bis_1502_beroep Leiden 1502

Vermogensbelasting

Gegevens per
Beroep
bis_1502_beroep

 

 

 

z Beroep:a b
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 48r 72 Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
2 31v 6 Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
3 38v 1 Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
4 31v 14 Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
5 38v 2 Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
6 53r 34 Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
7 39v 58 Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
8 33r 28 Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
9 49v 2 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
10 49v 104 Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
     

 

 

a Beroep:b c
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 44r 46 Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
2 47r 25 Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
3 47v 62 Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
4 42r 18 Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
5 43r 71 Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
6 33v 44 Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
7 33v 55 Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
8 33v 59 Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
9 33v 62 Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
10 34r 72 Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
11 46v 85 Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
12 51r 6 Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
13 51v 38 Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
14 51v 41 Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
15 52r 56 Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
16 50r 12 Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
17 50v 43 Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
18 48v 23 Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
19 49r 88 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
20 34v 12 Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
21 35v 48 Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
22 35v 56 Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
23 35v 68 Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
24 36r 93 Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
25 40v 21 Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
26 41r 55 Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
27 52v 1 Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
28 53r 23 Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
29 53r 37 Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
30 37r 23 Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
31 37r 31 Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
32 38r 88 Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
33 31v 3 Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
34 32v 53 Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
35 32v 57 Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
36 30v 29 Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
37 31r 47 Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
38 39v 54 Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
39 38r 62 Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
40 43v 23 Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
41 44r 30 Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
42 44v 86 Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
43 42v 31 Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
44 43r 57 Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
45 33r 17 Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
46 33r 25 Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
47 49v 1 Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
48 52v 10 Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
49 53r 38 Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
50 31v 13 Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
51 32v 73 Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
52 30r 2 Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
53 30v 31 Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
54 39v 51 Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
55 40r 81 Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
56 53r 28 Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
57 42v 38 Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
58 51r 21 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
59 51v 35 Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
60 50r 13 Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
61 54r 8 Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
62 33v 65 Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
63 45r 96 Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
64 45r 97 Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
65 45r 98 Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
66 45r 99 Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
67 43r 80 Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
68 43r 81 Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
69 43r 82 Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
70 43r 83 Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
71 34v 110 Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
72 34v 111 Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
73 34v 112 Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
74 46v 87 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
75 46v 88 Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
76 46v 89 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
77 46v 90 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
78 36v 28 Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
79 36v 29 Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
80 51r 73 Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
81 51r 74 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
82 51r 75 Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
83 51r 76 Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
84 54v 37 Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
85 54v 38 Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
86 54v 39 Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
87 53v 60 Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
88 53v 61 Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
89 53v 62 Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
90 38v 110 Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
91 38v 111 Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
92 32v 81 Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
93 32v 82 Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
94 32v 83 Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
95 32v 84 Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
96 37v 54 Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
97 44r 35 Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
98 44r 37 Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
99 43r 76 Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
100 53r 16 Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
101 38r 90 Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
102 32r 34 Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
103 32r 37 Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
104 39r 21 Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
105 39v 48 Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
106 40r 7 Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
107 51v 37 Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
108 48r 1 Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
109 31v 76 Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
110 44r 50 Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
111 44r 51 Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
112 44v 83 Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
113 47r 16 Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
114 47v 40 Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
115 47v 43 Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
116 47v 45 Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
117 43r 66 Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
118 46r 51 Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
119 51v 44 Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
120 50r 9 Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
121 50v 65 Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
122 53r 35 Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
123 32v 68 Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
     

 

 

b Beroep:c d
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 39v 46 Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
     

 

 

c Beroep:d f
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 48r 12 Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
2 54r 26 Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
3 53v 44 Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
4 42r 25 Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
5 35r 43 Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
6 35v 71 Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
7 44v 65 Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
8 33r 11 Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
9 40r 16 Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
10 41v 13 Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
11 32v 54 Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
12 32v 64 Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
13 31v 75 Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
     

 

 

d Beroep:f g
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 48v 27 Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
     

 

 

f Beroep:g h
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 41r 3 Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
2 43v 24 Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
3 42r 5 Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
4 40r 17 Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
5 41v 15 Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
6 41v 29 Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
7 32v 74 Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
8 32v 75 Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
9 30v 26 Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
10 39v 56 Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
11 50r 20 Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
12 44v 87 Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
13 43r 73 Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
14 43r 77 Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
15 43r 78 Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
16 31v 7 Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
17 31v 16 Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
18 32r 35 Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
19 30v 16 Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
20 49r 83 Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
21 32r 23 Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
     

 

 

g Beroep:h i
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43r 64 Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
2 30v 20 Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
3 42r 10 Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
4 51v 39 Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
5 41v 28 Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
6 42v 46 Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
7 42v 54 Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
8 50v 49 Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
9 53v 57 Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
10 30v 19 Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
11 42v 41 Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
12 46r 49 Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
13 48r 5 Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
14 49r 69 Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
15 41v 37 Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
16 39v 69 Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
     

 

 

h Beroep:i k
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 50r 24 Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
     

 

 

i Beroep:k l
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 54r 11 Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
2 33r 18 Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
3 33v 63 Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
4 34v 105 Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
5 42r 22 Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
6 37v 38 Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
7 34r 83 Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
8 50v 58 Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
9 46r 50 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
10 48v 28 Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
11 48v 39 Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
12 32v 80 Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
13 31r 67 Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
14 43v 4 Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
15 44v 63 Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
16 45r 95 Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
17 46v 5 Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
18 47r 19 Gansoord Vranck koopman 2,25      
19 47r 36 Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
20 43r 75 Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
21 33r 8 Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
22 33r 27 Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
23 33r 34 Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
24 33v 57 Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
25 33v 60 Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
26 34r 71 Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
27 45v 15 Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
28 46r 68 Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
29 36v 15 Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
30 36v 21 Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
31 36v 27 Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
32 51r 9 Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
33 51r 11 Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
34 50r 27 Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
35 50v 47 Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
36 49r 89 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
37 35r 40 Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
38 35r 42 Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
39 35v 73 Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
40 36r 97 Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
41 41r 58 Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
42 53v 1 Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
43 52v 4 Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
44 53r 29 Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
45 53r 36 Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
46 53v 51 Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
47 37v 44 Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
48 38r 63 Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
49 38v 104 Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
50 38v 105 Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
51 41r 9 Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
52 41v 12 Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
53 41v 42 Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
54 32r 50 Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
55 32r 51 Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
56 32v 55 Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
57 32v 78 Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
58 31r 45 Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
59 31r 46 Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
60 39r 16 Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
61 32r 26 Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
62 44v 77 Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
63 50r 33 Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
64 50r 34 Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
65 34v 4 Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
66 40r 79 Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
67 40r 80 Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
68 43r 61 Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
69 43v 13 Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
70 44r 49 Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
71 44r 55 Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
72 42v 53 Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
73 33r 21 Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
74 33v 58 Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
75 45v 17 Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
76 50r 30 Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
77 34v 6 Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
78 40v 23 Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
79 54r 16 Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
80 54v 35 Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
81 37r 25 Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
82 30v 23 Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
     

 

 

k Beroep:l m
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 30v 34 Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
2 46r 64 Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
3 43v 18 Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
4 33v 42 Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
5 33v 46 Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
6 33v 47 Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
7 37r 13 Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
8 38r 76 Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
     

 

 

l Beroep:m n
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 46r 66 Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
2 43v 14 Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
3 45r 1 Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
4 32r 22 Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
5 39r 27 Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
6 45r 89 Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
7 32v 69 Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
8 31r 69 Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
9 42v 33 Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
10 42v 37 Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
11 34v 99 Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
12 51r 17 Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
13 49v 4 Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
14 50r 17 Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
15 48r 18 Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
16 36r 100 Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
17 40v 49 Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
18 53r 33 Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
19 37r 27 Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
20 38r 78 Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
21 31r 60 Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
22 31r 72 Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
23 48v 34 Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
24 36r 91 Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
25 37r 10 Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
26 51v 46 Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
     

 

 

m Beroep:n o
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 37r 29 Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
2 31v 11 Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
     

 

 

n Beroep:o p
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 33v 40 Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
2 41r 1 Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
     

 

 

o Beroep:p r
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 39r 12 Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
     

 

 

p Beroep:r s
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 41r 65 Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
2 37v 51 Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
3 32v 72 Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
4 49r 64 Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
5 49r 86 Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
     

 

 

r Beroep:s t
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 31r 71 Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
2 42r 13 Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
3 45r 8 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
4 44r 38 Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
5 45r 91 Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
6 40v 25 Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
7 53r 22 Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
8 41v 31 Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
9 43v 8 Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2, gestorven  
10 42v 48 Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
11 33r 23 Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
12 46v 74 Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
13 50v 63 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
14 50v 68 Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
15 50v 69 Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
16 48v 36 Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
17 49r 67 Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
18 49v 99 Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
19 49v 107 Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
20 49v 109 Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
21 49v 110 Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
22 32r 29 Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
23 32v 61 Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
24 39v 65 Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
25 47r 23 Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
26 47r 24 Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
27 43r 58 Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
28 54r 32 Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
29 31r 43 Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
30 31r 70 Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
31 44v 62 Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
32 46v 4 Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
33 47v 58 Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
34 33r 20 Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
35 33v 38 Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
36 51v 40 Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
37 50r 23 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
38 50v 64 Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
39 49r 66 Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
40 40r 8 Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
41 54r 13 Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
42 52v 11 Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
43 41r 4 Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
44 31v 4 Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
45 31v 9 Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
46 31v 10 Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
47 32v 77 Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
48 30v 14 Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
49 31r 68 Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
50 39r 41 Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
51 40r 82 Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
52 50v 57 Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
53 44r 39 Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
54 44v 76 Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
55 42r 12 Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
56 53r 40 Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
57 41r 11 Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
58 39v 59 Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
59 40r 12 Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
60 47r 37 Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
61 50v 52 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
62 50v 53 Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
63 50v 54 Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
64 48r 2 Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
65 32r 25 Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
66 31r 61 Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
67 42v 27 Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
68 52r 55 Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
69 32v 66 Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
70 32v 71 Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
71 39v 45 Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
72 42r 24 Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
73 33v 36 Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
74 33v 51 Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
75 34r 70 Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
76 45v 39 Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
77 40v 30 Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
78 37r 6 Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
79 32v 70 Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
80 44r 31 Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
81 47r 20 Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
82 47r 22 Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
83 33v 67 Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
84 45r 9 Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
85 45v 20 Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
86 45v 30 Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
87 49v 100 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
88 36r 92 Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
89 40v 35 Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
90 41r 53 Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
91 54r 6 Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
92 53r 21 Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
93 41v 20 Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
94 41v 38 Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
95 41v 39 Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
96 41v 41 Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
97 32r 30 Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
98 31r 55 Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
99 39v 52 Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
100 39v 55 Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
101 53v 4 Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
102 34v 106 Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
103 31r 54 Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
104 42r 14 Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
105 34v 101 Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
106 50r 21 Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
107 37v 55 Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
108 40r 14 Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
     

 

 

s Beroep:t v
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43r 68 Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
2 31v 19 Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
3 42r 26 Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
4 42v 45 Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
5 45v 35 Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
6 35v 49 Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
7 52v 8 Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
8 53v 53 Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
9 37r 2 Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
10 37v 43 Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
11 31v 2 Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
12 30v 27 Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
13 35r 30 Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
14 32r 21 Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
15 32r 33 Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
16 32r 36 Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
17 32r 43 Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
18 32v 60 Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
     

 

 

t Beroep:v w
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 49r 75 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
2 53v 45 Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
3 44r 52 Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
4 48r 71 Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
5 45v 26 Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
6 45v 37 Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
7 46r 61 Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
8 46v 81 Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
9 52r 52 Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
10 50r 31 Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
11 50v 56 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
12 50v 66 Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
13 48v 24 Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
14 41r 52 Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
15 54r 24 Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
16 37v 37 Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
17 44r 32 Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
18 51r 18 Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
19 51v 27 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
20 51v 48 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
21 50r 10 Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
22 53v 54 Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
23 31v 12 Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
24 45v 32 Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
25 44r 54 Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
26 48r 74 Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
27 33v 48 Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
28 51r 4 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
29 52v 83 Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
30 50r 38 Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
31 54r 10 Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
32 41r 6 Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
33 41v 24 Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
34 39r 23 Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
35 54r 17 Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
36 54r 18 Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
37 52v 3 Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
38 47r 17 Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
39 47r 30 Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
40 47r 31 Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
41 33r 29 Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
42 34r 80 Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
43 34r 84 Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
44 34r 86 Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
45 34r 88 Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
46 34r 89 Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
47 34r 90 Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
48 34r 92 Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
49 34r 93 Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
50 34r 94 Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
51 34r 95 Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
52 34r 96 Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
53 34r 97 Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
54 34v 98 Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
55 36v 4 Levendaal Jan, meester voller 0,60      
56 36v 23 Levendaal Clement de voller voller 0,50      
57 48v 44 Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
58 49v 101 Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
59 35r 19 Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
60 35r 22 Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
61 35r 31 Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
62 35r 32 Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
63 35r 33 Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
64 35r 34 Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
65 35r 36 Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
66 35v 59 Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
67 35v 64 Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
68 35v 69 Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
69 35v 72 Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
70 35v 75 Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
71 38r 70 Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
72 38r 71 Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
73 38r 73 Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
74 38v 109 Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
75 39v 42 Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
76 39r 24 Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
     

 

 

v Beroep:w z
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 39r 28 Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
2 54r 19 Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
3 52v 5 Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
4 37r 11 Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
5 43r 72 Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
6 32r 45 Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
7 32r 49 Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
8 33r 12 Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
9 45v 24 Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
10 51r 3 Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
11 51v 30 Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
12 50r 37 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
13 48v 29 Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
14 35v 47 Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
15 36r 87 Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
16 47r 33 Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
17 46r 52 Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
18 51v 24 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
19 48v 54 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
20 49r 56 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
21 37r 30 Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
22 38v 103 Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
23 38v 106 Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
24 31r 64 Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
25 33r 30 Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
26 52v 2 Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
27 37r 26 Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
28 33r 22 Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
29 46v 72 Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
30 46v 75 Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
31 52r 70 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
32 52r 76 Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
33 52v 91 Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
34 50v 45 Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
35 50v 46 Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
36 50v 51 Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
37 51r 19 Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
     

 

 

w Beroep:z a
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 31v 73 Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6, uuter stede  
     

Publicatie Auteur Home
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen 2008
www.oudleiden.nl