LOUWERIS CLAASZ. (VAN DER BEKE, Ke. 896).

 

Previous PageHome PageNext Page


LOUWERIS CLAASZ. (VAN DER BEKE, KE. 896).

functie:

gasthuismr. 25 juli 1406-07; homan van het Gasthuisvierendeel vanaf 1392 en opnieuw sinds 1404 (Secr. 84 f. 270v. en 272v.).

beroep:

houtkoper (1405-14; Ga. 334 (13) f. 17, 334 (16) f. 26, 334 (17) f. 23, 334 (19) f. 23v., 334 (21) f. 23v.).

woonhuis:

in het Gasthuisvierendeel (Secr. 84 f. 270v.).

landbezit:

* 3½ morgen 9 gaard land in Coenencamp, Oegstgeest, waarvan 1½ morgen in Ghibencamp, het laatste perceel verwierf hij door huwelijk. Ontving 3 okt. 1379 toestemming van de abt van Egmond tot verkoop van de 2 morgen, tot dan leenland. Verkocht e.e.a. 13 mei 1380 aan Philips van Leyden (Ke. 493 f. 20v.-21).

rentebezit:

* 1 £ g.g. rente, 14 apr. 1388 samen met Jan Dirk Nuweveensz. en Lijsbeth Jacobsdr., allen erfgenamen van Jacob Florisz., verkocht (W. 428 f. 63v.).

* 31 mrt. 1396 1 £ pay. op en huis en erf in Gerrit Alewijnsz.steeg (d.i. 1513: O.L.V.steeg), met zijn zoon Jacob 23 sep. 1418 aan St. Catharinagasthuis overgedragen (Ga. 456 p. 14-15).

varia:

werd 27 dec. 1373 Leids poorter met 26 £, afkomstig van Lisse, met Hendrik die Stigher als borg (Secr. 19 f. 37); opnieuw 19 apr. 1379 met 24 £ borg: Simon Rondiel en 25 apr. 1379 met 2 £ en dezelfde borg (Secr. 19 f. 47 en v.).

familie:

missch. verwant met Claas van der Beke, gegoed te Velsen (GvH. 228 f. 391); deze of een andere Claas was 24 nov. 1384 overleden en had land bezeten in de Hoge Waard te Koudekerk a.d. Rijn (Hoek, 'Rept. Poelgeest', 175). tr. Catharina, dr. van Jacob Florisz. (zie land- en rentebezit). Zij kocht 1403-04 2 kerkstoelen in St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 14). Zoons:

1. Claas Louwerisz.

beroep:

houtkoper (1414-20, Ga. 334 (21) f. 23 en v., 334 (2) f. 2v., 334 (24) f. 26v., 334 (25) f. 30v., 334 (27) f. 28, 334 (30) f. 6).

woonhuis:

in St. Pietersparochie 1406-07 (Ke. 323 (7) f. 17).

familie:

kinderen:

?a. Louweris Claasz.

tr. Claar Jacobsdr.; zij vermaakten elkaar 24 juli 1423 de lijftocht van een woning en 7 morgen aan de A te Alkemade (of betrof dit zijn grootvader in een 2e tr. ?).

?b. Ermgard Claas Louwerisz.dr.

woon(?)huis: aan de Diefsteeg, hierop bezat de H. Geest in 1380 10 s. pay. (W. 1765 f. 9v.); tr. wrsch. Claas Bazelisz. (zie ald. en Ke. 7 f. 73).

2. Jacob Louwerisz.

(NH. Kerkvoogdij 2032 f. 29).

functie:

schepen 1415-16, 16-17.

beroep:

houtkoper (1415-20, Ga. 334 (23) f. 22v., 334 (25) f. 30v., 334 (27) f 28, 334 (20) f. 26, 334 (30) f. 6) en drapenier (vgl. raambezit).

huisbezit:

een huis te Zevenhuysen, Leiden, bezeten met zijn zwager Jacob Willemsz., afkomstig van zijn echtgenote (DuO. 1978 f. 29v.).

landbezit:

17 mei 1419 land aan de Zijl, strekkend uit de Rijn, te Leiderdorp verkregen na scheiding met zijn zwager Jacob Willemsz. (zie Blijfhier, Ke. 1035).

* 1417-18 1 raamstede gehuurd van St. Pieterskerk tegen 16 s.pay. (Ke. 323 (11) f. 11v.).

rentebezit:

* 9, 15 en 15 s.g.g. met houde op 3 huizen erven te Zevenhuysen (Grisoord), samen met zijn zwager Jacob Willemsz. 25 sep. 1417 aan de St. Pieterskerk verkocht, door huwelijk verkregen (DuO. 1978 f. 29v., zie Blijfhier).

familie:

tr. Ermtruud (NH. Kerkvoogdij 2032 f. 29), dr. van Jan Blijfhier (zie ald.), ovl. voor 17 mei 1419 (Ke. 1035).

Tot dit geslacht behoorden vermoedelijk:

1. Katrijn Jacob Louwerisz.dr.

die 1403-04 een kerkstoel kocht in St. Pieterskerk (Ke. 323 (5) f. 14v.) en:

2. Heer Louweris Claasz.

functie:

priester, vicaris van een der kapelanieën gesticht door Trude, weduwe van Boudijn van Zwieten, verm. 1391-92 (in 1399-1400 heer Jacob Hongher in zijn plaats, Rek. Lei., I, 38, 126).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl