vorige Buurt: 305.Weidenburg bis 306. Bouwelouwensteeg volgende Buurt: 307.Vredenburg

 

301. Beestenmarkt   302. Groenhazenburg   303. Haverenvest   304. Vrijdom buiten de Zijlpoort   305. Weidenburg bis   306. Bouwenlouwensteeg   307. Vredenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de huysen beginnen mitten westhouc van den ingang van Nasareth / lopende westwaerts aen tot aen den oosthouc van de Hoochlantskersstege mit 't huys van Neeltgen Lenaerts, wedue van Jasper Pietersz. leertouwer excluys ende buyten dees gebuyrt blijvende / ende zulx in hem begrijpende de lange Bouwenlouwestege aen beyden zijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 4 en 5 vso, resp. 05-12-1602 en 07-08-1603)

beginnende met den westhouck van de poort of ingang van Nazareth / lopende westwaerts aen tot aen den oosthouck van de Hogelantse Kersstege / eyndende aen 't huys van Neeltgen Lenarts ende sulx in hem begrijpende de lange Bouwenlouwensteeg mitsgaders de helfte van het steechgen van Louris van Dale mede ten wedersijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 117, 02-10-1635)

Geschiedenis:

Uit de buurtbeschrijvingen van Jan van Hout wordt niet duidelijk of de Bouwelouwensteeg oudtijds tot de buurt Hooglandsekerksteeg of Patmos hoorde. Volgens die berichten zou de begrenzing van beide buurten beginnen en eindigen bij de brug (over de Maredorpse Achtergracht) voor de Bouwelouwensteeg. Maar van wélke buurt de Bouwelouwensteeg deel uitmaakte, wordt niet gezegd.

Bij nadere bestudering blijkt dat de Bouwelouwensteeg oorspronkelijk deel uitmaakte van de buurt Hooglandsekerksteeg. Ten eerste omdat in januari 1602 uitdrukkelijk wordt gemeld dat de buurt begint aan de westhoek van Nazareth of het Mierennest, de 64 huisjes die op het terrein van het voormalige klooster van de Grauwe Zusters waren gebouwd en waar weer later de Meermanshof zou verrijzen. De Bouwelouwensteeg ligt echter westelijk van Nazareth, maar ten oosten van de Hooglandsekerksteeg. Ten tweede wordt de buurt Hooglandsekerksteeg op 05-12-1602 gesplitst in een deel dat haar naam behoudt en een ander deel dat voortaan de buurt Bouwelouwensteeg wordt genoemd. Ten slotte stond Cornelis Lanckheere of Landsheere in januari 1602 als vierde op de voordracht van een heerbenoeming van de buurt Hooglandsekerksteeg, terwijl hij in augustus 1603 als eerste heer van de nieuwe buurt Bouwelouwensteeg wordt benoemd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 3vso, 4 en 11vso)

Buurtheer Cornelis Lantscheere (sic) brengt een ouderloos geworden kind aan bij het H.G. Weeshuis

(Archief H.G. Weeshuis inv. nr. 3386 fol. 73 vso, 17-05-1613)

Op 19-10-1662 wordt de buurt gesplitst in Noord Bouwelouwensteeg en Zuid Bouwelouwensteeg.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 79 vso)

Buurtheren:

Lantsheere, Cornelis - 07-08-1603 2 o *
Eenenburch, Jacob van - 13-02-1625 1 v  
Carelsz., Joost - 12-05-1628 1 *
Merkou, Pieter de - 02-10-1635 1 v  
Da(r)telen, Jan Dircsz. van - 08-10-1637 1 *
Dobben, Aernt Willeboortsz. van - 16-07-1648 1 *
Eynsam, Jan - 15-10-1655 1 *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl