WILLEM HENDRIKSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM HENDRIKSZ.

functie:

gasthuismr. 25 juli 1390-91, 1410-11; H. Geestmr. 1405-06.

beroep:

drapenier (of een andere W. Hendriksz.? 1383-84, Posthumus, Bronnen, I 27).

woonhuis:

in het Gasthuis- of Vleeshuisvierendeel (Blok, Hollandsche stad, I 324).

huisbezit:

? aan het Noordeinde 16 feb. 1378 verm. (Ga. 455 f. 82v.).

familie:

? tr. Margriet, ovl. 1412-13, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (9) f. 13).

Dochter:

?1. Erkenraad Willem Hendriksz.dr.

bezat 4 nobel lijfrente ten laste van de stad, verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 22).

?2. Geertruud Willem Hendriksz.dr.

tr. Jan Vos Dirk Hoogstraatsz. (zie Hoogstraat).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl