Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1506
OAR records in next Year

 

 

Record #394     Date      top of page
1506-10-13
Location Type of Document
OAR12, 036r-a; OAR12, 056v-c Keur
Text
[210] [167] Item upte Bamis scou anno xv c zesse hebben die hoghen hyemrader van Rijnlant eendrachtelick geordonneert ende gekuert dat zoe waneer enen heemraet oflivich geworden is ende dan enen anderen in sijn stede gecoren wort dat die selve sal doen maken ende leveren tot sijne coste een silveren croes wagende omtrent thien onche gelijck die voirsc. hemrader hoir croesen sijn, desgelijcxs sal altijt geschien oft gebuerde bij resignatie te weten alsoe dikwil als ene nyeuwe heemraet ancoemt dat den selven ghehouden sal wesen te leveren een silveren croes als voirsc. is.
English Summary
When a member of the hoogheemraad dies, his replacement will have a silver cross made weighing about 10 ounces.
Keywords
heemraden; procedures
Notes
See OAR16, 136r-c. The second copy is listed as a consent.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heemraden 13 / 13 1255 1465  
procedures 71 / 71 1400 1484  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl