vorige Buurt: 186.Reinegom 187. West Vogelrijk volgende Buurt: 188.Oost Vogelrijk

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende op de noortzijde van de Langegraft ende de selve langs westwaers aen loopende / begrijpende de huysen staende aen de westzijde van de Vogelstraet / ende ten wedersijden van de Oostvollerssteech / streckende tot aen het Voldersgraftbruggetgen toe.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 66 - 66 vso, 22-02-1624)

Geschiedenis:

Op 22-02-1624 ontstaan als afsplitsing van de buurt Vogelrijk.

Lucas Jansz., oud ca. 51 jaar en heer van West Vogelrijk, en Carel Basijn, ca. 48 jaar, verklaren op verzoek van Jan de Cramer dat hij een zoon is van Jan Cramer de oude en Susanna Cornelisdr. Zijn moeder Susanna zou naderhand zijn getrouwd met Ary Cornelisz. en uit dit huwelijk was een zoon, Cornelis Arentsz. geboren. Deze Cornelis zou in 1640 bij de Kamer van Amsterdam van de VOC zijn aangemonsterd en op het schip De Kievit naar Oost-Indië zijn uitgevaren. Vervolgens zou hij op 3 april 1642 naar het schip De Dolphijn van de Kamer van Middelburg zijn overgegaan en vervolgens in de voors. lande (dus kennelijk Oost-Indië) overleden zijn so sij (dus de twee getuigen) verstaen hebben´. In ieder geval wordt vastgesteld dat Jan de Cramer de jonge een (half)broer is van Cornelis Arentsz. De ouders Jan de Cramer en Susanna Cornelisdr. zijn reeds jaren geleden overleden en hebben verder geen kinderen nagelaten. Evenals zijn ouders woont Jan de Cramer de jonge nog steeds in de buurt.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek X fol. 6, 16-10-1646)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Face, Pieter - 22-02-1624 s *
Bye, Adriaen de - 31-10-1624 1  
Baryn, Lyeven- 04-09-1625 1  
Aernouts, Louris - 27-06-1630 1 o? *
Jansz., Lucas - 14-09-1634 1 *
Coolpaer, Philips (Lucas ?) - 04-08-1650 1 *
Haen, Robbert de - 19-07-1668 2  
Keyser, Michiel de - 20-12-1669 2  
Warboutsz., Joost - 11-01-1675 1 v  
Ente, Daniel - 28-04-1682 1 v  
Montfoort, Philp Fransz. van - 06-06-1698 1 v  
Laurier, Moyses - 13-06-1700 2 v *
Montfoort, Philip van - 12-10-1724 1 v  
Dam, Gerrit van - 16-06-1729 1  
Ramaer, Jan - 07-11-1737 1  
Boon, Frans - 02-01-1738 1 v  
Bregt, Michiel - 09-05-1743 1 v  
Out, Willem - 27-11-1749 2 v  
Verhoeven, Willem - 05-06-1755 4 v  
Sterkeman, Hendrik - 03-12-1761 3 v  
Bankee, Pieter - 10-06-1763 3 v  
Ankeren, Willem van - 16-05-1765 1 v  
Steen, Jan van der - 10-05-1787 1 ?  
Kloos, Willem - >09-11-1795 ? o *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl