97. West Woudfriezen volgende Buurt: 98.Oud Tuil naar Binnen

 

97. West Woudfriezen   98. Oud Tuil naar Binnen   100. West Tuil 
(Klik voor andere kaart) 102. Oost Woudfriezen   103. West Wilde Veluwe   104. Oud Tuil naar Buiten   105. Wester Veluwe   106. Groenendaal   107. Oost Tuil   108. West Rode Zee   109. Wilde Ooster Veluwe   110. Oost Veluwe   111. Noord Rode Zee   112. Zuid Rode Zee   113. Zanendam   114. Schilperoord   115. Griekenland   116. Spring over Rijn 
(Klik voor andere kaart) 117. West Rijnewaard   120. Leeuwenburg   121. Waardenburg   122. Chrispijnshoek   123. Looiershoek   124. Graafschap Nassau   125. Middelwaard   126. Vochtenstein   127. Drogenstein   128. Meerburg   129. Prinsdom van Oranje   130. Rijnewaard   131. Brandenburg   134. Zuid Koeëind  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de zuytsijde van den Ouden Rhijn / van de Hooygraft tot aen de Middelstegraft / de westsijde van dyen langs zuytwaerts aen tot aen de Vleresteech / mitsgaders mede begrijpende vyer huysen aen de noortsijde van de selve Vleresteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 103 vso - 104, 29-04-1632)

Geschiedenis:

Op 29-04-1632 ontstaan als afsplitsing van de buurt Woudfriezen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 103 vso - 104, 29-04-1632)

Adrianus Taffijn, raad van West Woudfriezen, brengt ter kennis dat de buurtheer Anthony Bonte uit de buurt is verhuisd. De verkiezing van een nieuwe heer is echter niet mogelijk vermits de geringheyd en de weynige Huysgezinnen in de buurt. Ook zijn er onvoldoende bewoners die in staat zijn om de doden ter aarde te bestellen en is de buurtkas ontoereikend om eventuele begrafeniskosten te dekken. Taffijn stelt voor om West Woudfriezen met Oude Tuil naar Binnen tot één buurt te combineren. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 134 fol. 159, 12-06-1777)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Swyeten, Gysbert Gerrytsz. van - 29-04-1632 1  
Kint, Pieter Pietersz. - 28-04-1650 2 o *
Heusden, Pieter Pietersz. van - 12-08-1660 1 v  
Haen, Johannes de - 25-04-1671 2 v  
Severyn, Lodewyck - 04-02-1672 1 v  
Slingelant, Mees Dammasz. (van) - 22-09-1678 1 *
Beeq, Michiel de(l) - 22-07-1688 1 *
Laleyne, Jan de - 05-03-1693 1 ? *
Melchior, Daniel - 23-07-1699 2 *
Taffijn, Jacob - 23-12-1728 1  
Swanenburg, Jan van - 18-12-1755 1  
Bonte, Anthony - 13-04-1769 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl