Regenten Weeshuis Leiden
van Hoogstraten

 

van Hoogstraten: Personalia
<bron
1>
             
1   Hoogstraaten, mr. Cornelis Adrianus van, regent van 1809-1823  
2   geb. Zoeterwoude 6-7-1747  
3   overl. L. 14-1-1824  
4   Latijnse School in Leiden, 1758  
5   ingeschreven aan de universiteit Leiden 18-9-1760, 14 jaar, 27-12-1769 promotie, 28-7-1771, 24 jaar J.dr. en 6-2-1804, Zoeterwoude, 56 jaar, J.dr.  
6   vroedschap 1777-1795  
7   schepen 1784-85, 1787  
8   bew. VOC 1789-1795  
9   lid commissie Nederlands Hervormde Kerkgenootschap 1820-1824  
10   woonde op de Langebrug, zoon van Samuel van Hoogstraten en Alida Meerhout  
11   x 1de
L 6-12-1771 1ste klasse (2x 30 gulden) Anna Bergsma
ged. Den Haag 7-4-1749
overl. L. 12-1-1807
dochter van mr. Adrianus Bergsma en Catharina Regina van Bijnkerkshoek
 
12   x 2ed
L. 2-1-1808 Maria Jacoba de Bruijn
geb. L. 23-9-1763
overl. Zoeterwoude 18-5-1842
dochter van Jan de Bruijn en Maria Klikspaan
 
13   Uit het eerste huwelijk:  
14   1. Adrianus
geb. L. 3-4-1774
overl. Amsterdam 21-1-1827
 
             
 

 

van Hoogstraten: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Cornelis Adrianus van Hoogstraten kocht op 27-3-1805 voor  
2   f. 2320,-- een buitenplaats Veelzigt met desselfs huizinge, extra fraaie koepel en verdere getimmerte, hebbende een alleraangenaamst gezicht zolangs als over de Rijn gelegen aan de Hoge Rijndijk.  
             
   
Archief Zoeterwoude, schout en schepenen, inv.nr. 105, f. 120
 
 

 

van Hoogstraten: Notitie 2
<1
bron>
             
1   Mr. Cornelis Adrianus van Hoogstraten, weduwnaar (1 kind meerderjarig) van Anna Bergsma, wonende op de Langebrug, vergeze. van Hendrik Roskes zijn goede bekende, wonende op de Mare.  
2   x 2de L. 18-12-1807 Maria Jacoba de Bruin, jongd. van Leiden, wonende op de Vismarkt, vergez. van Alida de Bruyn haar zuster wonende in het hofje Broeckhoven op de Papengracht.  
             
   
 
 

 

van Hoogstraten: Bronnen
             
1   Album Studiosorum, 1069, 1105, 1204.
2   Prak, Gezeten burgers, 393.
3   Archief Zoeterwoude, schout en schepenen, inv.nr. 105, f. 120.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl