NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

A     p1561_naam_A

 

Ab  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Florys Gerrytsz Abbenbrouck Gasthuis Kort Rapenburg 48 8 7 7-0-0           Eig.             Florys Gerrytsz Abbenbrouck 48
Gerryt Jansz Abbenbrouck Marendorp landzijde Koddensteeg 26 318 12,35 12-7-0 [bewaarder] 4 kamers     [bewaarder] Eig.             Gerryt Jansz Abbenbrouck 2184
Gerryt van der Abeelen Vleeshuis Sint Barbarasteeg 49 55 3,9 3-18-0           Huur Willem Andriesz Raidt           Gerryt van der Abeelen 369

 

Ad  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Reyer Adamsz Overmare rijnzijde Marendorp 38 371 8 8-0-0 [schoenmaker], waslichter       [schoenmaker], waslichter Eig.             Reyer Adamsz 2584
Adriaen Nieuweland Slopje 65 164 3 3-0-0 landman       landman Eig.             Adriaen 1094
Adriaen, mr Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 99 237 13 13-0-0 barbier       barbier Eig.             Adriaen, mr 1607
Adriaen Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 134 258 3,1 3-2-0 messenmaker       messenmaker Huur Philips van Noorde           Adriaen 1765
Adriaen Zevenhuizen Commandeurssteeg 104 149 3,25 3-5-0 klerk       klerk Huur Claes Jansz de Guede           Adriaen 994
Adriaen Nieuweland Molensteeg, ene zijde 92 168 6 6-0-0 stoeldraaier half jaar, neeltgen willemsdr half jaar     stoeldraaier Huur Teete Dircxdr           Adriaen 1121
Adriaen, mr Nicolaasgracht Uiterste gracht 196 309 3 3-0-0           Eig.             Adriaen, mr 2122
Adriaen Ysbrantsz [van] Gasthuis Breestraat 8 3 38 38-0-0 [wantsnijder]       [wantsnijder] Eig.             Adriaen Ysbrantsz [van] 8
Adriaen Nieuweland Corte raemsteeg 11 156 4,55 4-11-0 kuiper       kuiper Huur Hillegont Knotters           Adriaen 1040
Cornelis Adriaen [Claesz] Nieuweland Sint Jacobsgraft, ene zijde 34 159 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Cornelis Adriaen [Claesz] 1063
Adriana Adriaensdr Over 't hof Saksteeg 9 61 5,2 5-4-0           Huur Pouwels Willemsz           Adriana Adriaensdr 396
Aefgen Adriaensdr Levendaal Sytgraft 27 221 3,25 3-5-0           Huur Jorys Pietersz   zydelakenkoper       Aefgen Adriaensdr 1491
Annetgen Adriaensdr Overmare landzijde Stommen steeg 52 387 1,95 1-19-0           Eig.             Annetgen Adriaensdr 2699
Hillegont Adriaensdr Rapenburg Cellebroersgraft 67 95 4 4-0-0 [uitdraagster]       [uitdraagster] Eig.             Hillegont Adriaensdr 616
Katrhyn Adriaensdr Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 153 199 7,15 7-3-0           Huur Symon Jan Reyersz           Katrhyn Adriaensdr 1348
Magdalena Adriaensdr Gansoorde Middelste gracht 70 272 4 4-0-0           Huur Griete Backuuts           Magdalena Adriaensdr 1856
Marytgen Adriaensdr Marendorp rijnzijde Oude Rijn 90 362 160 160-0-0 brouwersweduwe   Huych Willemsz weduwe brouwersweduwe Eig.             Marytgen Adriaensdr 2516
Marytgen Adriaensdr Marendorp landzijde Steegje 155 334 0 0-0-0   2 huizen       Eig.             Marytgen Adriaensdr 2313
Marytgen Adriaensdr Nieuweland Lange raamsteeg 47 161 0 0-0-0           Huur Jan Gerrytsz Heye           Marytgen Adriaensdr 1076
Marytgen Adriaensdr Marendorp landzijde 't Padmoes, andere zijde 207 341 3 3-0-0           Eig.             Marytgen Adriaensdr 2365
Marytgen Adriaensdr Hogewoerd Dwerscamp, andere zijde 178 203 0 0-0-0           Eig.             Marytgen Adriaensdr 1373
Neeltgen Adriaensdr Zevenhuizen Volresgraft 39 140 6 6-0-0           Huur Heyndrick van Wyngaerden           Neeltgen Adriaensdr 929
Pietertgen Adriaensdr Hogewoerd Poortje 263 216 5,2 5-4-0   per week 0-2-0       Huur Frans Gerrytsz, heer   presbyter       Pietertgen Adriaensdr 1458
Adriaen Adriaensz Marendorp landzijde Marendorp 201 340 4 4-0-0           Eig.             Adriaen Adriaensz 2359
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 164 201 4,87 4-17-6 [mandenmaker] per week 0-1-10     [mandenmaker] Huur Quyrin Dircxz   gorter       Adriaen Adriaensz 1359
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Poortje 266 217 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Gysbert Jansz           Adriaen Adriaensz 1461
Adriaen Adriaensz Hogewoerd Sint Joryssteeg, ene zijde 151 199 3,9 3-18-0           Huur       Dirck Eeuwoutsz     Adriaen Adriaensz 1346
Adriaen Adriaensz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 91 326 6 6-0-0   2 kamers       Eig.             Adriaen Adriaensz 2249
Anthonis Adriaensz Wanthuis Vismarkt 13 21 34 34-0-0 [coman, waagmeester]       [coman, waagmeester] Eig.             Anthonis Adriaensz 136
Anthonis Adriaensz Marendorp landzijde Marendorp 139 332 2,4 2-8-0   tuin, eigenaar in `t gulden varcken, huurder lange thonisz       Huur Cornelis Jansz           Anthonis Adriaensz 2297
Bartholomeus Adriaensz Over 't hof Papengraft 85 72 8 8-0-0           Eig.             Bartholomeus Adriaensz 472
Claes Adriaensz Marendorp landzijde Achtergracht 210 342 0 0-0-0           Huur Pieter Adriaensz           Claes Adriaensz 2368
Claes Adriaensz Nieuweland Molensteeg, ene zijde 97 169 8 8-0-0   half jaar, mees gerrytsz kuiper half jaar   weduwe   Eig.             Claes Adriaensz 1126
Claes Adriaensz Overmare landzijde Vrouwencamp 25 384 5 5-0-0           Eig.             Claes Adriaensz 2672
Claes Adriaensz Nieuweland Corte raemsteeg 12 156 8 8-0-0 lindewever eigenaar in den haege     lindewever Huur Daniel Jansz           Claes Adriaensz 1041
Clement Adriaensz Nicolaasgracht Middelste gracht 67 291 5 5-0-0 lindewever       lindewever Eig.             Clement Adriaensz 1993
Cornelis Adriaensz Nicolaasgracht 's Duvels hoorn 21 285 15 15-0-0 pottenbakker       pottenbakker Eig.             Cornelis Adriaensz 1947
Cornelis Adriaensz Overmare rijnzijde Marendorp 44 372 10 10-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Cornelis Adriaensz 2590
Cornelis Adriaensz Overmare rijnzijde Marendorp 47 372 8 8-0-0 brouwer schuur     brouwer Eig.             Cornelis Adriaensz 2593
Cornelis Adriaensz Rapenburg Cellebroersgraft 66 95 5,2 5-4-0           Huur Pieter Harmansz           Cornelis Adriaensz 615
Cornelis Adriaensz Burchstreng Oude Rijn 51 231 8,5 8-10-0           Huur Huych Andriesz           Cornelis Adriaensz 1559
Davidt Adriaensz Gansoorde Middelste gracht 52 269 6 6-0-0   eigenaar te amsterdam       Huur Lourys   leertouwer       Davidt Adriaensz 1838
Dieloff Adriaensz Kerkvierendeel Hooygraft 4 241 52 52-0-0   half jaar       Huur Jan Jansz van Bancken           Dieloff Adriaensz 1635
Dirck Adriaensz Gasthuis Noordeinde 28 6 9 9-0-0           Huur Pouwels Willemsz           Dirck Adriaensz 28
Euwout Adriaensz Nieuweland Molensteeg, ene zijde 96 169 5 5-0-0 wever       wever Eig.             Euwout Adriaensz 1125
Gerryt Adriaensz Hogewoerd Coenensteeg 91 190 3,25 3-5-0           Huur Anthonis Clementsz   appelkoper       Gerryt Adriaensz 1286
Huych Adriaensz Gansoorde Middelste gracht 23 266 16 16-0-0 drapier       drapier Eig.             Huych Adriaensz 1809
Jacob Adriaensz Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 243 345 2,6 2-12-0           Huur Dammas   rietdekker       Jacob Adriaensz 2400
Jan Adriaensz, jonge Hogewoerd Poortje 268 217 6,5 6-10-0           Huur Pieter Engelsz   tapper       Jan Adriaensz, jonge 1463
Jan Adriaensz Levendaal Sytgraft 31 222 5,5 5-10-0 voller       voller Eig.             Jan Adriaensz 1495
Jan Adriaensz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 66 187 16 16-0-0 smid       smid Eig.             Jan Adriaensz 1261
Joost Adriaensz Wanthuis Rijn 60 27 18 18-0-0 lepelmaker       lepelmaker Eig.             Joost Adriaensz 183
Kors Adriaensz Rapenburg Noordeinde 306 129 5 5-0-0 snijder       snijder Huur Dirck van der Does           Kors Adriaensz 855
Mouryn Adriaensz Nicolaasgracht Middelste gracht 60 290 7 7-0-0           Huur Anna Pietersdr           Mouryn Adriaensz 1986
Pieter Adriaensz Zevenhuizen Steenschuur 106 149 8,5 8-10-0 houtzager       houtzager Huur Ghysbert Claesz   schoenlapper       Pieter Adriaensz 996
Pieter Adriaensz Zevenhuizen Commandeurssteeg 105 149 3,9 3-18-0 houtzager       houtzager Huur Claes Jansz de Guede           Pieter Adriaensz 995
Pieter Adriaensz Over 't hof Kerksteeg 13 62 20 20-0-0 waslichter       waslichter Eig.             Pieter Adriaensz 400
Pieter Adriaensz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 121 195 3,25 3-5-0           Huur Gerryt Pietersz       weduwe   Pieter Adriaensz 1316
Pieter Adriaensz Overmare rijnzijde Marendorp 8 368 10 10-0-0           Eig.             Pieter Adriaensz 2554
Pouwels Adriaensz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 38 183 16 16-0-0 hoefslager       hoefslager Eig.             Pouwels Adriaensz 1233
Reyer Adriaensz Wanthuis Rijn 47 25 36 36-0-0 wantsnijder       wantsnijder Eig.             Reyer Adriaensz 170
Reyer Adriaensz Overmare landzijde Veststeeg 30 385 5 5-0-0 [schoenmaker] loywerf     [schoenmaker] Eig.             Reyer Adriaensz 2677
Willem Adriaensz Nicolaasgracht Uiterste gracht 93 295 3 3-0-0           Eig.             Willem Adriaensz 2019
Jan [Florysz] van Adrichem Rapenburg Rapenburch 335 134 36 36-0-0           Eig.             Jan [Florysz] van Adrichem 884

 

Ae  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Cornelis Claesz [van Aecken] Gasthuis Breestraat 2 3 25 25-0-0 [goudsmid]       [goudsmid] Eig.             Cornelis Claesz [van Aecken] 2
Aefgen Burchstreng Kerkhof 111 238 10 10-0-0 [boekprintersweduwe]   Pieter Jansz weduwe [boekprintersweduwe] Eig.             Aefgen 1619
Pouwels Aelbertsz Gasthuis Mandemakerssteeg 104 16 9 9-0-0           Eig.             Pouwels Aelbertsz 104
Aelbrecht Aelbrecht Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 97 47 8 8-0-0 snijder       snijder Huur Griete Ripperts           Aelbrecht Aelbrecht 318
Aertgen Aelbrechtsdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 114 297 4,55 4-11-0           Huur Marie     Evert Beyersz weduwe   Aertgen Aelbrechtsdr 2040
Marytgen Aelbrechtsdr Gansoorde Middelste gracht 30 266 3 3-0-0           Eig.             Marytgen Aelbrechtsdr 1816
Aelbrecht Aelbrechtsz Kerkvierendeel Choersteeg 55 247 4 4-0-0           Eig.             Aelbrecht Aelbrechtsz 1686
Anthonis Aelbrechtsz Wanthuis Breestraat 82 29 7 7-0-0 [schoenmaker]       [schoenmaker] Eig.             Anthonis Aelbrechtsz 205
Cornelis Aelbrechtsz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 105 170 3,9 3-18-0           Huur Jherusalem Aalmoeshuis           Cornelis Aelbrechtsz 1134
Cornelis Aelbrechtsz Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 42 246 7 7-0-0 snijder derde deel     snijder Huur Sinte Katherynen Gasthuis           Cornelis Aelbrechtsz 1673
Cornelis Aelbrechtsz Gansoorde Hooigracht 115 278 10 10-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Cornelis Aelbrechtsz 1901
Cornelis Aelbrechtsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 89 147 7 7-0-0 slotenmaker       slotenmaker Eig.             Cornelis Aelbrechtsz 979
Dirck Aelbrechtsz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 42 320 4 4-0-0           Eig.             Dirck Aelbrechtsz 2200
Dirck Aelbrechtsz Rapenburg Aftergraft 184 111 5 5-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Dirck Aelbrechtsz 733
Dirck Aelbrechtsz Marendorp landzijde Mirakelsteeg, andere zijde 50 321 3 3-0-0           Eig.             Dirck Aelbrechtsz 2208
Jan Aelbrechtsz Kerkvierendeel Hooigracht 98 253 18 18-0-0 drapier       drapier Eig.             Jan Aelbrechtsz 1729
Jan Aelbrechtsz Nieuweland Steenschuur 152 176 18 18-0-0           Huur Martyn Huygen   verwer       Jan Aelbrechtsz 1181
Jan Aelbrechtsz, heer Over 't hof Rapenburch 154 82 7 7-0-0           Eig.             Jan Aelbrechtsz, heer 541
Pieter Aelbrechtsz Overmare landzijde Marendorp 130 399 18 18-0-0 [waard] eigenaar in de roes     [waard] Eig.             Pieter Aelbrechtsz 2777
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 142 301 8 8-0-0           Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2068
Pouwels Aelbrechtsz Nicolaasgracht Poortje 141 301 10,4 10-8-0   4 kamers       Eig.             Pouwels Aelbrechtsz 2067
Symon Aelbrechtsz Nieuweland Molensteeg, andere zijde 109 171 4,5 4-10-0           Huur Wynaert Jansz           Symon Aelbrechtsz 1138
Ysbrant Aelbrechtsz Kerkvierendeel Choersteeg 56 248 4 4-0-0           Eig.             Ysbrant Aelbrechtsz 1687
Aeltgen Kerkvierendeel Middelweg 105 254 6,5 6-10-0     Lourys Hendricxsz weduwe   Huur Anna   bezemmaker       Aeltgen 1736
Aeltgen Burchstreng Burchstreng 5 225 25 25-0-0     Jan Kocken weduwe   Eig.             Aeltgen 1513
Aeltgen Nieuweland Steenschuur 155 177 18 18-0-0     Willem Jacobsz weduwe   Eig.             Aeltgen 1184
Aeltgen Hogewoerd Sint Barbarensteeg andere zijde 207 209 5,2 5-4-0   per week 0-2-0       Huur Pieter, mr   barbier       Aeltgen 1402
Aeltgen Gansoorde Middelste gracht 64 271 5,2 5-4-0           Huur Balthen Symonsz   bakker       Aeltgen 1850
Aeltgen Gansoorde Hooigracht 109 277 0 0-0-0     Claes van Bancken weduwe   Huur Jan Heynoom           Aeltgen 1895
Aeltgen Rapenburg Noordeinde 277 125 10 10-0-0 gorters       gorters Huur Lambert   smid       Aeltgen 826
Dieuwer Aerntsdr Burchstreng Nieuwstraat 121 240 3,57 3-11-6           Huur Beatris     Dirck Jansz, jonge weduwe   Dieuwer Aerntsdr 1629
Jannetgen Aerntsdr Rapenburg Cellebroersgraft 76 97 3,9 3-18-0           Huur Aechte Heyndricxdr           Jannetgen Aerntsdr 625
Jannetgen Aerntsdr Rapenburg Steenschuyr 103 100 10 10-0-0           Eig.             Jannetgen Aerntsdr 652
Jannetgen Aerntsdr Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 153 107 5,6 5-12-0           Huur Sint Katerynen Gasthuis           Jannetgen Aerntsdr 702
Marytgen Aerntsdr Hogewoerd Levendaal 255 215 6 6-0-0 [voller]       [voller] Eig.             Marytgen Aerntsdr 1450
Neeltgen Aerntsdr Rapenburg Cellebroersgraft 81 97 3,9 3-18-0           Huur Ael Coedycx           Neeltgen Aerntsdr 630
Neeltgen Aerntsdr Rapenburg Blauwsteeg, andere zijde 169 109 3,25 3-5-0   eigenaar woont te gorinchem       Huur Gerryt           Neeltgen Aerntsdr 718
Anthonis Aerntsz Rapenburg Nonnensteeg 188 112 5,5 5-10-0   in den haan       Eig.             Anthonis Aerntsz 737
Claes Aerntsz Rapenburg Slopje 135 104 2,6 2-12-0           Huur Kathryn Capiteyns           Claes Aerntsz 684
Cornelis Aerntsz Zevenhuizen Commandeurssteeg 115 150 2,6 2-12-0           Huur Daniel Florysz   schoenmaker       Cornelis Aerntsz 1005
Cornelis Aerntsz Marendorp landzijde Steeg 263 348 5 5-0-0           Huur Susterhuis Scagen           Cornelis Aerntsz 2420
Dirck [Aerntsz], mr Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 14 181 12 12-0-0 chirurgijn       chirurgijn Eig.             Dirck [Aerntsz], mr 1209
Garbrant Aerntsz Marendorp landzijde Mare 117 329 8 8-0-0 vleeshouwer 2 huizen     vleeshouwer Eig.             Garbrant Aerntsz 2275
Garbrant Aerntsz Marendorp rijnzijde Marendorp 19 353 8 8-0-0 garenzieder       garenzieder Eig.             Garbrant Aerntsz 2445
Garbrant Aerntsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 18 317 4 4-0-0 vleeshouwer stal     vleeshouwer Eig.             Garbrant Aerntsz 2176
Gerryt Aerntsz Zevenhuizen Volresgraft 37 140 7,5 7-10-0 snijder       snijder Huur Heyndrick van Wyngaerden           Gerryt Aerntsz 927
Gerryt Aerntsz Rapenburg Cellebroersgraft 73 96 3,25 3-5-0           Huur Cornelis Jansz weduwe timmerman       Gerryt Aerntsz 622
Heyndrick Aerntsz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 23 182 5,85 5-17-0           Huur Pieter Michielsz           Heyndrick Aerntsz 1218
Jacob Aerntsz Zevenhuizen Steenschuur 125 152 5 5-0-0 voller       voller Eig.             Jacob Aerntsz 1015
Jacob Aerntsz Rapenburg Graft 202 114 3,9 3-18-0 turfdrager       turfdrager Huur Ael     Pieter Gerrytsz weduwe   Jacob Aerntsz 751
Jacob Aerntsz Marendorp rijnzijde Marendorp 49 357 18 18-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jacob Aerntsz 2475
Jan Aerntsz Hogewoerd Crauwelsteeg, ene zijde 122 195 3,25 3-5-0           Huur Florys Jacobsz       weduwe   Jan Aerntsz 1317
Jan Aerntsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 211 210 12 12-0-0 drapier       drapier Eig.             Jan Aerntsz 1406
Jan Aerntsz Gasthuis Vrouwensteeg 77 12 9 9-0-0 [snijder]       [snijder] Huur Gerryt van der Laen, mr           Jan Aerntsz 77
Jan Aerntsz Vleeshuis Noordeinde 48 55 8 8-0-0 molenaar       molenaar Huur Geertruyt Jansdr van Oyen           Jan Aerntsz 368
Job Aerntsz Nieuweland Slopje 127 173 3 3-0-0       weduwe   Eig.             Job Aerntsz 1156
Lenaert [Aerntsz], mr Marendorp rijnzijde Marendorp 23 353 9 9-0-0           Eig.             Lenaert [Aerntsz], mr 2449
Lourys Aerntsz Rapenburg Blauwsteeg, ene zijde 166 109 2,6 2-12-0           Huur Cornelis Gysbrechtsz           Lourys Aerntsz 715
Martyn Aerntsz Nieuweland Molensteeg, ene zijde 95 169 9 9-0-0 bouman 2 huizen     bouman Eig.             Martyn Aerntsz 1124
Mees Aerntsz Marendorp landzijde Mare, oostzijde 4 315 6 6-0-0 bouman       bouman Eig.             Mees Aerntsz 2162
Pieter Aerntsz Overmare rijnzijde Marendorp 7 367 9 9-0-0 lijndraaier       lijndraaier Huur Jan Jansz   coman       Pieter Aerntsz 2553
Symon Aerntsz Rapenburg Cellebroersgraft 95 99 4 4-0-0 wever       wever Eig.             Symon Aerntsz 644
Symon Aerntsz Zevenhuizen Nieuwsteeg 84 146 7,5 7-10-0 verversknecht       verversknecht Huur Pieter Jansz   schrijnwerker       Symon Aerntsz 974
Vechter Aerntsz Rapenburg Noordeinde 307 129 5 5-0-0 [messenmaker]       [messenmaker] Huur Dirck van der Does           Vechter Aerntsz 856
Willem Aerntsz Kerkvierendeel Koppenhinksteeg 35 245 5 5-0-0 schipper       schipper Eig.             Willem Aerntsz 1666
Willem Aerntsz Hogewoerd Levendaal 246 214 7 7-0-0 meester voller       meester voller Eig.             Willem Aerntsz 1441
Willem Aerntsz Rapenburg Zandt 239 120 3,9 3-18-0   eigenaar in de molensteeg   weduwe   Huur Eeuwout Adriaenz           Willem Aerntsz 788
Willem Aerntsz Rapenburg Bakkerssteeg 144 106 4 4-0-0 smid       smid Eig.             Willem Aerntsz 693
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 174 306 16 16-0-0 brouwer schuur     brouwer Eig.             Willem Aerntsz 2100
Willem Aerntsz Nicolaasgracht Uiterste gracht 193 308 7,15 7-3-0 kuiper       kuiper Huur Jan Gerrytsz   bostelman       Willem Aerntsz 2119
Wouter Aerntsz Wolhuis Sint Pieterskerksteeg 96 47 12 12-0-0 coman       coman Eig.             Wouter Aerntsz 317
Ysbrant Aerntsz Marendorp landzijde Marendorp 186 338 12 12-0-0 bouman       bouman Eig.             Ysbrant Aerntsz 2344
Aertgen Levendaal Sytgraft 42 223 3 3-0-0 schilder       schilder Huur Cornelis Vranckenz   coman       Aertgen 1506

 

Al  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Jan Evangelist de Aladio Zevenhuizen Volresgraft 25 138 44 44-0-0 lombard       lombard Eig.             Jan Evangelist de Aladio 915
Huych [Jansz] van Alckemade Over 't hof Sint Pieterskerkgracht 55 68 24 24-0-0           Eig.             Huych [Jansz] van Alckemade 442
Jacob Jacobsz Alckemade Hogewoerd Poortje 264 216 6 6-0-0 [voller]       [voller] Eig.             Jacob Jacobsz Alckemade 1459
Jan van Alckemade Rapenburg Rapenburch 340 134 32 32-0-0       erven   Eig.             Jan van Alckemade 889
Willem Alckemade, mr Kerkvierendeel Hooglandse kerkgraft 44 246 28 28-0-0 procureur generael 2 huizen   weduwe procureur generael Eig.             Willem Alckemade, mr 1675
Alewyn Alewynsz Rapenburg Cellebroersgraft 57 94 6 6-0-0 [korenkoper]       [korenkoper] Eig.             Alewyn Alewynsz 606
Jannetgen Allaertsdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 71 233 9 9-0-0   tot haar lijf, 3de deel       Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Jannetgen Allaertsdr 1579
Kathryn Allaertsdr Over 't hof Papengraft 106 75 6 6-0-0           Huur Jan de Wit, heer           Kathryn Allaertsdr 493
Allaert Allaertsz Hogewoerd Dwerscamp, andere zijde 183 204 0 0-0-0           Eig.             Allaert Allaertsz 1378
Andries Allaertsz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 73 324 1 1-0-0 appelkoper tuin     appelkoper Eig.             Andries Allaertsz 2231
Andries Allaertsz Burchstreng Burchstreng 36 229 11 11-0-0 boomgaardman       boomgaardman Eig.             Andries Allaertsz 1544
Blasius Allaertsz Hogewoerd Hogewoerd, andere zijde 196 205 12 12-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Blasius Allaertsz 1391
Claes Allaertsz Rapenburg Bakkerssteeg 143 106 4 4-0-0           Eig.             Claes Allaertsz 692
Lourys Allaertsz Kerkvierendeel Middelweg, andere zijde 113 255 6 6-0-0           Huur Phiilips van Noorde           Lourys Allaertsz 1744
[Berta van Almonde], jkv Gansoorde Hooigracht 140 281 24 24-0-0     [Jacob] [Pijns Van Offhem] [weduwe]   Huur Sinte Annen Klooster           [Berta van Almonde], jkv 1926
Kors Willemsz van Alphen Nicolaasgracht Middelste gracht 40 287 10 10-0-0 [droogscheerder]       [droogscheerder] Eig.             Kors Willemsz van Alphen 1966

 

An  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Adriaen Andriesz Nieuweland Oosterlingplaats 7 155 30 30-0-0 [drapier] 2 huizen     [drapier] Eig.             Adriaen Andriesz 1036
Gerryt Andriesz Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 98 237 13 13-0-0   eigenaar in het claverblat       Huur Jacob Dircxz           Gerryt Andriesz 1606
Gerryt Andriesz Gansoorde Middelste gracht 14 265 5 5-0-0 korenmeter       korenmeter Eig.             Gerryt Andriesz 1800
Huych Andriesz Burchstreng Burchstreng 48 230 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Huych Andriesz 1556
Michiel Andriesz Nieuweland Vliet 135 174 14 14-0-0 landman       landman Eig.             Michiel Andriesz 1164
Annetgen Overmare landzijde Stommen steeg 56 388 1,95 1-19-0           Huur Doe Jorysz           Annetgen 2703
Annetgen Hogewoerd Sint Barbarensteeg ene zijde 199 208 5,2 5-4-0   met kathryn, per week 0-2-0       Huur Jaspar Symonsz   kammaker       Annetgen 1394
Annetgen Rapenburg Zegersteeg 40 91 3,25 3-5-0 bezemmaaksters       bezemmaaksters Huur Gerryt, heer   priester       Annetgen 589
Annetgen, coman Wolhuis Steenschuur 46 39 14 14-0-0     Heyndrick Willemsz, coman weduwe   Eig.             Annetgen, coman 267
Annetgen Rapenburg Cellebroersgraft 65 95 5,2 5-4-0 bezemmakers       bezemmakers Huur Louwerys Allaertsz   bode       Annetgen 614
Annetgen Rapenburg Cellebroersgraft 36 90 0 0-0-0 bakkers eigenaar op de vliet     bakkers Huur Govaert   coman       Annetgen 585
Annetgen Overmare landzijde Camp 62 389 2,6 2-12-0           Huur Dirck Jansz   coster       Annetgen 2709
Anthonis Nicolaasgracht Uiterste gracht 110 297 5,2 5-4-0 lindewever       lindewever Huur Anthonis Aertsz           Anthonis 2036
Anthonis Marendorp landzijde Hooglandse kerksteeg 252 347 8 8-0-0           Huur Marie     Martyn van Sonnevelt weduwe   Anthonis 2409
Anthonis Rapenburg Bezijden de doelen 224 118 0 0-0-0 metselaar       metselaar Huur Jan van Adrichem           Anthonis 773
Aefgen Anthonisdr Nicolaasgracht Uiterste gracht 115 297 3,25 3-5-0           Huur Grietgen Heyndricksdr           Aefgen Anthonisdr 2041
Aeltgen Anthonisdr Marendorp landzijde Marendorp 171 337 6,5 6-10-0           Eig.             Aeltgen Anthonisdr 2329
Grietgen Anthonisdr Zevenhuizen Nieuwsteeg 74 145 10 10-0-0           Eig.             Grietgen Anthonisdr 964
Adriaen Anthonisz Kerkvierendeel Hooigracht 93 253 12 12-0-0 wollewever       wollewever Eig.             Adriaen Anthonisz 1724
Aelbrecht Anthonisz Gasthuis Maarsmanssteeg 114 18 18 18-0-0   met lysbeth heyndricxdr       Eig.             Aelbrecht Anthonisz 114
Anthonis Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht, andere zijde 169 305 10 10-0-0 lindewever eigenaar te leierdorp     lindewever Huur Jacob Rous           Anthonis Anthonisz 2095
Claes Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg 131 331 5,85 5-17-0 bakker       bakker Huur Marie Augustyns           Claes Anthonisz 2289
Cornelis Anthonisz Nieuweland Sint Jacobsgraft, andere zijde 36 160 9 9-0-0           Huur Neeltgen Quartelaers erven         Cornelis Anthonisz 1065
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Donkersteeg 12 352 20 20-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Dirck Anthonisz 2438
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Oude Rijn 97 363 7 7-0-0 zeilmaker       zeilmaker Eig.             Dirck Anthonisz 2523
Dirck Anthonisz Hogewoerd Hogewoerd, ene zijde 19 181 16 16-0-0 appelkoper, [bogaardman]       appelkoper, [bogaardman] Eig.             Dirck Anthonisz 1214
Dirck Anthonisz Hogewoerd Sint Joryssteeg, andere zijde 186 204 0,6 0-12-0   erf       Huur Dieuwer   kammakers       Dirck Anthonisz 1381
Dirck Anthonisz Marendorp rijnzijde Marendorp 41 356 5 5-0-0 zeilmaker       zeilmaker Eig.             Dirck Anthonisz 2467
Frans Anthonisz Hogewoerd Levendaal 232 212 6 6-0-0           Huur Cornelis Claesz   rugenbrouwer       Frans Anthonisz 1427
Gerryt Anthonisz Marendorp landzijde Mirakelsteeg 37 319 2,92 2-18-6           Huur Cornelis Ziericxz           Gerryt Anthonisz 2195
Gerryt Anthonisz Kerkvierendeel Choersteeg 60 248 2,6 2-12-0   per week 0-1-0       Huur Quyrin Anthonisz   schoenmaker       Gerryt Anthonisz 1691
Jacob Anthonisz Wanthuis Rijn 59 26 22 22-0-0 [bakker]       [bakker] Eig.             Jacob Anthonisz 182
Jan Anthonisz Nicolaasgracht Uiterste gracht 202 309 4 4-0-0 schipper       schipper Eig.             Jan Anthonisz 2128
Jan Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 79 324 7 7-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Eig.             Jan Anthonisz 2237
Pieter Anthonisz Gansoorde Hooigracht 121 279 8 8-0-0 warmoesman       warmoesman Huur Cornelis Pietersz, mr erven         Pieter Anthonisz 1907
Symon Anthonisz Marendorp landzijde Jan Vossteeg, andere zijde 89 326 5 5-0-0 schuitvoerder       schuitvoerder Eig.             Symon Anthonisz 2247
Waernaert Anthonisz Burchstreng Burchstreng 22 227 18 18-0-0 [lantarenmaker]       [lantarenmaker] Eig.             Waernaert Anthonisz 1530
Willem Anthonisz Zevenhuizen Volresgraft 50 142 8,5 8-10-0 [kuiper] half jaar, jan meeusz verversknecht half jaar     [kuiper] Huur Pieter Pietersz Paedts           Willem Anthonisz 940
Willem Anthonisz Zevenhuizen Volresgraft 44 141 12 12-0-0 kuiper       kuiper Huur Dirck Heyndricxz van Alphen           Willem Anthonisz 934

 

Ap  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Apolonia Rapenburg Noordeinde 265 124 3,25 3-5-0   eigenaar in de gulden waegen       Huur Cent Jansz           Apolonia 814
Apolonia Rapenburg Kolfmakerssteeg 25 88 3,9 3-18-0           Huur Pieter Jansz           Apolonia 574

 

Ar  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Ark Stad Leiden Zevenhuizen Steenschuur 98 148 0 0-0-0   ark       Eig.             Ark Stad Leiden 988
Arme Huiszitten Marendorp landzijde Marendorp 194 339 3,9 3-18-0   2 kamers       Eig.             Arme Huiszitten 2352
Arme Huiszitten Gansoorde Hooigracht 99 276 0 0-0-0   leeg       Eig.             Arme Huiszitten 1885
Arme Huiszittenhuis Vleeshuis Noordeinde 41 54 0 0-0-0           Eig.             Arme Huiszittenhuis 361
Geertgen Arysdr Hogewoerd Sint Barbarensteeg ene zijde 200 208 3,9 3-18-0   per week 0-1,5-0       Huur Ryck Jansz   schoenlapper       Geertgen Arysdr 1395
Neeltgen Arysdr Gansoorde Middelste gracht 28 266 6 6-0-0 spinster       spinster Eig.             Neeltgen Arysdr 1814
Jan Arysz Gansoorde Hooigracht 110 278 11 11-0-0 drapier       drapier Eig.             Jan Arysz 1896
Jan Arysz Nieuweland Coepoortsgraft, ene zijde 54 163 9 9-0-0   half jaar, mees cornelisz timmerman half jaar       Huur Dirck, mr   chirurgyn       Jan Arysz 1083

 

As  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Heyndrick van Assendelft Rapenburg Nonnensteeg 187 112 22 22-0-0           Eig.             Heyndrick van Assendelft 736

 

Au  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Marytgen Augustynsdr Marendorp rijnzijde Marendorp 40 355 8 8-0-0           Huur Aernt Lambrechtsz   bakker       Marytgen Augustynsdr 2466
Cornelis Augustynsz Wolhuis Nobelstraat 21 36 10 10-0-0 snijder       snijder Eig.             Cornelis Augustynsz 242
Cornelis Augustynsz Nieuweland Coepoortsgraft, andere zijde 91 168 0,6 0-12-0   tuin       Eig.             Cornelis Augustynsz 1120
Cornelis Augustynsz Marendorp landzijde Bouwelouwensteeg 223 343 3 3-0-0 [lindewever] erf verkocht     [lindewever] Eig.             Cornelis Augustynsz 2380

 

A     p1561_naam_A

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl