vorige Buurt: 45.Mare 46. Vliegenthart (Hartenburg) volgende Buurt: 47.Oost Mariënburg

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begint aen de noortzijde van Marendorp mit 't huys van Jan Pietersz. smit / ende loopt oostwaers tot aen de Spijckerboorsteech / ende vorder aen de suytzijde van Marendorp / begint met het houckhuys aen de Barreveltsteech / loopt westwaerts tot aen de 't huys van Willem Lodewijcxz. backer ende eynt mettet selve / begrijpt mede opten Rijn de brouwerie van Den Eenhoorn ende 't huys van Willem Mouringsz. warmoesman.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8, 13-01-1605. Zie ook fol. 61 vso, 11-08-1622)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout zou er ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) sprake zijn geweest van de buurt 't Hart of Vliegenthart no. xlvj. De ligging wordt omschreven als beginnend in Marendorp / van de Marenbrugge tot bij de Vrouwenkerck / voorts de Corte Maren (nu Stille Mare) / den Rijn langs tot de Vrouwensteech toe / plach te hebben huysen of cameren 34. Uit deze omschrijving blijkt dat de buurt op een onbekend tijdstip, mogelijk al in de 16e eeuw, moet zijn gesplitst in Hartenburg en Oost Mariënburg.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Borsen, Symon Jansz. van - 13-01-1605 1  
Swanenburch, Willem Mouringsz. van - 11-08-1622 1 o *
Tetrode, Willem Jacobsz. van - 02-06-1633 2  
Staveren, Adriaen Jansz. van - 11-06-1643 1 *
Ieglever, Hans Jorisz. - 16-08-1651 2  
Leeuwen, Johan van - 06-11-1653 2  
With, Hieronimus de - 16-06-1667 2 v  
Lybaer, Nicolaas - 19-06-1676 1  
Ackeren, Samuel van - 30-07-1698 1  
Ackeren Jr., Samuel van - 22-10-1722 3 *
Hardt, Isaac de - 24-07-1749 2 v  
Coolmeyer, Alexander Bernhardus - 31-08-1758 1  
Janssen, Hieronimus - 03-03-1774 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl