gjp_intro gjp_intro gjp_intro
 

ELO SA II, 4387

Tweehonderdste Penning

ELO SA II, 4028

Klein Familiegeld

 
Gerrit Jan Peltjes

Deze pagina biedt de mogelijkheid om gegevens te bevragen van meer dan 4000 inwoners van Leiden in het jaar 1674. Deze gegevens zijn afkomstig uit twee belastingkohieren uit het stadsarchief van Leiden, dat van de Tweehonderdste Penning en dat van het Klein Familiegeld. Deze gegevens zijn middels diverse ingangen te bereiken.

Door de overeenkomsten in tijd (1674) en plaats (de stad Leiden binnen de wallen) is het niet verwonderlijk, dat een aantal personen in beide kohieren voorkomt. Toch sluiten de kohieren elkaar ook voor een deel uit, enerzijds doordat kooplieden en renteniers uitgesloten waren van het Klein Familiegeld en anderzijds doordat voor het Klein Familiegeld wel veel "mindervermogenden" - personen wier vermogen onder de ondergrens van 1000 gulden van de Tweehonderdste Penning bleef - zijn aangeslagen.

De vermelding van personen is niet altijd identiek; ook de spelling van namen is vaak verschillend. Door vergelijking van achternamen, voornamen, patronymica, titels, beroepen en volgorde van de aanslagen in de kohieren werden in beide kohieren 668 aanslagen gevonden die betrekking hebben op dezelfde persoon. Dit aantal is 33% van het aantal aangeslagenen in de Tweehonderdste Penning (totaal 2016) en ongeveer 24% van dat in het Familiegeld (totaal 2721). Deze personen zijn vermeld in de zogeheten "combi-tabel". Deze tabel kan als "link" gebruikt worden tussen de beide kohiertabellen.

 

Gerrit Jan Peltjes

Leiden, juni 2005

Deze informatie is afkomstig uit een bij het Nederlands Historisch Data Archief gedeponeerde dataset met de titel: Belastingregister Leiden 1674, nummer D0019, gedeponeerd door de postdoctorale opleiding "Historische Informatiekunde", het European Social Fund/DABURH, Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Leiden.
De data zijn verzameld door G.J. Peltjes.

4000 Leidenaren uit 1674 in de nieuwe website Leidse Lasten — Nederlands (knaw.nl)

Dataset: http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-c3l-ogk