vorige Buurt: 143.Vossenwal 144. Noord Hooglandsekerksteeg volgende Buurt: 146.Vollersrijk

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

het noorteynde van de lange Hogelantschekersstege, anders genaemt de Paradijsstege / beginnende mette houckhuysen aen wedersijden van 't noorteynde van de voors. stege staende / ende zuytwaers lopende aen de oostsijde tot aen 't Slopsteechgen gemaect bij Laurens van Dale / ende aen de westsijde eyndende mettet huys van Claes Cornelisz. van Noordt, 't welck jegenwoordich bewoont wert bij Pieter de Coninck.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 18, 30-05-1618)

Geschiedenis:

Op 30-05-1613 ontstaan als afsplitsing van de buurt Hooglandsekerksteeg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 18, 30-05-1618)

Bij de eerste nominatie voor de benoeming van een heer der gebuute krijgen Jacob van Houte, saaidrapier, Willem Claesz. Bouman en Jacob van den Abele, spinder resp. 19, 5 en 4 stemmen van de geburen. Het Gerecht volgt de voordracht, zodat Jacob van Houte wordt benoemd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 18 vso, 13-06-1613)

Op 30 juni 1638 leggen Abraham de Decker, heer van de buurt Noord Hogelandsekerksteeg en zijn oudraad, Guillaume van Male bij notaris Jacob Jansz. de Haes een verklaring af. Zij blijken daartoe te zijn opgeroepen door de lakenbereider Ju de Cockel, de echtgenoot van Annetge Jansdr., voordien weduwe van Pieter Jansz. Wacker. De buurtheer verklaart dat laatstgenoemde, die schuin tegenover hem in de Paradijssteeg woonde, twee jaar eerder is overleden. Verder zeggen de twee buurtbestuurders dat Annetge seven maenden naer de dooth van haer voorn. man in de craem bevallen is van een dochtertgen, twelck genaemt wierd Maritge Pietersdr. Ook weten zij te vertellen dat het kindje enkele dagen eerder is overleden en op 25 juni bij haar vader Pieter Jansz. Wacker in de Hooglandse kerk is begraven. Ze besluiten met de mededeling dat ze het kind goed hebben gekend. Wat precies de reden was om de verklaring af leggen, wordt niet vermeld, maar het zou kunnen dat er over Annetge Jansdr. werd geroddeld dat zij het kind in overspel had verwekt (zie ook 'Buurthouden', pag. 81).

(Notarieel Archief, notaris Jacob Jansz. de Haes, inv. 471, 30-06-1638).

De verklaring van de twee buurtbestuurders wordt volledig bevestigd door de informatie uit de doop-, trouw- begraaf- en voogdenboeken. Pieter Jansz. (Wacker) uit de Paradijssteeg werd op 1 juli 1636 in de Hooglandse kerk begraven, terwijl Maria, dochter van Pieter Janssen op 17-02-1637 in dezelfde kerk werd gedoopt. Bij die gelegenheid was een familielid van vaderszijde, Jacobus Jacobsen Wacker, doopgetuige. Op 20-05-1637 werden Robrecht le Fault en Noel Cola als voogden benoemd.

(Voogdenboek D fol. 185)

Op 25-06-1637 gingen Annetge Jansdr. en Ju de Cockel in ondertrouw.

(Geref. Ondertrouwreg. L fol. 318vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Houte, Jacob van - 13-06-1613 1 *
Decker, Abraham - 15-05-1636 1  
Houte, Pieter (Jacobsz.) van - 16-05-1642 1 *
Lange, Heyndrick de - 23-09-1651 1  
Peenen, Jacob Adamsz. van - 22-02-1670 1 *
Sterlingh, Jasper - 15-02-1674 1  
Moet, Pieter la - 25-07-1680 4 v *
Gilles, Chaerl - 02-06-1694 3  
Tent, Theunis van der - 29-04-1700 3 v  
Snarenbergh, Isaac - 08-06-1713 1  
Hardt, Jacobus van der - 07-06-1735 1  
Giljaar, Adam - 15-09-1762 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl