VAN LIS

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN LIS

I. DIRK VAN LIS

woonhuis:

wrsch. aan de Diefsteeg, verm. ald. 26 mei 1378 (W. 428 f. 28v.); belender aan de Vollersgracht 20 juli 1385 (W. 428 f. 57); bezat aan de Diefsteeg 2 huizen; hierop had de H. Geest 1380 10 s. 1 p.pay. rente (W. 1765 f. 9v.).

varia:

was 4 apr. 1383 getuige bij een kapelaniestichting door Willem Vlaminc c.s. (Ke. 1039).

familie:

kinderen:

1. Nanne, volgt II.

2. Ermgaard Dirksdr. van Lis

zij bezat een lijfrente op St. Pieterskerk van 28 £ pay., verm. 1398-99/1402-03 (Ke. 323 (1) f. 14v., laatste verm. (5) f. 22v.).

II. NANNE DIRKSZ. VAN LIS

ovl. voor 30 aug. 1430 (Klo. 1528).

functies:

schepen 1397-98, 1404-05, 05-06; H. Geestmr. 1399-1400; homan van het bon Zevenhuizen 1392 (Secr. 84 f. 271).

huisbezit:

op zijn huis en erf aan de Weversteeg, hoek Vollersgracht, had de H. Geest 1380 10 s.pay. rente (W. 1765 f. 8v.; W. 429 f. 27 en tafel).

landbezit:

* 18 apr. 1396 4 morgen 1 hond 80 gaard land, de Noordmade, te Leiderdorp (Ke. 106).

* 25 jan. 1400 1 morgen 45 gaard land te Leiderdorp (Ke. 106); verm. als belender te Leiderdorp 6 feb. 1406 en 17 mei 1419 (Klo. 1528; Ke. 1035).

rentebezit:

* 11 nov. 1390 30 s.pay. op een huis en erf te Leiden, afgeschat 25 nov. 1409 (RA. 50 f. 87).

* 18 juli 1409 een pandrente van 4 s. 6 p.pay. op voornoemd huis en erf (ibidem).

* 16 mei 1399 3 s. 2 p.g.g. met houde op Jan Vos IJsbrandsz.'s huis en erf, dat 17 okt. 1417 werd verkocht aan IJsbrand Spronxsz. (RA. 50 f. 172).

varia:

was missch. een der voogden van Gerrit Scolletgens' kinderen (ca. 1403, Secr. 84 f. 68v.); 18 apr. 1392 een der borgen voor Wolbrand Keysersz., bij de zoen na Jan Hellebrekers dood (Blok, Rechtsbronnen, 35; Rek. Lei., I 15). zegel: rechts een reptiel, links een paal met driehoek? (of: een bijl? Ke. 499, 21 sep. 1404).

familie:

tr. Aagte (Ke. 7 f. 20 en W. 429 f. 144), wrsch. dr. van Wermboud Willemsz. (zie ald.); ovl. na 9 feb. 1436 (W. 429 f. 144).

kinderen:

1. Andries, volgt III.

2. Wermboud Nannenz.

(Kam, 'Memorieboek', 168); hij was 11 apr. 1431 een der executeurs-test. van heer Gerrit Pieter Dirksz.z. (Bibl. GAL, 86351 f. 66).

III. ANDRIES NANNENZ. VAN LIS

functie:

kerkmr. van St. Pieter 1402-03.

beroep:

drapenier 1420 (GvH. 1274 f. 40).

woon(?)huis: een huis en erf aan de Weversteeg, op de hoek van de Vollersgracht, afkomstig van zijn vader; hierop had de H. Geest 10 s.g.g. rente (W. 429 f. 27 en tafel).

rentebezit:

* 15 s.g.g. met houde op Jan Vos Zeverijnsz.'s huis en erf met boomgaard buiten Rijnsburger poorthuis, verm. 22 mrt. 1415 (dit huis c.a. werd 9 sep. 1416 gekocht door Russent Willem Jansz. Vos (Ga. 456 p. 69).

* 40 s.pay. op een huis en erf aan de Vollersgracht, afkomstig van zijn schoonvader Gerrit Pietersz.; 14 feb. 1414 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 117v.).

familie:

tr. 1e Aleidis Dijken, ovl. 16 aug. 1413, begr. St. Pieterskerk, waaraan zij 12 £ pay. naliet (DuO 2033 f. 8v.; Ke. 323 (10) f. 13), dr. van Gerrit Pietersz. (W. 428 f. 117v.). tr. 2e Margriet; zij ontving na ovl. van haar neef heer Philips van Dorp 7 aug. 1414 5 morgen land in het ambacht van Dorp van de graaf in leen en droeg dit 20 juli 1416 weer op t.b.v. Philips die Bloot (GvH. 230 f. 120 en 143). Kinderen, o.a. uit 1e huwelijk (vgl. RA. 41 D f. 182-182v.; Ke. 106):

1. Gerrit Andriesz.

tr. Alijd van Leyden, dr. van Dirk van de Werve (Klo. 858 f. 42; zie Van Leyden).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl