Regenten Weeshuis Leiden
la Lau

 

la Lau: Personalia
<bron
1>
             
1   Lau, Paulus la, echtgenoot van Sara Elisabeth van der Stengh, regentes van 1799-1819 en 1833-1844  
2   ged. L. HK 10.11.1757  
3   overl. L. 27.5.1818 (59 jaar)  
4   woonde op de Hooglandsekerkgracht  
5   ingeschreven als student 26-3-1771, 13 jaar, Ann. ac. L. 6-9-1774  
6   praktiserend arts 1781-1816  
7   dokter van het weeshuis d.d. 7-4-1788  
8   stadsdokter 1790-1795  
9   lid van het collegium chirurgicum 1795  
10   M.Dr. 11-5-1802, 44 jaar  
11   ouderling van de Waalse gemeente 1790, 1792-1793, 1797-1798  
12   honorair lid van de Socieit van Wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden 1784  
13   lid van het geneeskundig leesgezelschap Nobis et Aliis 1800  
14   zoon van Johannes la Lau en Catharina Margaretha van der Steen, jongeman van Leiden wonende op de Hogewoerd  
15   x L. ot. 18.11.1790, hervormd, aang. 16.11.1790, 1e klasse (2x 30 gulden)
Sara Elisabeth van der Stengh, jonged. van Leiden, wonende op de Cellebroersgracht
ged. L. PK 20.11.1761
overl. ?
dochter van Willem van der Stengh en Susanna Schut
 
             
 

 

la Lau: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Dokter J. Thiens van de Wijnpersse overleden zijnde is op voorstel van confrere Clignett het doctoraat van dit godshuis [7-4-1788] opgedragen aan dr. Paulus la Lau.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 35, verg. 7-4-1788, f. 186
 
 

 

la Lau: Notitie 2
<1
3>
             
1   Paulus la Lau huurde tot 25-4-1794 een huis in de Booterbuurt, dat hij met zijn vrouw en een dienstbode bewoonde.  
2   Eigenaar: Philippus van Outeren.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1749, nr. 6
 
 

 

la Lau: Notitie 3
<2
4>
             
1   Paulus la Lau, stemgerechtigde, was rond 1796 eigenaar van een huis op de Hooglandsekerkgracht, dat hij met zijn vrouw en twee dienstboden bewoonde.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1949, buurt 59, nr. 21
 
 

 

la Lau: Notitie 4
<3
5>
             
1   Brief van La Lau aan de Provisionele Raad van Leiden d.d. 1795.  
2   Geeft met verschuldigde achting te kennen Paulus la Lau sedert april 1790 Stads medisch dokter alhier, dat hij dien post tot op heden met alle ijver waargenomen hebbende, zich thans buiten staat bevindt deze te continueren, uit dien hoofde ernstig verzoekende, dat gijlieden hem zijn ontslag van voorn. post gelieven te verlenen.  
3   Dit verzoek is door de Provisionele Raad ingewilligd, mits hij deze post nog blijft waarnemen tot den 10 november a.s.  
4   Actum den 19 oktober 1795.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 600, f. 61-62
 
 

 

la Lau: Notitie 5
<4
6>
             
1   Aan den med. doktor La Lau de resolutie van den Raad gecommuniceerd. De burger La Lau dringt aan om ogenblikkelijk ontslagen te worden ten einde niet weder aan onaangename verwijtingen blootgesteld te worden.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 632, verg. committee algem. veiligh. 20-10-1795
 
 

 

la Lau: Notitie 6
<5
7>
             
1   Op 3-4-1782 heeft doctor Paulus la Lau zijn diploma in de morbo cataleptico et ... laten registreren is als praktiserend doctor geadmitteerd.  
             
   
ELO, Gildenarchief, inv.nr. 349, p. 16
 
 

 

la Lau: Notitie 7
<6
8>
             
1   Mevrouw La Lau door haar gevorderden leeftijd en zwakte, verhinderd wordt, haar betrekking als regentes welke zij een reeks van jaren met alle zorg en belangstelling heeft vervuld, neemt afscheid.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 204, d.d. 3-4-1844
 
 

 

la Lau: Notitie 8
<7
bron>
             
1   Willem van der Stengh jr. is een halfbroer van Sara Elisabeth vander Stengh, echtgenote van dr. Paulus la Lau. Beiden hebben dezelfde vader, Willem van der Stengh, opziener van 's Lands recht op de gezegelde en ongezegelde biljetten over Leiden en ressort.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris J.P. Klinkenberg Dozy, inv.nr. 2662-2678, 1796, akte nr. 10, f. 37, fiche nr. 2, lade 78
 
 

 

la Lau: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 211, Impost op het trouwen 1695-1805, 1e klasse, nr. 17.
3   ELO, Album Studiosorum, f. 1104, 1115, 1199.
4   ELO, Liste Civique de la commune de Leide 1811, nr. 4011.
5   ELO, Herenboekjes.
6   ELO, Bibli. Leiden en omg., inv.nr. 64204 pf., Naamlijst van de leden van de Socieit van Wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden. Opgericht den 16. maart 1784.
7   ELO, Archief Nobis et Allis, inv.nr. 4, lijst van nieuw aangekomene leden.
8   ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1749, nr. 6.
9   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1949, buurt 59,
10   nr. 21.
11   ELO, Bevolkingsregister Volkstelling 1818, inv.nr. 1091,
12   wijk 7, nr. 968.
13   ELO, SA II, inv.nr. 600, f. 61-62.
14   ELO, SA II, inv.nr. 632, d.d. 20-10-1795.
15   ELO, HGW, inv.nr. 35, verg. 7-4-1788, f. 186.
16   ELO, HGW, inv.nr. 204, d.d. 3-4-1844.
17   ELO, Notarieel Archief, notaris J.P. Klinkenberg Dozy, inv.nr. 2662-2678, 1796, akte nr. 10, f. 37, fiche nr. 2, lade 78).
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl