vorige Buurt: 72.Keizerrijk van Constantinopolen 73. Witsermouw volgende Buurt: 74.de Boomgaard

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen onder 't Wanthuys aen de zuytwestzijde van de Rijn / beginnende mitten houc van de corte Coornbrugstege, te weten 't huys van Grietgen Huygendr., wedue van Pieter Joostenz. de Bije / ende van daer zuytoostwaerts aen loopende / eyndende mit 't huys opten houc van t Steenschuyr aen de Caernemelxbrugge, ancomende Willem Pouwelsz. van Thorenvliet.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8 vso, 02-02-1606)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Witsermou no. x / Begint opten Nieuwen Rijn aen de Caernemelxbrugge / ende eynt in de Coornbrugsteech aen `t hec / plach te hebben huysen of cameren 31.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12 vso)

De oudst bekende buurtheer, Jan Hcz. van der Does, coorncoper in De Blaeuwe Druyf, verzoekt in 1606 om ontslag als gecomen zijnde tot 76 jaren ende ten opzichte van dien op zijn onvermogentheyt omme de voors. gebuyrte langer zo goede diensten te doen als hij tot noch toe hadde gedaen. Het Gerecht gaat akkoord.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8 vso, 02-02-1606)

Buurtbestuurder Jacob Vrederyckz. (hij wordt vermeld als buurtheer, maar waarschijnlijk gaat het om een tresorier of oudraad) brengt een ouderloos kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 75 vso, ?-12-1613)

De gebuurte Wiskermouw krijgt toestemming om te mogen hoven (zie ook 'Buurthouden', pag. 103. De mededeling in het boek dat er nadien geen verzoeken bekend zijn en dat de gevolgtrekking dat daarmee het fenomeen van de buurthoven ophield te bestaan, is niet juist. Er is namelijk nog één later verzoek uit 1794 bekend van de buurt Nieuwland).

(SA II inv. nr. 224 fol. 63 vso, 25-07-1780)

De burgers C.J. van Oyen, C. van de Kop en J. Gersom schenken namens de gebuurte een som van f 40-11-0 aan het stadsbestuur ter verlichting van de noodlijdende stadskas (zie ook 'Buurthouden', pag. 148).

(SA II inv. nr. 549, 04-06-1795)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Does, Jan Hcz. van der - <02-02-1606 ? o *
Leeusvelt, Jan Cornelisz. van - 02-02-1606 3 *
Deedel, Cornelis Willemsz. - 06-09-1639 3 v  
Leeusvelt, Cornelis Jacobsz. van - 07-06-1647 3 v  
Koninck, Alexander de - 20-08-1652 1 *
Leeuwen, Wynant van - 30-01-1681 1 v *
Poelgeest, Harmen van - 30-11-1708 2  
Burderen, Abraham van - 29-08-1720 1  
Haganeus, Mr. Adolphus - 10-08-1730 1 *
Voegen, Abraham - 04-03-1751 1  
Waalwijk, Abraham van - 20-08-1767 1  
Deventer, Anthony van - 20-01-1780 1 v  
Velde, Christiaan van der - 21-10-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl