vorige Buurt: 41.Rode Steen 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) volgende Buurt: 44.Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

Er wordt niets anders vermeld dan gelegen in de Coddesteech.

Geschiedenis:

Op 10-09-1615 ontstaan door de gebueren van de Coddestege. De buurt heet dan nog Coddenrijk en pas in 1619 vindt de naam Rodenrijk algemeen ingang.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 26 vso)

In de 16e eeuw bestonden in deze omgeving twee buurten, t.w. St. Niclaessteeg (nu Clarensteeg) en de Miraeckelsteech of 't Landt van Miraeckelen. Volgens de opgave ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) werd de ligging van de St. Nicleassteeg omschreven als: Begint aen de Maren, totte huysinge toe daer St. Niclaes plach uyt te hangen. De ligging van de Miraeckelsteech of 't Landt van Miraeckelen was: Begint opten houck van de Claesstege tot de Vest toe / plach te hebben huysen of cameren 16.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10)

Onduidelijk is dus tot welke van de twee buurten de bewoners van de Koddesteeg behoorden, maar ik veronderstel dat het de St. Niclaessteeg was. Een aanwijzing hiervoor is de mededeling dat de inwoners van de Claessteeg en de Coddesteeg, starc omtrent 37 personen zich in 1603 afscheiden van de buurt Mirakelsteeg (of St. Annenrijk zoals de buurt inmiddels wordt genoemd), starc 25 huysgens en een afzonderlijke buurt willen stichten. Met personen en huysgens zullen wel huishoudens zijn bedoeld. Het Gerecht reageert furieus en eist dat de gebuyrt zulx die nu ter tijt es bij den anderen en ongescheyden zal blijven. De betrokkenen, zowel gesamentlicken ende elcken van hem in 't bijsonder (zal) den heer van de gebuyrte die 't nu es ende in tijden en wijlen mogen wesen, in allen gebuyrlicken zaecken ter kennen ende te gehoorsamen. Het Gerecht dreigt zelfs met arrestatie en gevangenis jegens onwillige ende ongehoorsame personen. Hoewel daar niets over wordt gezegd, zou het kunnen zijn dat de bewoners voordien waren georganiseerd in de buurt St. Niclaessteeg, maar dat - al dan niet door toedoen van het stadsbestuur - deze buurt was opgeheven, want ze wordt niet meer genoemd (zie ook 'Buurthouden', pag. 77).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 6, 16-10-1603)

In 1615 doen de bewoners van de Coddesteeg, in getalle van omtrent XL huysen, een nieuwe poging om zich los te maken uit St. Annenrijk. Zij voeren aan dat zij al enige jaren sware onvrede ende twist hebben met Jan Cornelisz. 't Groen en zijn echtgenote, heere ende vrouwe van de zelve buyrte. Man en vrouw zouden onbehoorl(ick) kijffachtig ende twistich leven, zoowel jegens elcanderen als andere buyren. Bovendien zou 't Groen de buurtkas hebben gebroocken ende 't gelt daeruyt genomen hebben, waerdeur den meesten twist gereezen off gecoomen is. Bovendien wordt opgemerkt dat de buurt nu veel te groot is, want de bewoners uit de verschillende stegen kunnen niet vergaderen door de menichte van de persoonen.

Na inspectie door schepenmeesteren besluit het Gerecht om de buurt te delen. De gehele Coddesteeg en de Claessteeg aan weerszijden tussen de Coddesteeg en de Mare worden afgesplitst en herkennen we als Coddenrijk, wat later als de buurt Rodenrijk. Het andere deel, bestaande uit de gehele Mirakelsteeg of St. Annenstraat en de Claessteeg aan weerskanten tussen Coddesteeg en Mirakelsteeg behoudt de naam St. Annenrijk (zie ook 'Buurthouden', pag. 77).

(SA II 1216 fol. 26 - 26 vso, 10-09-1615)

In 1618 verzoekt de buurt om bijvoeging van de huysen aen de nedergeleyde walle tusschen de Maren ende Mirakelsteech, alrede getimmert ende noch te timmeren. Het Gerecht gaat akkoord. In 1620 blijken de bedoelde huizen aan de Oude Vest echter tot de nieuw gestichte buurt  Vossenburg te behoren.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 43, 10-10-1618 en inv. nr. fol. 48, 16-07-1620)

Carel van Bonten, heer van Rodenrijk, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens zwakheid.

(SA II inv. nr. 139 fol. 96, 18-08-1785)

Hermanus Stikkelman, raad van Rodenrijk, meldt dat de heer is vertrokken en dat de buurt te klein is om een nieuwe heer te verkiezen. Ook is de buurtkas ontoereikend. Stikkelman stelt voor om Rodenrijk met de buurt  St. Annenrijk te combineren. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 138).

(SA II inv. nr. 140 fol. 158, 05-06-1788)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Cortyl, Sebastiaen - 17-09-1615 1 o *
Bavelaer, Isaac Marcusz. - 24-01-1619 1 v *
Wagemaecker, Abraham - 06-03-1631 1 v  
Willemsz., Pieter - 01-06-1634 1 v  
Brug(ge), Quyryn Jansz. van der - 02-03-1636 3 v  
Coningh, Willem de - 07-05-1637 2 o *
Brey, Pieter la - 05-06-1664 1 v  
Jong, Jeremie de - 17-03-1672 1 v? *
Todt, Jozias - 26-10-1714 1  
Raam, Maarten de - 29-07-1723 1  
Cler, David le - 21-05-1728 1  
Matthijse, Burger - 15-09-1735 1 v  
Goosen, Isaac - 01-06-1741 1 v  
Levens, Daniel des - 25-04-1743 1  
Rook, Ary - 20-03-1749 1 v  
Nagtegaal, Johannes - 27-05-1751 1 v  
Meerman, Jakobus - 06-05-1756 1 v  
Dool, Jan - 27-05-1762 1 v  
Hobbezak, Johannes - 19-06-1766 1 v  
Bink, Denys de - 11-05-1769 1 v  
Bonten (Benten), Carel van - 15-05-1778 1 o *
Kortekaas, Willem Jan - 08-09-1785 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl