SIMON PHILIPSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


SIMON PHILIPSZ.

ovl. in of na 1421 (W. 429 f. 68 en tafel).

functie:

kerkmr. van St. Pancras 1391-92.

woonhuis:

bewoonde 1391 Willem Scickers huis, waarop Pieter Michielsz.'s kinderen en Floris die Meyer 10 s.g.g. rente bezaten (Secr. 84 f. 36). Op zijn huis en erf op het Hogeland verkocht Jacob Simon Frederiksz. 31 aug. 1418 5 s. 6 p.g.g. rente met houde (Ke. 493 f. 93v.).

huisbezit:

een huis en erf aan de Hooigracht verkocht 17 mrt. 1372; Dammas Zegersz. bezat hierop 5 s.g.g. rente; dit huis en erf was in 1421 nog in zijn bezit (W. 429 f. 68 en tafel).

rentebezit:

6 nobel lijfrente t.l.v. de stad, samen met zijn kleinzoon Gerrit Jan Grietenz.z. bezeten, verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 19v.).

varia:

hij was 1390 met Bertelmeeus IJmmenz. en Jan Jacob Blijfhiersz. 110 £ pay. schuldig aan Dirk Coenen' kinderen (Secr. 84 f. 19v.).

familie:

tr. IJmma, ovl. 14 nov. 1415, hij gaf St. Pancraskapittel voor haar memorie 5 £ pay. (Ke. 416 f. 53). Dochter:

1. Alijd

ovl. ca. 1413, begr. St. Pancraskerk. tr. Jan Grietenz. (Ke. 416 f. 85, 418 f. 54, zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl