bis_1502_bon Leiden 1502

Vermogensbelasting

Gegevens per
Bon
bis_1502_bon

 

 

 

Zevenhuizen Bon:Burgstreng Gansoord
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43v 1 Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
2 43v 2 Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
3 43v 3 Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
4 43v 4 Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
5 43v 5 Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
6 43v 6 Burgstreng Pieter van Zijl -- 80,00      
7 43v 7 Burgstreng Jan van Zijl, weeskinderen -- 4,00      
8 43v 8 Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2, gestorven  
9 43v 9 Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
10 43v 10 Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
11 43v 11 Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
12 43v 12 Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
13 43v 13 Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
14 43v 14 Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
15 43v 15 Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
16 43v 16 Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
17 43v 17 Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
18 43v 18 Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
19 43v 19 Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
20 43v 20 Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
21 43v 21 Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
22 43v 22 Burgstreng Lysbet (en Phillip haar zoon) van der Laen -- 24,00   met haar zoon Phillip van der Laen  
23 43v 23 Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
24 43v 24 Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
25 43v 25 Burgstreng Dirck van Werve -- 24,00      
26 43v 26 Burgstreng Michiel van Tetroede -- 15,00      
27 43v 27 Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
28 43v 28 Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
29 44r 29 Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
30 44r 30 Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
31 44r 31 Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
32 44r 32 Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
33 44r 33 Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
34 44r 34 Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
35 44r 35 Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
36 44r 36 Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
37 44r 37 Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
38 44r 38 Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
39 44r 39 Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
40 44r 40 Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
41 44r 41 Burgstreng Katryn Daniel van Tetroede, weduwe (van) -- 18,00      
42 44r 42 Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
43 44r 43 Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
44 44r 44 Burgstreng Jan "de oude" van Noorde -- 3,00      
45 44r 45 Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
46 44r 46 Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
47 44r 47 Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
48 44r 48 Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
49 44r 49 Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
50 44r 50 Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
51 44r 51 Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
52 44r 52 Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
53 44r 53 Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
54 44r 54 Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
55 44r 55 Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
56 44r 56 Burgstreng Florys van Bosch -- 16,00      
57 44v 57 Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
58 44v 58 Burgstreng Geryt de Man -- 6,00      
59 44v 59 Burgstreng AelBaerent van Noorde -- 1,00      
60 44v 60 Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
61 44v 61 Burgstreng Nanne Paedze -- 108,00   met zijn zoon  
62 44v 62 Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
63 44v 63 Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
64 44v 64 Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
65 44v 65 Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
66 44v 66 Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
67 44v 67 Burgstreng Geryt Heye -- 42,00      
68 44v 68 Burgstreng Lysbet Monnicx -- 2,00      
69 44v 69 Burgstreng Claes de Man -- 8,00      
70 44v 70 Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
71 44v 71 Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
72 44v 72 Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
73 44v 73 Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
74 44v 74 Burgstreng Willem van Lodensteyn -- 18,00      
75 44v 75 Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
76 44v 76 Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
77 44v 77 Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
78 44v 78 Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
79 44v 79 Burgstreng Geertrude Geryt Buytewech -- 26,00      
80 44v 80 Burgstreng Jan van Santen -- 9,00      
81 44v 81 Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
82 44v 82 Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
83 44v 83 Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
84 44v 84 Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
85 44v 85 Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
86 44v 86 Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
87 44v 87 Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
88 44v 88 Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
89 45r 89 Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
90 45r 90 Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
91 45r 91 Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
92 45r 92 Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
93 45r 93 Burgstreng Phillips van Noorde -- 84,00   samen  
94 45r 94 Burgstreng Machteld Phillips van Noorde, weduwe (van) -- 24,00   -,-  
95 45r 95 Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
96 45r 96 Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
97 45r 97 Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
98 45r 98 Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
99 45r 99 Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
  Totaal 1.100,10    
     

 

 

Burgstreng Bon:Gansoord Gasthuis
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 46v 1 Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
2 46v 2 Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
3 46v 3 Gansoord Katryn Dirck Hobben, weduwe (van) -- 1,00      
4 46v 4 Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
5 46v 5 Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
6 46v 6 Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
7 47r 7 Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
8 47r 8 Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
9 47r 9 Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
10 47r 10 Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
11 47r 11 Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
12 47r 12 Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
13 47r 13 Gansoord Alydt Hugen, weduwe (van) -- 1,00   met haar dochter Marytgen  
14 47r 14 Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
15 47r 15 Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
16 47r 16 Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
17 47r 17 Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
18 47r 18 Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
19 47r 19 Gansoord Vranck koopman 2,25      
20 47r 20 Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
21 47r 21 Gansoord Joest van Bossch -- 1,20      
22 47r 22 Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
23 47r 23 Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
24 47r 24 Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
25 47r 25 Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
26 47r 26 Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
27 47r 27 Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
28 47r 28 Gansoord Wilburg Beyer, weduwe (van) -- 3,00   met 4 weeskinderen  
29 47r 29 Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
30 47r 30 Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
31 47r 31 Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
32 47r 32 Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
33 47r 33 Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
34 47r 34 Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
35 47r 35 Gansoord Machteld Oudtgert, weduwe (van) -- 4,00      
36 47r 36 Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
37 47r 37 Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
38 47v 38 Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
39 47v 39 Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
40 47v 40 Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
41 47v 41 Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
42 47v 42 Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
43 47v 43 Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
44 47v 44 Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
45 47v 45 Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
46 47v 46 Gansoord Ghysbrecht van Lodensteyn -- 24,00      
47 47v 47 Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
48 47v 48 Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
49 47v 49 Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
50 47v 50 Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
51 47v 51 Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
52 47v 52 Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
53 47v 53 Gansoord Ewout van Santen -- 8,00   met zijn kinderen  
54 47v 54 Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
55 47v 55 Gansoord Jacop van der Gracht -- 36,00      
56 47v 56 Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
57 47v 57 Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
58 47v 58 Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
59 47v 59 Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
60 47v 60 Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
61 47v 61 Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
62 47v 62 Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
63 47v 63 Gansoord Marytgen van Dam -- 26,00   met haar kinderen  
64 47v 64 Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
65 47v 65 Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
66 47v 66 Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
67 47v 67 Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
68 47v 68 Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
69 47v 69 Gansoord Neel "Oude" Pott -- 1,20      
70 48r 70 Gansoord Claes van Bancken -- 3,00      
71 48r 71 Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
72 48r 72 Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
73 48r 73 Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
74 48r 74 Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
75 48r 75 Gansoord Neel "Jonge" Potte -- 1,60      
76 48r 76 Gansoord Pieter Eyll -- 0,75      
77 48r 77 Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
78 48r 78 Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
  Totaal 722,25    
     

 

 

Gansoord Bon:Gasthuis Hogewoerd
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 42r 1 Gasthuis Tiebault Well, meester -- 16,00      
2 42r 2 Gasthuis Janne Willem van Bosschuysen, weduwe (van), jonkvrouw -- 60,00   (met haar kinderen) 'dit ende voirgaende jair 84, ontfanck gemaict 27, Coen hoir zoen 6 (ov h 11)'  
3 42r 3 Gasthuis Baerte Geryt Rijswijk, jonkvrouw -- 10,00      
4 42r 4 Gasthuis Willem van Dammen, weduwe (van) -- 18,00   'voir de jaeren 1500/1501/1502 elck jaer 6'  
5 42r 5 Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
6 42r 6 Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
7 42r 7 Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
8 42r 8 Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
9 42r 9 Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
10 42r 10 Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
11 42r 11 Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
12 42r 12 Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
13 42r 13 Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
14 42r 14 Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
15 42r 15 Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
16 42r 16 Gasthuis Jan van der Boichorst -- 15,00      
17 42r 17 Gasthuis Jan van der Boichorst, weeskinderen -- 0,00   blank  
18 42r 18 Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
19 42r 19 Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
20 42r 20 Gasthuis Aernt Heerman -- 15,00      
21 42r 21 Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
22 42r 22 Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
23 42r 23 Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
24 42r 24 Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
25 42r 25 Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
26 42r 26 Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
27 42v 27 Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
28 42v 28 Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
29 42v 29 Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
30 42v 30 Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
31 42v 31 Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
32 42v 32 Gasthuis Claes van Thienden -- 0,60      
33 42v 33 Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
34 42v 34 Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
35 42v 35 Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
36 42v 36 Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
37 42v 37 Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
38 42v 38 Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
39 42v 39 Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
40 42v 40 Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
41 42v 41 Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
42 42v 42 Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
43 42v 43 Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
44 42v 44 Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
45 42v 45 Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
46 42v 46 Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
47 42v 47 Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
48 42v 48 Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
49 42v 49 Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
50 42v 50 Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
51 42v 51 Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
52 42v 52 Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
53 42v 53 Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
54 42v 54 Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
55 42v 55 Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
56 43r 56 Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
57 43r 57 Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
58 43r 58 Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
59 43r 59 Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
60 43r 60 Gasthuis Barbara en Lysbet, gezusters -- 1,20      
61 43r 61 Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
62 43r 62 Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
63 43r 63 Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
64 43r 64 Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
65 43r 65 Gasthuis Albrecht den Hertog -- 2,50      
66 43r 66 Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
67 43r 67 Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
68 43r 68 Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
69 43r 69 Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
70 43r 70 Gasthuis Jacop de Haze -- 17,00      
71 43r 71 Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
72 43r 72 Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
73 43r 73 Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
74 43r 74 Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
75 43r 75 Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
76 43r 76 Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
77 43r 77 Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
78 43r 78 Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
79 43r 79 Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
80 43r 80 Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
81 43r 81 Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
82 43r 82 Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
83 43r 83 Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
  Totaal 378,90    
     

 

 

Gasthuis Bon:Hogewoerd Kerkvierendeel
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 33r 1 Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
2 33r 2 Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
3 33r 3 Hogewoerd Willem Langevelt -- 0,50      
4 33r 4 Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
5 33r 5 Hogewoerd Jan van Toll -- 4,00   met zijn vrouw  
6 33r 6 Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
7 33r 7 Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
8 33r 8 Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
9 33r 9 Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
10 33r 10 Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
11 33r 11 Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
12 33r 12 Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
13 33r 13 Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
14 33r 14 Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
15 33r 15 Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
16 33r 16 Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
17 33r 17 Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
18 33r 18 Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
19 33r 19 Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
20 33r 20 Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
21 33r 21 Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
22 33r 22 Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
23 33r 23 Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
24 33r 24 Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
25 33r 25 Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
26 33r 26 Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
27 33r 27 Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
28 33r 28 Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
29 33r 29 Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
30 33r 30 Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
31 33r 31 Hogewoerd Cornelis Claesz. -- 1,00      
32 33r 32 Hogewoerd Willem van der Bell -- 0,75      
33 33r 33 Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
34 33r 34 Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
35 33v 35 Hogewoerd Jacop Nuweveen, zoon van -- 3,00      
36 33v 36 Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
37 33v 37 Hogewoerd Geertrude Dirck Onderwater, weduwe (van) -- 2,00      
38 33v 38 Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
39 33v 39 Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
40 33v 40 Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
41 33v 41 Hogewoerd Willem Stoop -- 6,00      
42 33v 42 Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
43 33v 43 Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
44 33v 44 Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
45 33v 45 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
46 33v 46 Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
47 33v 47 Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
48 33v 48 Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
49 33v 49 Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
50 33v 50 Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
51 33v 51 Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
52 33v 52 Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
53 33v 53 Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
54 33v 54 Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
55 33v 55 Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
56 33v 56 Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
57 33v 57 Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
58 33v 58 Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
59 33v 59 Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
60 33v 60 Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
61 33v 61 Hogewoerd Margriet Heynrick Roesten, weduwe (van) -- 6,00      
62 33v 62 Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
63 33v 63 Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
64 33v 64 Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
65 33v 65 Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
66 33v 66 Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
67 33v 67 Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
68 34r 68 Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
69 34r 69 Hogewoerd Ermgaert van Berge -- 3,00      
70 34r 70 Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
71 34r 71 Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
72 34r 72 Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
73 34r 73 Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
74 34r 74 Hogewoerd Dirck van Bossch -- 3,00      
75 34r 75 Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
76 34r 76 Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
77 34r 77 Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
78 34r 78 Hogewoerd Duyff Jan van Berendrecht, weduwe (van) -- 30,00   met haar kinderen  
79 34r 79 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
80 34r 80 Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
81 34r 81 Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
82 34r 82 Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
83 34r 83 Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
84 34r 84 Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
85 34r 85 Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
86 34r 86 Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
87 34r 87 Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
88 34r 88 Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
89 34r 89 Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
90 34r 90 Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
91 34r 91 Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
92 34r 92 Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
93 34r 93 Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
94 34r 94 Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
95 34r 95 Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
96 34r 96 Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
97 34r 97 Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
98 34v 98 Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
99 34v 99 Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
100 34v 100 Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
101 34v 101 Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
102 34v 102 Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
103 34v 103 Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
104 34v 104 Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
105 34v 105 Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
106 34v 106 Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
107 34v 107 Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
108 34v 108 Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
109 34v 109 Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
110 34v 110 Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
111 34v 111 Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
112 34v 112 Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
  Totaal 260,00    
     

 

 

Hogewoerd Bon:Kerkvierendeel Levendaal
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 45r 1 Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
2 45r 2 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
3 45r 3 Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
4 45r 4 Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
5 45r 5 Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
6 45r 6 Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
7 45r 7 Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
8 45r 8 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
9 45r 9 Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
10 45r 10 Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
11 45r 11 Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
12 45r 12 Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
13 45r 13 Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
14 45v 14 Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
15 45v 15 Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
16 45v 16 Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
17 45v 17 Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
18 45v 18 Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
19 45v 19 Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
20 45v 20 Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
21 45v 21 Kerkvierendeel Herman, meester -- 1,20      
22 45v 22 Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
23 45v 23 Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
24 45v 24 Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
25 45v 25 Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
26 45v 26 Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
27 45v 27 Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
28 45v 28 Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
29 45v 29 Kerkvierendeel Geertrude Geryt Goelen, weduwe (van) -- 12,00      
30 45v 30 Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
31 45v 31 Kerkvierendeel Jacop (Alydt) de Haze, moeder van -- 0,75      
32 45v 32 Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
33 45v 33 Kerkvierendeel Lysbet Albrecht, weduwe (van) -- 3,00      
34 45v 34 Kerkvierendeel Willem de Man -- 1,00      
35 45v 35 Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
36 45v 36 Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
37 45v 37 Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
38 45v 38 Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
39 45v 39 Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
40 45v 40 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
41 45v 41 Kerkvierendeel Zyburch Geryt Doe, weduwe (van) -- 8,00      
42 45v 42 Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
43 45v 43 Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
44 45v 44 Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
45 46r 45 Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
46 46r 46 Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
47 46r 47 Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
48 46r 48 Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
49 46r 49 Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
50 46r 50 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
51 46r 51 Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
52 46r 52 Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
53 46r 53 Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
54 46r 54 Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
55 46r 55 Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
56 46r 56 Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
57 46r 57 Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
58 46r 58 Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
59 46r 59 Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
60 46r 60 Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
61 46r 61 Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
62 46r 62 Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
63 46r 63 Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
64 46r 64 Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
65 46r 65 Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
66 46r 66 Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
67 46r 67 Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
68 46r 68 Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
69 46r 69 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
70 46r 70 Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
71 46r 71 Kerkvierendeel Baerte Verhouts -- 1,00      
72 46v 72 Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
73 46v 73 Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
74 46v 74 Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
75 46v 75 Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
76 46v 76 Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
77 46v 77 Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
78 46v 78 Kerkvierendeel Geryt Codde -- 1,50      
79 46v 79 Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
80 46v 80 Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
81 46v 81 Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
82 46v 82 Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
83 46v 83 Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
84 46v 84 Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
85 46v 85 Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
86 46v 86 Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
87 46v 87 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
88 46v 88 Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
89 46v 89 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
90 46v 90 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
  Totaal 459,75    
     

 

 

Kerkvierendeel Bon:Levendaal Marendorp Landzijde
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 36v 1 Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
2 36v 2 Levendaal Jan van Oes -- 0,50      
3 36v 3 Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
4 36v 4 Levendaal Jan, meester voller 0,60      
5 36v 5 Levendaal Jan van Tilburg, Jonge -- 0,75      
6 36v 6 Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
7 36v 7 Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
8 36v 8 Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
9 36v 9 Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
10 36v 10 Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
11 36v 11 Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
12 36v 12 Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
13 36v 13 Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
14 36v 14 Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
15 36v 15 Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
16 36v 16 Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
17 36v 17 Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
18 36v 18 Levendaal Jacop Mouback -- 0,50      
19 36v 19 Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
20 36v 20 Levendaal Heynrick Beyerman -- 1,00      
21 36v 21 Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
22 36v 22 Levendaal Cornelis van Zoetermeer -- 1,80      
23 36v 23 Levendaal Clement de voller voller 0,50      
24 36v 24 Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
25 36v 25 Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
26 36v 26 Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
27 36v 27 Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
28 36v 28 Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
29 36v 29 Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
  Totaal 36,40    
     

 

 

Levendaal Bon:Marendorp Landzijde Marendorp Rijnzijde
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 51r 1 Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
2 51r 2 Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
3 51r 3 Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
4 51r 4 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
5 51r 5 Marendorp Landzijde Katryn Geryt van der Mye, weduwe (van) -- 2,00      
6 51r 6 Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
7 51r 7 Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
8 51r 8 Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
9 51r 9 Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
10 51r 10 Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
11 51r 11 Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
12 51r 12 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
13 51r 13 Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
14 51r 14 Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
15 51r 15 Marendorp Landzijde Aernt Copheyn -- 2,50   en zijn zoon Wolbrand  
16 51r 16 Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
17 51r 17 Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
18 51r 18 Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
19 51r 19 Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
20 51r 20 Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
21 51r 21 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
22 51v 22 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
23 51v 23 Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
24 51v 24 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
25 51v 25 Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
26 51v 26 Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
27 51v 27 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
28 51v 28 Marendorp Landzijde Dirck van Vliet -- 3,00      
29 51v 29 Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
30 51v 30 Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
31 51v 31 Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
32 51v 32 Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
33 51v 33 Marendorp Landzijde Aernt van Ryn -- 5,00      
34 51v 34 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
35 51v 35 Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
36 51v 36 Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
37 51v 37 Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
38 51v 38 Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
39 51v 39 Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
40 51v 40 Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
41 51v 41 Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
42 51v 42 Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
43 51v 43 Marendorp Landzijde Geryt van Leeuwen -- 1,80      
44 51v 44 Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
45 51v 45 Marendorp Landzijde van Berendrecht, jonkvrouw -- 9,00      
46 51v 46 Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
47 51v 47 Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
48 51v 48 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
49 51v 49 Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
50 51v 50 Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
51 51v 51 Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
52 52r 52 Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
53 52r 53 Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
54 52r 54 Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
55 52r 55 Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
56 52r 56 Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
57 52r 57 Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
58 52r 58 Marendorp Landzijde Cornelis van der Goude -- 28,00      
59 52r 59 Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
60 52r 60 Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
61 52r 61 Marendorp Landzijde Geryt van Toll -- 1,50      
62 52r 62 Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
63 52r 63 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
64 52r 64 Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
65 52r 65 Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
66 52r 66 Marendorp Landzijde Claes Douwe -- 10,00      
67 52r 67 Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
68 52r 68 Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
69 52r 69 Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
70 52r 70 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
71 52r 71 Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
72 52r 72 Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
73 52r 73 Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
74 52r 74 Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
75 52r 75 Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
76 52r 76 Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
77 52r 77 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
78 52r 78 Marendorp Landzijde Lysbet Florys -- 0,75   met haar zoon Willem Florysz.  
79 52r 79 Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
80 52r 80 Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
81 52v 81 Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
82 52v 82 Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
83 52v 83 Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
84 52v 84 Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
85 52v 85 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
86 52v 86 Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
87 52v 87 Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
88 52v 88 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
89 52v 89 Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
90 52v 90 Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
91 52v 91 Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
92 52v 92 Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
93 52v 93 Marendorp Landzijde Dieuwer Bouwen, weduwe (van) -- 1,00   met haar zwager Garbrant  
  Totaal 257,30    
     

 

 

Marendorp Landzijde Bon:Marendorp Rijnzijde Nicolaasgracht
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 49v 1 Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
2 49v 2 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
3 49v 3 Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
4 49v 4 Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
5 49v 5 Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
6 49v 6 Marendorp Rijnzijde Alffert en Yde, gezusters -- 3,00      
7 49v 7 Marendorp Rijnzijde Jan van Lynde -- 1,00      
8 49v 8 Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
9 50r 9 Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
10 50r 10 Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
11 50r 11 Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
12 50r 12 Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
13 50r 13 Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
14 50r 14 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
15 50r 15 Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
16 50r 16 Marendorp Rijnzijde Jacop van Noorde -- 0,00   'als in de voirgaende rekeningen'  
17 50r 17 Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
18 50r 18 Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
19 50r 19 Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
20 50r 20 Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
21 50r 21 Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
22 50r 22 Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
23 50r 23 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
24 50r 24 Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
25 50r 25 Marendorp Rijnzijde Jacop Bennen, weduwe (van) -- 3,00   met haar kinderen  
26 50r 26 Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
27 50r 27 Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
28 50r 28 Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
29 50r 29 Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
30 50r 30 Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
31 50r 31 Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
32 50r 32 Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
33 50r 33 Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
34 50r 34 Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
35 50r 35 Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
36 50r 36 Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
37 50r 37 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
38 50r 38 Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
39 50r 39 Marendorp Rijnzijde Willem van Dobben -- 1,00      
40 50r 40 Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
41 50r 41 Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
42 50v 42 Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
43 50v 43 Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
44 50v 44 Marendorp Rijnzijde Geertrude Hillebrand, weduwe (van) -- 0,75      
45 50v 45 Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
46 50v 46 Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
47 50v 47 Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
48 50v 48 Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
49 50v 49 Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
50 50v 50 Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
51 50v 51 Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
52 50v 52 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
53 50v 53 Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
54 50v 54 Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
55 50v 55 Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
56 50v 56 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
57 50v 57 Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
58 50v 58 Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
59 50v 59 Marendorp Rijnzijde Albrecht den Hertog -- 0,75      
60 50v 60 Marendorp Rijnzijde Symon 'grote korff' -- 0,75      
61 50v 61 Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
62 50v 62 Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
63 50v 63 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
64 50v 64 Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
65 50v 65 Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
66 50v 66 Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
67 50v 67 Marendorp Rijnzijde Willem de Best -- 0,60      
68 50v 68 Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
69 50v 69 Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
70 50v 70 Marendorp Rijnzijde Pieter van Bancken -- 1,50      
71 50v 71 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
72 50v 72 Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
73 51r 73 Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
74 51r 74 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
75 51r 75 Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
76 51r 76 Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
  Totaal 338,75    
     

 

 

Marendorp Rijnzijde Bon:Nicolaasgracht Nieuwland
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 48r 1 Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
2 48r 2 Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
3 48r 3 Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
4 48r 4 Nicolaasgracht Aernt Potter -- 1,00      
5 48r 5 Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
6 48r 6 Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
7 48r 7 Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
8 48r 8 Nicolaasgracht Kerstant van Bodegraven -- 1,00      
9 48r 9 Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
10 48r 10 Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
11 48r 11 Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
12 48r 12 Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
13 48r 13 Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
14 48r 14 Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
15 48r 15 Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
16 48r 16 Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
17 48r 17 Nicolaasgracht Jacop van Arkel -- 2,00      
18 48r 18 Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
19 48r 19 Nicolaasgracht Jan van Arkel -- 0,80      
20 48r 20 Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
21 48v 21 Nicolaasgracht Jan van der Goude -- 0,75      
22 48v 22 Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
23 48v 23 Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
24 48v 24 Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
25 48v 25 Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
26 48v 26 Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
27 48v 27 Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
28 48v 28 Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
29 48v 29 Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
30 48v 30 Nicolaasgracht Aeffgen Potter -- 0,75   met haar dochter  
31 48v 31 Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
32 48v 32 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
33 48v 33 Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
34 48v 34 Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
35 48v 35 Nicolaasgracht Alydten Florys Potter, weduwe (van) -- 1,00      
36 48v 36 Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
37 48v 37 Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
38 48v 38 Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
39 48v 39 Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
40 48v 40 Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
41 48v 41 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
42 48v 42 Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
43 48v 43 Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
44 48v 44 Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
45 48v 45 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
46 48v 46 Nicolaasgracht Ewout Spint -- 1,00      
47 48v 47 Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
48 48v 48 Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
49 48v 49 Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
50 48v 50 Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
51 48v 51 Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
52 48v 52 Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
53 48v 53 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
54 48v 54 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
55 49r 55 Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
56 49r 56 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
57 49r 57 Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
58 49r 58 Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
59 49r 59 Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
60 49r 60 Nicolaasgracht Heynrick van Blaeuwen, mijnheer -- 0,75      
61 49r 61 Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
62 49r 62 Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
63 49r 63 Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
64 49r 64 Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
65 49r 65 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
66 49r 66 Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
67 49r 67 Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
68 49r 68 Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
69 49r 69 Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
70 49r 70 Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
71 49r 71 Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
72 49r 72 Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
73 49r 73 Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
74 49r 74 Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
75 49r 75 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
76 49r 76 Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
77 49r 77 Nicolaasgracht Jan van Culenburch -- 2,00      
78 49r 78 Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
79 49r 79 Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
80 49r 80 Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
81 49r 81 Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
82 49r 82 Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
83 49r 83 Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
84 49r 84 Nicolaasgracht Geryt Blok -- 0,75      
85 49r 85 Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
86 49r 86 Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
87 49r 87 Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
88 49r 88 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
89 49r 89 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
90 49v 90 Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
91 49v 91 Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
92 49v 92 Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
93 49v 93 Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
94 49v 94 Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
95 49v 95 Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
96 49v 96 Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
97 49v 97 Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
98 49v 98 Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
99 49v 99 Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
100 49v 100 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
101 49v 101 Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
102 49v 102 Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
103 49v 103 Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
104 49v 104 Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
105 49v 105 Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
106 49v 106 Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
107 49v 107 Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
108 49v 108 Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
109 49v 109 Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
110 49v 110 Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
  Totaal 382,75    
     

 

 

Nicolaasgracht Bon:Nieuwland Over 't Hof
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 34v 1 Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
2 34v 2 Nieuwland Cornelie Claes van Leeuwen, weduwe (van) -- 60,00   met haar kinderen  
3 34v 3 Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
4 34v 4 Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
5 34v 5 Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
6 34v 6 Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
7 34v 7 Nieuwland Jan Paedze -- 30,00      
8 34v 8 Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
9 34v 9 Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
10 34v 10 Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
11 34v 11 Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
12 34v 12 Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
13 34v 13 Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
14 34v 14 Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
15 35r 15 Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
16 35r 16 Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
17 35r 17 Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
18 35r 18 Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
19 35r 19 Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
20 35r 20 Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
21 35r 21 Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
22 35r 22 Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
23 35r 23 Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
24 35r 24 Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
25 35r 25 Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
26 35r 26 Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
27 35r 27 Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
28 35r 28 Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
29 35r 29 Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
30 35r 30 Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
31 35r 31 Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
32 35r 32 Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
33 35r 33 Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
34 35r 34 Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
35 35r 35 Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
36 35r 36 Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
37 35r 37 Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
38 35r 38 Nieuwland Jacop Leeuw -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
39 35r 39 Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
40 35r 40 Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
41 35r 41 Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
42 35r 42 Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
43 35r 43 Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
44 35r 44 Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
45 35r 45 Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
46 35v 46 Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
47 35v 47 Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
48 35v 48 Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
49 35v 49 Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
50 35v 50 Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
51 35v 51 Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
52 35v 52 Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
53 35v 53 Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
54 35v 54 Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
55 35v 55 Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
56 35v 56 Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
57 35v 57 Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
58 35v 58 Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
59 35v 59 Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
60 35v 60 Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
61 35v 61 Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
62 35v 62 Nieuwland Jacop in Den Ramen -- 3,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
63 35v 63 Nieuwland Willem Boll -- 2,10   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
64 35v 64 Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
65 35v 65 Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
66 35v 66 Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
67 35v 67 Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
68 35v 68 Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
69 35v 69 Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
70 35v 70 Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
71 35v 71 Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
72 35v 72 Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
73 35v 73 Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
74 35v 74 Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
75 35v 75 Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
76 35v 76 Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
77 35v 77 Nieuwland Marytgen Schouten -- 0,60   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
78 35v 78 Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
79 35v 79 Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
80 36r 80 Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
81 36r 81 Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
82 36r 82 Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
83 36r 83 Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
84 36r 84 Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
85 36r 85 Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
86 36r 86 Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
87 36r 87 Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
88 36r 88 Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
89 36r 89 Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
90 36r 90 Nieuwland Huge Koedyck -- 0,75   [not.TB: in die Molenstege]  
91 36r 91 Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
92 36r 92 Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
93 36r 93 Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
94 36r 94 Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
95 36r 95 Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
96 36r 96 Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
97 36r 97 Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
98 36r 98 Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
99 36r 99 Nieuwland Jan Craen -- 0,00   was 0,75 'uyter stede'
[not.TB: opte Vliet]
 
100 36r 100 Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
101 36r 101 Nieuwland Willemgen Albrecht, weduwe (van) meester -- 0,80   wwe van meester Albrecht
[not.TB: opte Vliet]
 
102 36r 102 Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
103 36r 103 Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
104 36r 104 Nieuwland Neel Neeff -- 0,80   [not.TB: opte Vliet]  
105 36r 105 Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
106 36r 106 Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
  Totaal 700,05    
     

 

 

Nieuwland Bon:Over 't Hof Overmare Landzijde
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 40r 1 Over 't Hof Ewout Vos -- 4,00      
2 40r 2 Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
3 40r 3 Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
4 40r 4 Over 't Hof Wouter Steen -- 9,00   met zijn zoon Ysbrant  
5 40r 5 Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
6 40r 6 Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
7 40r 7 Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
8 40r 8 Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
9 40r 9 Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
10 40r 10 Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
11 40r 11 Over 't Hof Koen van Bosschuysen -- 6,00      
12 40r 12 Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
13 40r 13 Over 't Hof Katryn Wiggers -- 1,50      
14 40r 14 Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
15 40r 15 Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
16 40r 16 Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
17 40r 17 Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
18 40r 18 Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
19 40r 19 Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
20 40v 20 Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
21 40v 21 Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
22 40v 22 Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
23 40v 23 Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
24 40v 24 Over 't Hof Dirck van Toll -- 1,00      
25 40v 25 Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
26 40v 26 Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
27 40v 27 Over 't Hof Katryn Phillips, weduwe (van) meester -- 5,00      
28 40v 28 Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
29 40v 29 Over 't Hof Baeffgen -- 4,00      
30 40v 30 Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
31 40v 31 Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
32 40v 32 Over 't Hof Jan Heerman -- 6,00      
33 40v 33 Over 't Hof Jacop van Bosschuysen -- 54,00      
34 40v 34 Over 't Hof van Ruyven, jonkvrouw -- 8,00      
35 40v 35 Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
36 40v 36 Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
37 40v 37 Over 't Hof Willem Heerman -- 20,00      
38 40v 38 Over 't Hof Willem Spoell -- 1,25      
39 40v 39 Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
40 40v 40 Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
41 40v 41 Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
42 40v 42 Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
43 40v 43 Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
44 40v 44 Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
45 40v 45 Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
46 40v 46 Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
47 40v 47 Over 't Hof Katryn van Egmonde -- 6,00      
48 40v 48 Over 't Hof Heynrick van Maastricht -- 9,00      
49 40v 49 Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
50 40v 50 Over 't Hof Phillip Nachtegaal -- 10,00   met zijn zoon  
51 41r 51 Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
52 41r 52 Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
53 41r 53 Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
54 41r 54 Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
55 41r 55 Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
56 41r 56 Over 't Hof Jan van Zeyst, meester -- 30,00      
57 41r 57 Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
58 41r 58 Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
59 41r 59 Over 't Hof Thomas Vos -- 2,50      
60 41r 60 Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
61 41r 61 Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
62 41r 62 Over 't Hof Janne van der Mye -- 1,50      
63 41r 63 Over 't Hof Bruyninck Heerman -- 0,00   'was 4,5 wordt hem verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
64 41r 64 Over 't Hof David, meester -- 1,50      
65 41r 65 Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
  Totaal 422,10    
     

 

 

Over 't Hof Bon:Overmare Landzijde Overmare Rijnzijde
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 53v 1 Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
2 53v 2 Overmare Landzijde Herman van Vliet -- 1,00      
3 53v 3 Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
4 53v 4 Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
5 53v 5 Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
6 54r 6 Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
7 54r 7 Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
8 54r 8 Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
9 54r 9 Overmare Landzijde Kerstyne van Tetroede -- 24,00      
10 54r 10 Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
11 54r 11 Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
12 54r 12 Overmare Landzijde Katryn -- 2,00   met drie zonen en een dochter  
13 54r 13 Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
14 54r 14 Overmare Landzijde Jan van Dorp -- 2,50      
15 54r 15 Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
16 54r 16 Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
17 54r 17 Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
18 54r 18 Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
19 54r 19 Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
20 54r 20 Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
21 54r 21 Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
22 54r 22 Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
23 54r 23 Overmare Landzijde Marytgen Govert, weduwe (van) -- 0,75      
24 54r 24 Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
25 54r 25 Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
26 54r 26 Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
27 54r 27 Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
28 54r 28 Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
29 54r 29 Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
30 54r 30 Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
31 54r 31 Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
32 54r 32 Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
33 54v 33 Overmare Landzijde Haze Roeloff, weduwe (van) -- 0,60      
34 54v 34 Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
35 54v 35 Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
36 54v 36 Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
37 54v 37 Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
38 54v 38 Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
39 54v 39 Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
  Totaal 90,05    
     

 

 

Overmare Landzijde Bon:Overmare Rijnzijde Rapenburg
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 52v 1 Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
2 52v 2 Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
3 52v 3 Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
4 52v 4 Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
5 52v 5 Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
6 52v 6 Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
7 52v 7 Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
8 52v 8 Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
9 52v 9 Overmare Rijnzijde Machteld Phillip, weduwe (van) -- 0,80      
10 52v 10 Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
11 52v 11 Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
12 52v 12 Overmare Rijnzijde Geryt van Woerden -- 4,00   met weeskinderen  
13 53r 13 Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
14 53r 14 Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
15 53r 15 Overmare Rijnzijde Willem Spronck -- 8,00      
16 53r 16 Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
17 53r 17 Overmare Rijnzijde Katryn van Oeyen -- 1,00   met haar dochter  
18 53r 18 Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
19 53r 19 Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
20 53r 20 Overmare Rijnzijde Dirck van Delft -- 16,00   met zijn broer  
21 53r 21 Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
22 53r 22 Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
23 53r 23 Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
24 53r 24 Overmare Rijnzijde Aeff Heynrick, weduwe (van) -- 0,75      
25 53r 25 Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
26 53r 26 Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
27 53r 27 Overmare Rijnzijde Herman van Aken -- 1,00      
28 53r 28 Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
29 53r 29 Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
30 53r 30 Overmare Rijnzijde Willem Paedze -- 0,00   was 2, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
31 53r 31 Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
32 53r 32 Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
33 53r 33 Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
34 53r 34 Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
35 53r 35 Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
36 53r 36 Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
37 53r 37 Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
38 53r 38 Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
39 53r 39 Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
40 53r 40 Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
41 53r 41 Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
42 53v 42 Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
43 53v 43 Overmare Rijnzijde Jan van Schengen -- 1,60      
44 53v 44 Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
45 53v 45 Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
46 53v 46 Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
47 53v 47 Overmare Rijnzijde Heynrick van Naerden -- 0,60      
48 53v 48 Overmare Rijnzijde Jan van der Duyn -- 0,75      
49 53v 49 Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
50 53v 50 Overmare Rijnzijde Martyn Tielman -- 0,75      
51 53v 51 Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
52 53v 52 Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
53 53v 53 Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
54 53v 54 Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
55 53v 55 Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
56 53v 56 Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
57 53v 57 Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
58 53v 58 Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
59 53v 59 Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
60 53v 60 Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
61 53v 61 Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
62 53v 62 Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
  Totaal 121,20    
     

 

 

Overmare Rijnzijde Bon:Rapenburg Vleeshuis
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 37r 1 Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
2 37r 2 Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
3 37r 3 Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
4 37r 4 Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
5 37r 5 Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
6 37r 6 Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
7 37r 7 Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
8 37r 8 Rapenburg Bette Nagels -- 1,00      
9 37r 9 Rapenburg Jan van Diest -- 1,50      
10 37r 10 Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
11 37r 11 Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
12 37r 12 Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
13 37r 13 Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
14 37r 14 Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
15 37r 15 Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
16 37r 16 Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
17 37r 17 Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
18 37r 18 Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
19 37r 19 Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
20 37r 20 Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
21 37r 21 Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
22 37r 22 Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
23 37r 23 Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
24 37r 24 Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
25 37r 25 Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
26 37r 26 Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
27 37r 27 Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
28 37r 28 Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
29 37r 29 Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
30 37r 30 Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
31 37r 31 Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
32 37v 32 Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
33 37v 33 Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
34 37v 34 Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
35 37v 35 Rapenburg Jan van Berendrecht -- 0,00   was 2  
36 37v 36 Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
37 37v 37 Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
38 37v 38 Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
39 37v 39 Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
40 37v 40 Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
41 37v 41 Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
42 37v 42 Rapenburg Alydt den Dolphyn -- 0,50      
43 37v 43 Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
44 37v 44 Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
45 37v 45 Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6 , pauper  
46 37v 46 Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
47 37v 47 Rapenburg Jan van Zwieten -- 60,00      
48 37v 48 Rapenburg van Opmeer, jonkvrouw -- 15,00   zijn (K02 ra b 47) zuster  
49 37v 49 Rapenburg Willem van Coulster -- 20,00      
50 37v 50 Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
51 37v 51 Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
52 37v 52 Rapenburg Geryt van der Hoeff -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
53 37v 53 Rapenburg Marie de Vriese -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
54 37v 54 Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
55 37v 55 Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
56 37v 56 Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
57 37v 57 Rapenburg Jan de Wilde -- 3,00   met zijn vrouw: wwe Willem Lourijsz en haar kind
[not.TB: in die Blaustege]
 
58 37v 58 Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
59 37v 59 Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
60 37v 60 Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
61 37v 61 Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
62 38r 62 Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
63 38r 63 Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
64 38r 64 Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
65 38r 65 Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
66 38r 66 Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
67 38r 67 Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
68 38r 68 Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
69 38r 69 Rapenburg Jan de Vriese -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
70 38r 70 Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
71 38r 71 Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
72 38r 72 Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
73 38r 73 Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
74 38r 74 Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
75 38r 75 Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
76 38r 76 Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
77 38r 77 Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
78 38r 78 Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
79 38r 79 Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
80 38r 80 Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
81 38r 81 Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
82 38r 82 Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
83 38r 83 Rapenburg Adriaen Moeyt -- 0,00   was 3, pauper
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
84 38r 84 Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
85 38r 85 Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
86 38r 86 Rapenburg Katryn Symon Paedze, weduwe (van) -- 7,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
87 38r 87 Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
88 38r 88 Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
89 38r 89 Rapenburg Florys Heerman -- 6,00   'als in de voirgaend rekeningen', met zijn zuster
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
90 38r 90 Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
91 38r 91 Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
92 38r 92 Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
93 38r 93 Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
94 38v 94 Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
95 38v 95 Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
96 38v 96 Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
97 38v 97 Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
98 38v 98 Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
99 38v 99 Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
100 38v 100 Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
101 38v 101 Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
102 38v 102 Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
103 38v 103 Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
104 38v 104 Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
105 38v 105 Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
106 38v 106 Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
107 38v 107 Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
108 38v 108 Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
109 38v 109 Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
110 38v 110 Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
111 38v 111 Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
  Totaal 411,40    
     

 

 

Rapenburg Bon:Vleeshuis Wanthuis
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 41r 1 Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
2 41r 2 Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
3 41r 3 Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
4 41r 4 Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
5 41r 5 Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
6 41r 6 Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
7 41r 7 Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
8 41r 8 Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
9 41r 9 Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
10 41r 10 Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
11 41r 11 Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
12 41v 12 Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
13 41v 13 Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
14 41v 14 Vleeshuis Heynrick van Wassenaar -- 1,80      
15 41v 15 Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
16 41v 16 Vleeshuis Magdalena Doe, weduwe (van) -- 0,75      
17 41v 17 Vleeshuis Alydt Stryckelinc -- 6,00   en Aerst van Werve  
18 41v 18 Vleeshuis Jan van Grieken -- 16,00      
19 41v 19 Vleeshuis Jacop Hagen -- 0,60      
20 41v 20 Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
21 41v 21 Vleeshuis Willem van der Does -- 120,00      
22 41v 22 Vleeshuis Jan van Wesip, meester -- 2,00      
23 41v 23 Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
24 41v 24 Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
25 41v 25 Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
26 41v 26 Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
27 41v 27 Vleeshuis Katryn Heynrick de bastaard, weduwe (van) -- 2,00      
28 41v 28 Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
29 41v 29 Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
30 41v 30 Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
31 41v 31 Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
32 41v 32 Vleeshuis Geryt Vinck -- 14,00      
33 41v 33 Vleeshuis Baerte van Bosch -- 6,00   'voir dit jaer 2 ende voir jair 1501 4'  
34 41v 34 Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
35 41v 35 Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
36 41v 36 Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
37 41v 37 Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
38 41v 38 Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
39 41v 39 Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
40 41v 40 Vleeshuis Adriaen Mast -- 1,50      
41 41v 41 Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
42 41v 42 Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
  Totaal 253,75    
     

 

 

Vleeshuis Bon:Wanthuis Wolhuis
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 31v 1 Wanthuis Jan van Honthorst -- 12,00      
2 31v 2 Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
3 31v 3 Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
4 31v 4 Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
5 31v 5 Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
6 31v 6 Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
7 31v 7 Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
8 31v 8 Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer 'hoir broeder is uyter stede'  
9 31v 9 Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
10 31v 10 Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
11 31v 11 Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
12 31v 12 Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
13 31v 13 Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
14 31v 14 Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
15 31v 15 Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
16 31v 16 Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
17 31v 17 Wanthuis Heynrick van Alckemade -- 12,00      
18 31v 18 Wanthuis Claes die Best -- 6,00      
19 31v 19 Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
20 31v 20 Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
21 32r 21 Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
22 32r 22 Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
23 32r 23 Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
24 32r 24 Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
25 32r 25 Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
26 32r 26 Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
27 32r 27 Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
28 32r 28 Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
29 32r 29 Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
30 32r 30 Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
31 32r 31 Wanthuis Marie Joesten, weduwe (van) -- 1,00      
32 32r 32 Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
33 32r 33 Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
34 32r 34 Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
35 32r 35 Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
36 32r 36 Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
37 32r 37 Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
38 32r 38 Wanthuis Pieter van Leeuwen -- 1,00      
39 32r 39 Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
40 32r 40 Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
41 32r 41 Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
42 32r 42 Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
43 32r 43 Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
44 32r 44 Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2, pauper  
45 32r 45 Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
46 32r 46 Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
47 32r 47 Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
48 32r 48 Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
49 32r 49 Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
50 32r 50 Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
51 32r 51 Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
52 32v 52 Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
53 32v 53 Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
54 32v 54 Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
55 32v 55 Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
56 32v 56 Wanthuis Wouter van Santen -- 6,00      
57 32v 57 Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
58 32v 58 Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
59 32v 59 Wanthuis Heynrick van Leeuwen -- 2,00      
60 32v 60 Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
61 32v 61 Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
62 32v 62 Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
63 32v 63 Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
64 32v 64 Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
65 32v 65 Wanthuis Heynrick Paedze -- 20,00      
66 32v 66 Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
67 32v 67 Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
68 32v 68 Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
69 32v 69 Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
70 32v 70 Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
71 32v 71 Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
72 32v 72 Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
73 32v 73 Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
74 32v 74 Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
75 32v 75 Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
76 32v 76 Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
77 32v 77 Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
78 32v 78 Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
79 32v 79 Wanthuis Aerst in den Hellem -- 2,50      
80 32v 80 Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
81 32v 81 Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
82 32v 82 Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
83 32v 83 Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
84 32v 84 Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
  Totaal 414,85    
     

 

 

Wanthuis Bon:Wolhuis Zevenhuizen
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 30r 1 Wolhuis Pieter Paedze -- 2,00      
2 30r 2 Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
3 30r 3 Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
4 30r 4 Wolhuis Ghysbrecht van Scarpenzeel -- 1,00      
5 30r 5 Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
6 30r 6 Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
7 30r 7 Wolhuis Jan van Lochorst, weduwe (van) -- 48,00   met haar kinderen  
8 30r 8 Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
9 30r 9 Wolhuis Dirck van Honthorst -- 18,00      
10 30r 10 Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
11 30r 11 Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
12 30r 12 Wolhuis Alydt Mathys, weduwe (van) -- 1,00      
13 30r 13 Wolhuis Pieter de Grebber -- 100,00      
14 30v 14 Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
15 30v 15 Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
16 30v 16 Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
17 30v 17 Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
18 30v 18 Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
19 30v 19 Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
20 30v 20 Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
21 30v 21 Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
22 30v 22 Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
23 30v 23 Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
24 30v 24 Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
25 30v 25 Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
26 30v 26 Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
27 30v 27 Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
28 30v 28 Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
29 30v 29 Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
30 30v 30 Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
31 30v 31 Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
32 30v 32 Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
33 30v 33 Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
34 30v 34 Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
35 30v 35 Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
36 30v 36 Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
37 30v 37 Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
38 30v 38 Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
39 30v 39 Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
40 30v 40 Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
41 30v 41 Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
42 30v 42 Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
43 31r 43 Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
44 31r 44 Wolhuis Claes Mast -- 0,75      
45 31r 45 Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
46 31r 46 Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
47 31r 47 Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
48 31r 48 Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
49 31r 49 Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
50 31r 50 Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
51 31r 51 Wolhuis Geryt den Engelsman -- 0,60      
52 31r 52 Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
53 31r 53 Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
54 31r 54 Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
55 31r 55 Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
56 31r 56 Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
57 31r 57 Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
58 31r 58 Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
59 31r 59 Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
60 31r 60 Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
61 31r 61 Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
62 31r 62 Wolhuis Jacop Hagen -- 0,60      
63 31r 63 Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
64 31r 64 Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
65 31r 65 Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
66 31r 66 Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
67 31r 67 Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
68 31r 68 Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
69 31r 69 Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
70 31r 70 Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
71 31r 71 Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
72 31r 72 Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
73 31v 73 Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6, uuter stede  
74 31v 74 Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
75 31v 75 Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
76 31v 76 Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
77 31v 77 Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
  Totaal 723,70    
     

 

 

Wolhuis Bon:Zevenhuizen Burgstreng
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 38v 1 Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
2 38v 2 Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
3 38v 3 Zevenhuizen Jan de Bruynen, dochter van -- 0,50      
4 38v 4 Zevenhuizen Dirckgen van Leyden -- 0,60      
5 38v 5 Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
6 38v 6 Zevenhuizen Haze, jonkvrouw -- 0,75   met haar moeder  
7 38v 7 Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
8 38v 8 Zevenhuizen Jan van Leyden -- 7,00      
9 38v 9 Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
10 38v 10 Zevenhuizen Adriaen van der Boeckhorst, weduwe (van) -- 90,00   met haar kinderen  
11 39r 11 Zevenhuizen Cornelis Mast -- 12,00   met zijn kinderen  
12 39r 12 Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
13 39r 13 Zevenhuizen Bruyninck Spruyt -- 15,00      
14 39r 14 Zevenhuizen Marie Spruyts, jonkvrouw -- 13,33   'als in de voirgaende rekeningen'  
15 39r 15 Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
16 39r 16 Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
17 39r 17 Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
18 39r 18 Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
19 39r 19 Zevenhuizen Jacop "oude" Tuyninck -- 12,00      
20 39r 20 Zevenhuizen Jacop "jonge" Tuyninck -- 3,00      
21 39r 21 Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
22 39r 22 Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
23 39r 23 Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
24 39r 24 Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
25 39r 25 Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
26 39r 26 Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
27 39r 27 Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
28 39r 28 Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
29 39r 29 Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
30 39r 30 Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
31 39r 31 Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
32 39r 32 Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
33 39r 33 Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
34 39r 34 Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
35 39r 35 Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
36 39r 36 Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
37 39r 37 Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
38 39r 38 Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
39 39r 39 Zevenhuizen Alyd van Leeuwen -- 0,00   was 3, pauper  
40 39r 40 Zevenhuizen Heynrick Schot -- 0,50      
41 39r 41 Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
42 39v 42 Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
43 39v 43 Zevenhuizen Dirck van Leeuwen -- 2,00   met zijn schoonzuster  
44 39v 44 Zevenhuizen Dirck van Bakenesse -- 8,00      
45 39v 45 Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
46 39v 46 Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
47 39v 47 Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
48 39v 48 Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
49 39v 49 Zevenhuizen Griete Aernt, weduwe (van) -- 1,20   met haar dochter  
50 39v 50 Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
51 39v 51 Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
52 39v 52 Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
53 39v 53 Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
54 39v 54 Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
55 39v 55 Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
56 39v 56 Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
57 39v 57 Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
58 39v 58 Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
59 39v 59 Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
60 39v 60 Zevenhuizen Claes Moeyt -- 1,00      
61 39v 61 Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
62 39v 62 Zevenhuizen Fye Claes Mast, weduwe (van) -- 1,00      
63 39v 63 Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
64 39v 64 Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
65 39v 65 Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
66 39v 66 Zevenhuizen Aeff Heertgen, weduwe (van) -- 0,75      
67 39v 67 Zevenhuizen Aechte van Leyden, (=77) -- 8,00   was 4 'voir desen ende ander onbetaelde jaeren, voir eens'  
68 39v 68 Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
69 39v 69 Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
70 39v 70 Zevenhuizen Jan Post -- 0,75      
71 39v 71 Zevenhuizen Katryn van der Does -- 1,00   met haar dochter  
72 39v 72 Zevenhuizen Cornelis Heerman -- 8,00      
73 39v 73 Zevenhuizen Claes van Duysen -- 2,50      
74 39v 74 Zevenhuizen Jan Conincx, zoon van -- 20,00      
75 39v 75 Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
76 39v 76 Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
77 39v 77 Zevenhuizen Jacop Heerman -- 42,00   met zijn moeder en zuster  
78 40r 78 Zevenhuizen Alyd Jan Heerman, jonkvrouw, weduwe (van) -- 14,00      
79 40r 79 Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
80 40r 80 Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
81 40r 81 Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
82 40r 82 Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
83 40r 83 Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
84 40r 84 Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
85 40r 85 Zevenhuizen Geryt Roest -- 8,00      
  Totaal 847,63    
     

 

Publicatie Auteur Home
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen 2008
www.oudleiden.nl