Het gebruik van de database

  • Zoek op een of meer van de onderstaande mogelijkheden. Een deel van de tekst is al voldoende; vermelding van een patroniem (sz. of dr. achter de naam) is niet noodzakelijk. Michielssoon is hierdoor bijvoorbeeld niet te vinden. Michiel volstaat. Ook is het gebruik een wildcard (* of ?) niet noodzakelijk.
  • Wanneer in het daarvoor bestemde zoekvenstertje 'stratenboek' of 'grachtenboek' wordt ingetypt, verschijnen alle plattegronden uit het betreffende boek.
  • Zoeken naar afzonderlijke plattegronden? Voer dan in het zoekvenstertje Stratenboek of Grachtenboek het gewenste kaartnummer in. Denk er aan dat de nrs. 1 t/m 9 voorafgaan door een 0 - dus 01, 02 enz.
  • Ook is informatie beschikbaar over de stadsvesting (de records 4017 t/m 4052). Deze is bereik-baar door in het zoekvenstertje ‘bon (wijk)’ het woord vesting in te typen.
  • Geen resultaat betekent: verkeerde invoer(combinatie) of geen informatie aanwezig.
Straten en grachten:  
Naam eigenaar: Bon (wijk):
Bron adres: Huidig adres:
Straten- of Grachtenboek: Alle velden: