Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht

De wens c.q. noodzaak van meer duurzame energie wordt o.a. vertaald in het installeren van zonnepanelen en zonnecollectoren op of bij woonhuizen. In een beschermd stadsgezicht levert dit een spanningsveld op: deze vorm van schone energie verhoogt in het algemeen niet de schoonheid van het beschermd stadsgezicht. In 2012 heeft de HVOL enige malen informeel overleg gevoerd met de gemeente over de meest geëigende regelgeving. Die regelgeving is inmiddels tot stand gekomen en ingevoegd in de Welstandsnota. Hoofdregel in het beschermd stadsgezicht is dat zonnepanelen en –collectoren niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg.