FLORIS MONTFOIRDENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


FLORIS MONTFOIRDENZ.

L. van der Hoeven te Rotterdam bereidt een publikatie voor waarin Floris geplaatst wordt in de genealogie van het geslacht Van Foreest.

ovl. 1422, begr. St. Pieterskerk (DuO. 2033 f. 4).

functie:

kerkmr. van St. Pieter 1417-18.

beroep:

drapenier (vgl. bezit raamstede).

huisbezit:

1418 een huis, erf en achtererf aan de Mare, gekocht voor 42 nobel (hierop had St. Catharinagasthuis 7 comans groten en ½ houde (huis en erf) en Dirk van de Werves kinderen 7 groten met houde (achtererf; RA. 50 f. 186).

landbezit:

* een erf in St. Pietershoeve tussen Molengracht en Nieuwe Vollersgracht, verm. sinds 1398-99; na verkoop 1407-08 in andere handen (Ke. 323 (1) f. 6v. en volgende rek., 323 (7) f. 7).

* 28 jan. 1410 14 hond land te Voorschoten, gekocht van Dirk Gerrit Montfoirdenz.z. (Ga. 456 p. 211).

* 1409-10 ¼ raamstede, met daarop een rente t.b.v. St. Pieterskerk (Ke. 323 (8) f. 7v. en volgende rek.).

* 1417-18 ½ raamstede als boven (Ke. 323 (11) f. 10v.).

* 1417-18 ¼ raamstede, als boven (Ke. 323 (11) f. 11).

* 1417-18 1 raamstede, als boven (Ke. 323 (11) f. 11v.).

* 1417-18 1 raamstede, als boven (Ke. 323 (11) f. 12v.).

* indien dezelfde als Veen Floris Montfoirdenz.: land te Zoeterwoude (GvH. 230 f. 120v.).

rentebezit:

* 1 £ g.g. een huis en erf te Leiden; 13 mei 1397 afgekocht (RA. 50 f. 14v.).

* 17 jan. 1396 schuldbrief van 25½ oude schild; 26 dec. 1398 23½ oude schild afbetaald (RA. 50 f. 20v.-21).

* schuldbrief van 16 nobel (minus 11 groten), 1410 afgeschat (RA. 50 f. 100).

* 27 nov. 1415 schuldbrief van 10 gouden nobel, 29½ bot, afgeschat 27 dec. 1416 (RA. 50 f. 155).

borgstelling:

14 juni 1402 Claas Hugenz., van Valkenburg (Secr. 20 f. 10v.).

schenking:

liet de Duitse Orde 5 nobel na voor memoriediensten (DuO. 2033 f. 14).

familie:

neef van Dirk Gerrit Montfoirdenz.z. (Ga. 456 p. 211).

kinderen:

1. Wiburg en:

2. Philips

zij kochten samen met hun vader 1403-04 een kerkstoel in St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 13v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl