PIETER JACOB

 

Previous PageHome PageNext Page


PIETER JACOB

(SZ.: vgl. patronym van zijn zoon en dat van zijn broer)

functie:

schepen 1410-11.

woonhuis:

woonde 25 aug. 1439 te Sibculo bij Deventer, in het Cistercinzerklooster ald. (Klo. 1469 f. 50).

molen:

een ½ molen aan de Vliet te Leiden, Palensteyns leen (vgl. het bezit van zijn schoonvader Simon Bort en dat van zijn vermoedelijke kleinzoon, Simon Bort Jacobsz.; Kleijntjens, 'Een molen op den Vliet', 1-3).

landbezit:

* 15½ morgen land aan Rijnegommer watering onder Zoeterwoude, Palensteyns leen, afkomstig van zijn schoonvader, vestigde hierop 14 dec. 1423 t.b.v. het klooster Marienhaven te Warmond - omwille van zijn zoon Aarnd, zeer wrsch. broeder ald. -, 5 Wilhelmus gouden schilden (met instemming van de leenheer); inmiddels was de rente door Pieters broer Huge Jacobsz., burger van Deventer, reeds 15 apr. 1423 overgedragen. Ontving het leen 13 mrt. 1427 ten eigen en verkocht het 22 mrt. 1427 aan het klooster Marienhaven (1 mrt. 1429 deed zijn echtgenote afstand van dit land en beloofde het klooster vrijwaring van Pieters schulden; Klo. 1469 f. 25v., 27, 29v., 30 en 32).

* land aan Rijnegommer wetering met huis, te Zoeterwoude, 1 aug. 1439 door zijn zoon Aarnd overgedragen aan het klooster Marienhaven te Warmond (Klo. 1469 f. 49v.).

familie:

zijn broer Huge noemde IJsbrand van der Laen 15 apr. 1423 neef (Klo. 1469 f. 25v., zie Willem Luutgardenz. c.s.); IJsbrand was geh. m. Alijd Jacob Kerstantsz.dr. en wellicht zwager van Huge en Pieter, die dan Jacob Kerstantsz. als vader hadden; tr. Bartraad, bast.dr. van Simon Bort (zie ald.). Zoon:

1. Aarnd Pieter Jacobsz.z.

broeder, aanvankelijk wrsch. bij de cistercinzers te Warmond, 1-25 aug. 1439 verm. te Sibculo (Klo. 1469 f. 49v.50).

Een kleinzoon van Pieter Jacob en Bartraad Simon Bortsdr. was hoogstwrsch. Simon Bort Jacobsz., verm. 1467 (Kleijntjens, 'Molen op den Vliet', 3).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl