Hier kunt u zoeken naar toekenningen uit het Jacob van Brouchovenfonds. Er kan op naam en datum gezocht worden. Daarbij kan er gebruik gemaakt worden van de wildcards "%" (meerdere tekens) en "_" (één teken). Aan het begin of eind hoeven geen wildcards gegeven te worden. Bij zoeken op datum: een jaartal uit de periode 1644-1704 of een datum in de vorm eejj-mm-dd (bijvoorbeeld 1646-11-09).