenschuyr 105 101 10 10-0-0 [leidekker]     kinderen [leidekker] Huur Willem Aerntsz   leideker       Aernt Willemsz 654
Aernt Wollebrantsz Overmare landzijde Marendorp 114 397 14 14-0-0 bakker       bakker Eig.             Aernt Wollebrantsz 2761

 

Aerst  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aerst Cornelisz Wanthuis Breestraat 75 28 14 14-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Aerst Cornelisz 198

 

Aertgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Aertgen Levendaal Sytgraft 42 223 3 3-0-0 schilder       schilder Huur Cornelis Vranckenz   coman       Aertgen 1506
Aertgen Aelbrechtsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 114 297 4,55 4-11-0           Huur Marie     Evert Beyersz weduwe   Aertgen Aelbrechtsdr 2040
Aertgen Nicolaes Nicolaasgracht Veststeeg 183 307 3,9 3-18-0           Huur Pieter Lenaertsz   houtzager       Aertgen Nicolaes 2109

 

Allaert  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Allaert Allaertsz Hogewoerd Dwerscamp, andere zijde 183 204 0 0-0-0           Eig.             Allaert Allaertsz 1378
Allaert Claesz Overmare landzijde Marendorp 133 399 18 18-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Allaert Claesz 2780
Allaert Claesz [die Bruyn] Kerkvierendeel Nieuwstraat 71 250 5 5-0-0           Eig.             Allaert Claesz [die Bruyn] 1702
Allaert Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 170 305 3 3-0-0 coman tuintje     coman Eig.             Allaert Jacobsz 2096
Allaert Jacobsz Over 't hof Clocksteeg 142 81 7 7-0-0 schilder       schilder Eig.             Allaert Jacobsz 529
Allaert Jacobsz de Haes Burchstreng Burchstreng 17 226 28 28-0-0 coman       coman Eig.             Allaert Jacobsz de Haes 1525
Allaert Quyrinsz Burchstreng Burchstreng 6 225 25 25-0-0           Eig.             Allaert Quyrinsz 1514
Allaert Willemsz [van Sassenhem] Over 't hof Rapenburch 126 78 16 16-0-0   half jaar, jan berthel half jaar       Eig.             Allaert Willemsz [van Sassenhem] 513
Allaert Willemsz [van Sassenhem] Gasthuis Breestraat 13 4 24 24-0-0           Eig.             Allaert Willemsz [van Sassenhem] 13

 

Amel  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Amel Matheusdr Hogewoerd Coenensteeg 103 192 3,25 3-5-0           Huur Marie Wynertsdr           Amel Matheusdr 1298

 

Andries  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
[Andries] Huygenz Marendorp landzijde Duizend raadsteeg, andere zijde 165 336 3,9 3-18-0 [schoenmaker] kamer en erf     [schoenmaker] Eig.             [Andries] Huygenz 2323
Andries Allaertsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 73 324 1 1-0-0 appelkoper tuin     appelkoper Eig.             Andries Allaertsz 2231
Andries Allaertsz Burchstreng Burchstreng 36 229 11 11-0-0 boomgaardman       boomgaardman Eig.             Andries Allaertsz 1544
Andries Huygenz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 13 352 12 12-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Andries Huygenz 2439
Andries Jacobsz Nieuweland Oosterlingplaats 21 158 18 18-0-0           Huur Erm van Ryn erven         Andries Jacobsz 1050
Andries Jansz Burchstreng Burchstreng 44 230 20 20-0-0 droogscheerder       droogscheerder Huur Claes Gerrytsz van Dorp           Andries Jansz 1552
Andries Jansz Suyck Wanthuis Breestraat 92 31 12 12-0-0           Eig.             Andries Jansz Suyck 215
Andries Martynsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 90 168 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Cornelis Augustynsz           Andries Martynsz 1119
Andries Pietersz Wolhuis Nobelstraat 28 36 8 8-0-0           Huur Gerryt Jansz jannetge, weduwe         Andries Pietersz 249
Andries Pietersz Levendaal Levendaal 14 219 10 10-0-0 raamwachter half jaar, ander half hendrick jacob cornelisz raemwachter     raamwachter Huur Aernt Gerrit Eeuwoutsz           Andries Pietersz 1478
Andries Reyersz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 101 170 13,9 13-18-0           Huur Annetgen Heynricxdr           Andries Reyersz 1130

 

Annetgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Annetgen Rapenburg Cellebroersgraft 65 95 5,2 5-4-0 bezemmakers       bezemmakers Huur Louwerys Allaertsz   bode       Annetgen 614
Annetgen Overmare landzijde Camp 62 389 2,6 2-12-0           Huur Dirck Jansz   coster       Annetgen 2709
Annetgen Rapenburg Zegersteeg 40 91 3,25 3-5-0 bezemmaaksters       bezemmaaksters Huur Gerryt, heer   priester       Annetgen 589
Annetgen Overmare landzijde Stommen steeg 56 388 1,95 1-19-0           Huur Doe Jorysz           Annetgen 2703
Annetgen Rapenburg Cellebroersgraft 36 90 0 0-0-0 bakkers eigenaar op de vliet     bakkers Huur Govaert   coman       Annetgen 585
Annetgen Hogewoerd Sint Barbarensteeg ene zijde 199 208 5,2 5-4-0   met kathryn, per week 0-2-0       Huur Jaspar Symonsz   kammaker       Annetgen 1394
Annetgen Adriaensdr Overmare landzijde Stommen steeg 52 387 1,95 1-19-0           Eig.             Annetgen Adriaensdr 2699
Annetgen Baerntsdr Marendorp landzijde Mirakelsteeg 33 319 5,85 5-17-0           Huur Joostgen van Tricht           Annetgen Baerntsdr 2191
Annetgen Barentsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 104 296 5,2 5-4-0           Huur Lourys Allaertsz           Annetgen Barentsdr 2030
Annetgen Claesdr Nicolaasgracht Middelste gracht 46 288 4 4-0-0           Huur Jan Dircxz   houtzager       Annetgen Claesdr 1972
Annetgen Claesdr Overmare landzijde Vrouwencamp 21 383 3 3-0-0           Eig.             Annetgen Claesdr 2668
Annetgen Claesdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 221 312 5 5-0-0           Eig.             Annetgen Claesdr 2147
Annetgen Dircxdr Overmare rijnzijde Korte mare 53 373 0 0-0-0   vervallen huis       Eig.             Annetgen Dircxdr 2599
Annetgen Dircxdr Hogewoerd Dwerscamp, andere zijde 182 203 5,2 5-4-0   per weel 0-2-0       Huur Aernt Louwerysz   voller       Annetgen Dircxdr 1377
Annetgen Dircxdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 143 198 3,9 3-18-0           Huur Dieuwertgen   kammakers       Annetgen Dircxdr 1338
Annetgen Dircxdr Rapenburg Slichsteeg 253 122 3 3-0-0           Eig.             Annetgen Dircxdr 802
Annetgen Dircxdr Rapenburg Zandt 241 121 1,1 1-2-0   leeg erf       Huur Pater Sinte Catherynen           Annetgen Dircxdr 790
Annetgen Dircxdr Rapenburg Zegersteeg 48 92 3,25 3-5-0           Eig.             Annetgen Dircxdr 597
Annetgen Egbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 173 110 2 2-0-0           Eig.             Annetgen Egbertsdr 722
Annetgen Egbertsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 172 110 2,5 2-10-0           Eig.             Annetgen Egbertsdr 721
Annetgen Gerrytsdr Over 't hof Vollersgraft 34 65 4,5 4-10-0           Huur Jacob van der Does           Annetgen Gerrytsdr 421
Annetgen Heyndricxdr Kerkvierendeel Kerkhof 68 249 6,5 6-10-0 poppenmaakster       poppenmaakster Eig.             Annetgen Heyndricxdr 1699
Annetgen Heyndricxdr Hogewoerd Coenensteeg 101 192 3,25 3-5-0           Huur Jaepgen Jacobsdr   falide bagyn       Annetgen Heyndricxdr 1296
Annetgen Heyndricxdr Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 73 165 4 4-0-0           Eig.             Annetgen Heyndricxdr 1102
Annetgen Jacobsdr Vleeshuis Jan van Dortensteeg 34 53 0 0-0-0           Huur Jacob de Milde, mr   secretaris       Annetgen Jacobsdr 354
Annetgen Jacobsdr Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 153 261 5,2 5-4-0           Huur Neeltgen Jacobsdr           Annetgen Jacobsdr 1784
Annetgen Jacobsdr Nieuweland Steenschuur 154 177 13 13-0-0           Huur Hillegont Knotters           Annetgen Jacobsdr 1183
Annetgen Jansdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 94 362 5 5-0-0           Eig.             Annetgen Jansdr 2520
Annetgen Jansdr Overmare landzijde Vrouwencamp 23 384 3 3-0-0           Eig.             Annetgen Jansdr 2670
Annetgen Jansdr Hogewoerd Vrouwensteeg, ene zijde 71 188 4 4-0-0           Eig.             Annetgen Jansdr 1266
Annetgen Joostendr Hogewoerd Levendaal 229 212 8 8-0-0 [drapierster]       [drapierster] Eig.             Annetgen Joostendr 1424
Annetgen Lourysdr Overmare rijnzijde Rijn 75 376 5 5-0-0           Eig.             Annetgen Lourysdr 2621
Annetgen Martynsdr Wanthuis Rijn 24 22 18 18-0-0           Huur Pieter weduwe apotheker       Annetgen Martynsdr 147
Annetgen Pietersdr Nicolaasgracht Middelste gracht 61 290 6 6-0-0   blind       Eig.             Annetgen Pietersdr 1987
Annetgen Rickendr Rapenburg Cellebroersgraft 91 99 3 3-0-0           Eig.             Annetgen Rickendr 640
Annetgen Theusdr Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 250 346 3,9 3-18-0           Huur Aernt Gerryt Eeuwoutsz           Annetgen Theusdr 2407
Annetgen Thomasdr Zevenhuizen Sonneveltsteeg 28 139 3 3-0-0           Eig.             Annetgen Thomasdr 918
Annetgen van der Laan Over 't hof Clocksteeg 144 81 7 7-0-0           Eig.             Annetgen van der Laan 531
Annetgen, coman Wolhuis Steenschuur 46 39 14 14-0-0     Heyndrick Willemsz, coman weduwe   Eig.             Annetgen, coman 267

 

Anthonis  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Anthonis Nicolaasgracht Uiterste gracht 110 297 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Anthonis Aertsz           Anthonis 2036
Anthonis Rapenburg Bezijden de doelen 224 118 0 0-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan van Adrichem           Anthonis 773
Anthonis Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 252 347 8 8-0-0           Huur Marie     Martyn van Sonnevelt weduwe   Anthonis 2409
Anthonis Adriaensz Wanthuis Vismarkt 13 21 34 34-0-0 [coman, waagmeester]       [coman, waagmeester] Eig.             Anthonis Adriaensz 136
Anthonis Adriaensz Marendorp landzijde Marendorp 139 332 2,4 2-8-0   tuin, eigenaar in `t gulden varcken, huurder lange thonisz       Huur Cornelis Jansz           Anthonis Adriaensz 2297
Anthonis Aelbrechtsz Wanthuis Breestraat 82 29 7 7-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Anthonis Aelbrechtsz 205
Anthonis Aerntsz Rapenburg Nonnensteeg 188 112 5,5 5-10-0   in den haan       Eig.             Anthonis Aerntsz 737
Anthonis Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 169 305 10 10-0-0 lindewever eigenaar te leierdorp     lindewever Huur Jacob Rous           Anthonis Anthonisz 2095
Anthonis Barentsz Kerkvierendeel Middelweg 106 254 5,75 5-15-0           Huur Sinte Katherinen Gasthuis           Anthonis Barentsz 1737
Anthonis Clementsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 30 182 11 11-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Anthonis Clementsz 1225
Anthonis Clementsz Hogewoerd Poortje 92 191 11,7 11-14-0 appelkoper 4 kamers     appelkoper Eig.             Anthonis Clementsz 1287
Anthonis Clementsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 84 189 23 23-0-0 appelkoper       appelkoper Eig.             Anthonis Clementsz 1279
Anthonis Cornelisz Nieuweland Middelraamsteeg 27 158 9 9-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Anthonis Cornelisz 1056
Anthonis Cotyns, mr Wolhuis Vollersgraft 55 40 8 8-0-0 [schrijver]       [schrijver] Eig.             Anthonis Cotyns, mr 276
Anthonis Dircxz Kerkvierendeel Hooigracht 82 251 6 6-0-0 schoenmaker       schoenmaker Eig.             Anthonis Dircxz 1713
Anthonis Dircxz Zevenhuizen Steenschuur 124 152 5 5-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Anthonis Dircxz 1014
Anthonis Evertsz Marendorp landzijde Marendorp 180 338 5,75 5-15-0 snijder       snijder Huur Jannetgen Gysbrechtsdr   bakster       Anthonis Evertsz 2338
Anthonis Fransz [van Dusseldorp] Nieuweland Steenschuur 158 177 50 50-0-0 brouwer, [drapenier]       brouwer, [drapenier] Eig.             Anthonis Fransz [van Dusseldorp] 1187
Anthonis Gillisz Marendorp rijnzijde Marendorp 52 357 4 4-0-0 zeemtouwer       zeemtouwer Eig.             Anthonis Gillisz 2478
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Gansoorde 7 283 26 26-0-0 houtkoper       houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 1933
Anthonis Jacobsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 146 302 6 6-0-0 houtkoper huis en tuin     houtkoper Eig.             Anthonis Jacobsz 2072
Anthonis Jansz Gasthuis Noordeinde 30 6 9 9-0-0           Huur Pouwels Willemsz           Anthonis Jansz 30
Anthonis Jansz Nicolaasgracht Uiterste gracht 86 294 3,9 3-18-0           Huur Wouter Claesz Brammer           Anthonis Jansz 2012
Anthonis Jansz Marendorp landzijde Marendorp 141 333 7 7-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Anthonis Jansz 2299
Anthonis Pietersz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 25 243 15 15-0-0 warmoesman 2 huizen     warmoesman Eig.             Anthonis Pietersz 1656
Anthonis Pietersz Marendorp landzijde 't Padmoes 203 341 4,55 4-11-0           Huur Baert Jansz   witmakersknecht       Anthonis Pietersz 2361
Anthonis Thymansz Nicolaasgracht Gansoorde 3 283 9 9-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Anthonis Thymansz 1929

 

Anthoontgen  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Thoontgen Dircxdr Overmare landzijde Spijkerboorsteeg 81 392 3,9 3-18-0           Huur Egbert Gerrytsz   brouwer       Thoontgen Dircxdr 2728
Thoontgen Symonsdr Marendorp landzijde Sinte Nicolaassteeg 52 321 0 0-0-0           Eig.             Thoontgen Symonsdr 2210

 

Apolonia  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Apolonia Rapenburg Noordeinde 265 124 3,25 3-5-0   eigenaar in de gulden waegen       Huur Cent Jansz           Apolonia 814
Apolonia Rapenburg Kolfmakerssteeg 25 88 3,9 3-18-0           Huur Pieter Jansz           Apolonia 574
Apolonia Woutersdr Rapenburg Zandt 238 120 0 0-0-0           Huur Marie Woutersdr           Apolonia Woutersdr 787

 

Ark  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Ark Stad Leiden Zevenhuizen Steenschuur 98 148 0 0-0-0   ark       Eig.             Ark Stad Leiden 988

 

A     p1561_voornaam_A

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl