vorige Buurt: 1.Pelikaanshoek 2. Kortevest volgende Buurt: 3.Billenburg

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de oostzijde van de Molenwerf beginnende van de Vestsloot tot aen 't Noorteynde / voorder de noortzijde van 't Noorteynde tot aen de houc bij St. Antonisbrugge / ende de westzijde van Cort Rapenborch tot aen de Vestsloot / mitsgaders alle 't geene binnen 't begrijp van dien gelegen es.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 3, tussen 29-08 en 11-10-1602)

de huysen staende aen de noortsijde van Cort Rapenburch / beginnende achter de huysinge van de drye Haringen / ende lopende langs Cort Rapenburg den houck van de Corte Vest om tot aen de Valckstege / ende voorts het suyteynde van de selve stege.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 46, 17-10-1619)

Geschiedenis:

De buurt is onder de naam Drie Haringvliet tussen 29-08 en 11-10-1602 ontstaan als een afsplitsing van Billenburg, maar daarna vernemen we er niets meer van. Ook zijn er geen buurtheerbenoemingen bekend. Opmerkelijk is overigens dat de buurtnaam grote overeenkomst vertoont met Drieharingvlietervest, een door Jan van Hout bedachte buurtnaam voor het bouwblok Vest/Molenwerf/Noordeinde/Kort Rapenburg in zijn ontwerp voor een herindeling van buurten. Dat zal geen toeval zijn geweest, omdat de stichting van Drie Haringvliet vrijwel samenvalt met het gereedkomen van Van Houts ontwerp. De naam Drie Haringen is duidelijk afgeleid van een gelijknamig pand op de hoek van het Noordeinde/Kort Rapenburg. In ieder geval heeft de buurt Drie Haringvliet nooit gefunctioneerd (zie ook 'Buurthouden', pag. 52 e.v.).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 3, zie ook inv. nr. 1120)

De huizen aan de noordzijde van het Noordeinde tussen Kort Rapenburg en Molenwerf (of Valk)steeg blijken onder de buurt Oost Billenburg te ressorteren. Daarbij moet worden bedacht dat de bebouwing van de voormalige vestwal (het tegenwoordige Galgewater) niet eerder dan na de sloop van de overbodige verdedigingswerken in 1613 op gang kwam. Omdat de huizen aan de noortzijde van het Noordeinde tussen Kort Rapenburg en Molenwerf (of Valk)steeg in werkelijkheid onder Oost Billenburg ressorteren, stelt de buurt dus weinig voor. Pas in 1619 verzoeken de gebuyren aen de nedergeleyde Corte Veste, wonende tusschen Cort Rapenburch ende de Molenwerff om in 't begraven van de doden ende andere gebuyrlicke saken ordre te connen observeren. Na schepeninspectie en rapport gaat het Gerecht op 25-04-1619 akkoord, maar duurt het nog tot 17-10-1619 voordat de buurt Kortevest daadwerkelijk wordt gesticht. Overigens is de omschrijving niet erg duidelijk wanneer gesproken wordt over het zuyteynde van de Valksteeg. Mogelijk bedoelde men tot het zuideinde van de Valksteeg waarvan alleen de oostzijde nog was bebouwd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 46, zie voor de bebouwing van de Kortevest, Van Oerle, pag. 357)

Buurtheer Cephas Longespee, oud 70 jaar, verzoekt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 134 fol. 104, 03-04-1777)

Pieter Longepee, buurtheer van Kortevest, verschijnt voor het Comité van Veiligheid met Albertus Ferniel en Willem de Jong. De twee laatsten zijn afkomstig uit Hazerswoude en familieleden van Pieter Braveswijk die met zijn drie kinderen in de buurt woont en in bittere armoede verkeert. Het drietal bepleit onderstand voor Braveswijk die uit Leiderdorp afkomstig is. Leiderdorp weigert financiële hulp, omdat het gezin al drie jaar geleden is vertrokken. Het Comité ontbiedt de armmeester Schipperman die toezegt om het gezin nog dezelfde dag te bezoeken om in de nood te voorzien.

(SA II inv. nr. 675, 19 en 20-01-1796)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Clercq, Eduwaert de - 07-11-1619 1 *
Swanenburch, Adam Willemsz. - 31-07-1636 1 v  
Werve, Elias van der - 04-06-1643 1  
Otten, Pieter - 31-07-1648 - v *
Douw, Gerrit - 11-05-1656 1 o *
Dailje, Pieter - 17-01-1669 1  
Kuyck, Isaack Abrahamsz. van der - 21-11-1678 1  
Meershouck, Dirck - 30-08-1681 1 v  
Rhijn, Gerrit (Claesz.) van - 19-08-1683 1 *
Driel, Tonis van - 18-09-1684 3 *
Knotter, Willem - 22-09-1689 4 *
Zijp, Cornelis van - 06-07-1702 2  
Huart, Gidion - 05-09-1709 1  
Outshoorn, Claas - 08-10-1722 1 v  
Longepee, Sephas - 06-05-1745 1 o *
Lindeman, Arnoldus - 17-04-1777 1 o *
Longepee, Pieter - 15-06-1795 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl