Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1410
OAR records in next Year

 

 

Record #016     Date   next record  top of page
1410-00-00
Location Type of Document
OAR11, 15r-d-15v
OAR12, 044r-a; OAR12, 048v-e-049r
OAR13, 11v-f-12r
Consent
Text
[056] [105] Int jair van xiiiic ende tien geconsenteerde die hoge hiemr. van Rijnlant den lagen hiemr. van Alphen an die oestside vander Goude dat sij self coiren mogen so wie op hem sprake roerende van haren scouwe of dat hoiren eet te na ginge verboerde xx lb. also dicke [15v] als sijt deden, x lb. tot mijns heren behoef, v lb. den scout, ende ellic hiemrader een lb., des sijt betugen moechten met twe vander hiemraden van Alphen voirs. dat dat verbuert waer. Voirt die boeten die tot iii lb. stonden die sullen staen tot xlii sc., des sel hebben die scout mitten vijf hiemr. van Alphen voirgenoemt ende die scout sel hebben also veel als twe hiemraders. Ende dese voirgenoemde boeten mogen sij self berechten met horen scout ende hiemr. voirs. Dit sel dueren tot den hogen hiemr. wederseggen.
English Summary
Authorized the local water board of Alphen east of the Gouwe to issue rules concerning the inspections they carry out and the judgments they make and to levy fines up to 3 lb.
Keywords
kroosheemraden; gouwe; alphen; schouwen; schouten
Notes
Two copies in OAR12.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 10 / 44 1284 1401 1415
gouwe 3 / 10 1284 1356 1415
kroosheemraden 8 / 84 1284 1401 1416
schouten 6 / 88 1284 1401 1421
schouwen 8 / 101 1284 1401 1416

 

Record #115 prev record   Date      top of page
1410-00-00
Location Type of Document
OAR11, 37v-a
OAR12, 096v-a; OAR12, 049r-a
Scheiding
Text
[013] [106] Anno xxxvii xxii dage in augusto tot Leyden. Item op die tijt is overdragen die heemr. mit horen dijckgrave dat Trude Baven ende Jan van Leyden mit haren medegesellen, vander brugge ende vaert die sij in haren lande hebben leggende buten der Zijl poort bij Leyden, dat sij die brugge ende vaert gebruken sullen als sij tot hoir toe gedaen hebben ende hem in voirtijden vanden heemr. consenteert is. Ende of dat sake wair dat him yement vor der recht dair in vermaet, die sullen dat mit rechte vervolgen eer sij hem enige verfaer of overvaert dair in bewinden sullen te doen in eniger wijs ten sij bij haren wille. Ende dede dair yement boven, dat soude staen tot des heemr. correctie. Dit sal geduren tot onse wederseggen.
English Summary
Finding in favor of Trude Baven and Jan van Leiden and associates who hold land outside the Zijlpoort at Leiden -- they may use the bridge and canal as in the past.
Keywords
trude baven; leiden, jan van; bridges; zijlpoort; leiden; canals
Notes
This scheiding apparently originated from 1410 (date of the second copy in OAR12, a consent with 'gedaen anno xiiii c ende x' appended) and apparently was renewed or reaffirmed in 1437 (date of the OAR11 copy as given in this record) and again in 1441 (the date of the first copy in OAR12, which ends with 'anno xli sinte Johan').
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 4 / 54 1284 1406 1421
canals 8 / 67 1356 1406 1415
leiden 6 / 29 1330 1406 1422

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl