DIRK TIERLOET

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK TIERLOET

ovl. voor 8 mei 1370 (Ke. 493 f. 48v.).

functies:

schepen 1338-39; H. Geestmr. 1341-42, 58-59, 61-62.

(woon?)huisbezit: een huis en erf aan de Oude Rijn, verm. 13 juni 1336 (W. 428 f. 8).

landbezit:

* 8 mei 1353 14 morgen land te Alphenerhoorn, verhuurd (Lhorst. 1 f. 100).

* 24 sep. 1365 9 morgen land te Voorschoten en Valkenburg, gemeen gelegen met land van het klooster Leeuwenhorst; dit klooster bezat hierop 4 £ pay. rente (Lhorst. 1 f. 92v.-93).

rentebezit:

* 11 mrt. 1350 25 s.g.g. op een huis en erf aan St. Pieterskerksteeg, door zijn erfgenamen 8 mei 1370 aan zijn prebende overgedragen (Ke. 493 f. 48v.).

* 8 dec. 1358 1 £ g.g. op een huis en erf te Marendorp (hofstedehuur, vermoedelijk spruitend uit erfuitgifte); 9 nov. 1361 door Floris Foytken, neef van zijn vrouw, overgedragen aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 20v.)

* 11 nov. 1359 18 s.g.g. op een huis en erf te Leiden, 8 mei 1370 door zijn erfgenamen overgedragen op zijn prebende (Ke. 493 f. 48v.)

* 24 juni 1360 5 s.pay. op een huis en erf te Leiden,

* 28 p.pay. op een huis en erf aan de Groenesteeg en

* 28 p.pay. op een huis en erf aan de Middelste gracht (Oostgracht).

Deze 3 renten vererfden via zijn vrouw op haar zr. Geertruud Claas Screvels weduwe (Ke. 493 f. 67).

* 17 okt. 1363 30 s.pay. op een huis en erf op het Hogeland,

* 18 feb. 1367 1 £ pay. op een huis en erf aan de Hooigracht en

* 18 apr. 1367 30 s.pay. op een huis en erf te Marendorp tussen Middelgracht en Stadsvest; laatstgenoemde 3 renten droeg hij 8 nov. 1368 over aan St. Pancraskapittel (Ke. 517).

* 19 juni 1367 40 s.g.g. op een huis en erf aan de Breestraat, door zijn erfgenamen 8 mei 1370 overgedragen aan zijn prebende (Ke. 493 f. 48v.).

stichting:

1369 St. Michaelsprebende in St. Pancraskerk (Leverland, 'St. Pancraskapittel', 83). Verleende zijn neef Dirk Simonsz. 21 sep. 1369 de collatie; stierf deze kinderloos dan zou deze zijn voor diens zr. Gimme om tenslotte aan het kapittel te komen (Ke. 420 f. 69). Eerste bekleder van de prebende was heer Dirk Hendriksz. (Leverland, 'St. Pancraskapittel', 83; Ke. 415 f. 5v., 493 f. 82).

schenking:

voor 30 apr. 1358 5 £ pay. op o.m. een huis en erf te Leiden (zijn bezit?) aan het klooster Leeuwenhorst (Lhorst. reg. 208).

varia:

12 juni 1349 getuige bij een verkoop aan het klooster Leeuwenhorst; ontving 9 juli 1352 land t.b.v. dit klooster (Lhorst. 1 f. 57v., 114 en 94).

familie:

zijn erfgenamen waren (verm. 25 juni 1370) Baarnd Baarndsz., Claas Hendriksz. en Daniel Hendriksz. (Ke. 960). Kinderen van deze Claas Hendriksz. waren vermoedelijk de kanunnik Johannes Claasz., Dirk Tierloet en Gimme (Ke. 416 f. 48). Hij noemde Dirk Simonsz. zijn neef (zie stichting). tr. Femeynse, ovl. voor 9 nov. 1361 (Ga. 455 f. 20v.), dr. van broeder Floris Foytkensz.; haar zr. Geertruud was echtgenote van Claas Screvel, gegoed te Leiderdorp (Ke. 493 f. 67; GvH. 242 f. 78; Muller, 'Het Oude Register', 227). Floris Foytken, verm. 9 nov. 1361, noemde Femeynse tante (Ga. 455 f. 20v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl