DANIEL UTEN WAERDE

 

Previous PageHome PageNext Page


DANIEL UTEN WAERDE

ovl. 22 apr. 1421, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 64v.).

functies:

clericus (Ke. 415 f. 48v.), notaris verm. 22 mrt. 1372 en 16 sep. 1376 (Ke. 415 f. 36v. en 45v.), organist van St. Pieterskerk verm. 1400-03 (Ke. 323 (3) f. 15v. en (5) f. 25).

woonhuis:

aan het Rapenburg, vermaakte St. Pancraskapittel hierop 10 s.g.g. met ½ houde, voor memoriediensten; kocht de rente later af (Ke. 416 f. 52, 415 f. 48v.); verm. als wonend in het Kerkvierendeel 1399-1400 (Rek. Lei., I 82).

huisbezit:

* een huis en erf aan St. Pancraskerkhof, verm. 22 mei 1386 (Ke. 416 f. 7).

* 1/8 van een huis en erf op de Grote Brug (=Hoogstraat), 9 jan. 1403 verkocht tegen 8 p.pay. rente (Ke. 416 f. 68).

* 7 dec. 1410 een huis en erf, gekocht voor 2 nobel (RA. 50 f. 94v.).

landbezit:

* een hofstad met 13 gaarden land te Marendorp, leen van de burcht, afkomstig van zijn vader, later ook beleend met de aangrenzende hofstad met 13 gaarden, afkomstig van Willem Aarndsz., zijn neef. Dit leen zette hij om in renten tot een totaal van 3 £ 2 s.g.g. op hofsteden bij het Zijlpoorthuis (Hoek, 'Wassenaar', 101, Huisarch. Twickel, Reg. AA f. 65v.-66). De rente kreeg hij later ten eigen; zijn weduwe schonk de renten (omvattend 4 £ 2 p.pay. met houde) 21 mei 1422 aan St. Pancraskapittel (Ke. 416 f. 67v.).

* 16 nov. 1395 2 en 3 morgen land te Voorhout, grfl. leen (GvH. 228 f. 188).

* 1399-1400 een ½ raamstede, met rente t.g.v. St. Pieterskerk, 1409-10 na verkoop in andere handen (Ke. 323 (2) f. 12 en volgende rek. t/m 323 (8) f. 7).

* 1399-1400 ½ raamstede, met rente t.g.v. St. Pieterskerk; in de periode 1401/02 - 03/04 in andere handen (Ke. 323 (2) f. 7v. en volgende rek.).

rentebezit:

* 24 s.g.g. op een kamp van 1½ morgen 10 gaard land in de Waard, achter de woning van Meyne uten Waerde; in leen gehouden van Dirk uten Waerde, 23 nov. 1368 beleend door diens dr. Meyne (Klo. 974).

* 16 feb. 1385 1 £ pay. op een hofstede te Marendorp; 13 mrt. 1397 aan St. Pancraskapittel geschonken voor memoriediensten (Ke. 416 f. 23).

* 26 dec. 1398 een schuldbrief van 34 oude schilden (RA. 50 f. 21).

* 10 s.g.g. met ½ houde op een huis en erf aan het Rapenburg, naast zijn huis en erf, 11 juni 1414 door hem en opnieuw door zijn weduwe voor memoriediensten aan St. Pancraskapittel geschonken (Ke. 416 f. 52 en 64v.).

* 9 jan. 1403 8 p.pay. op een huis en erf op de Grote Brugge (=Hoogstraat), bij verkoop door hem daarop gevestigd, 24 jan. 1423 door zijn weduwe aan het kapittel geschonken (Ke. 416 f. 68).

* 9 okt. 1415 ½ van 1 £ g.g. op een erf in het Noordeinde bij de molen, 10 mrt. 1423 door zijn weduwe aan het kapittel overgedragen (Ke. 416 f. 68v.).

* 6 jan. 1409 7 s.g.g. op een huis en erf dat hij 7 dec. 1410 kocht (RA. 50 f. 94v.).

* 3 s.g.g. met houde op een huis en erf, verm. 10 mrt. 1415 (RA. 50 f. 145).

* 6 s. 8 p.pay. met houde op een huis en erf aan de Middelweg naast het St. Pancraskerkhof;

* 4 s.pay. met houde op een huis en erf aan Hogelandskerkgracht, beide renten droeg zijn weduwe 24 jan. 1423 over aan St. Pancraskapittel (Ke. 416 f. 68 en v.).

borgstelling:

22 nov. 1393 Gerrit van Bachem (Secr. 19 f. 99).

varia:

was 1390 met Jan die Brouwer en Jan Claas Heinenz.z. de kinderen van Dirk Coenen 89 £ 4 s. schuldig (Secr. 84 f. 19v.); was 25 sep. 1396 getuige t.b.v. heer Frank Gerritsz. Rijswijc (Ke. 493 f. 58).

familie:

zoon van Jacob van Endegeest en Ermgard uten Waerde (Ke. 415 f. 48v.); Ermgard was een bastaarddr. van Dirk uten Waerde, vader van Meyne (Klo. 974); oomzegger van zijn vader was Willem Aarndsz. (Huisarch. Twickel, Reg. AA f. 65v.). Lijsbeth Jacobsdr. van Endegeest, tr. Claas Bettgen, was missch. zijn halfzr., uit een huwelijk van zijn vader met Katrijn (zie Betgen II). tr. Elisabeth, dr. van Jan die Brouwer (Ke. 416 f. 52, zie Willem Luutgardenz. c.s.). Zij kocht 1403-04 een kerkstoel in St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 14); ovl. 3 okt. 1426, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 67v.). Dochter:

1. Ermgard;

ovl. 22 juni 1413 (Ke. 416 f. 52).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl