vorige Buurt: 178.Oost Weidenburg 179. Weidenburg volgende Buurt: 180.Hertogdom van Orleans

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

te weten dat de selve sal bestaen in den taerling gelegen tusschen de Oude Chingel / de Westdwersgraft / de Langegraft / ende de Scheystrate.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 48 vso - 49, 06-08-1620)

Het is het merkwaardig dat zich in de directe omgeving - aan en achter de tegenover liggende noordzijde van de Langegracht tussen de Nieuwe Mare en de Westdwarsgracht - nóg een buurt met de naam Weidenburg bevond, die in 1617 was gesticht. Om verwarring te voorkomen, vermelden wij deze buurt als Weidenburg bis. Overigens wordt deze buurt in 1623 gesplitst in Oost Weidenburg en West Weidenburg, zodat er nadien van een dubbele naamgeving geen sprake meer is (zie ook 'Buurthouden', pag. 67).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 36 vso, 31-08-1617)

Geschiedenis:

Op 06-08-1620 gesticht op verzoek van de gebuyren wonachtich aen de Oude Chingel tusschen de Scheystraet ende de Westdwersgraft / mitsgaders aen de oostsijde van de selve graft tusschen de Chingel ende Langegraft. Uit het bericht blijkt verder dat buren al een vergadering hadden belegd, maar zonder de bewoners van de Langegracht en de Scheistraat daar bij te betrekken. Het Gerecht besluit ook hun huizen bij de nieuwe buurt te voegen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 36 vso, 31-08-1617)

Overigens doet zich het eveneens merkwaardige feit voor dat de westzijde van de Lange Scheistraat een jaar later, op 17-06-1621, door het Gerecht op verzoek van de geburen bij de nieuw gestichte buurt Scheidenburg wordt ondergebracht. Maar bij de stichting van Scheidenburg wordt met geen woord over de gang van zaken in 1620 gerept (zie boven).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 54 vso, 17-06-1621)

Iets dergelijks herhaalt zich in 1624 wanneer de nieuwe buurt 't Hertogdom van Orleans wordt gesticht. In verband daarmee wordt de Langegracht tussen Scheistraat en Westdwarsgracht (nu de zuidzijde van de Lammermarkt tussen Scheistraat en Nieuwe Beestenmarkt) aan Weidenburg onttrokken, hoewel dit opnieuw niet wordt vermeld. De reden van de splitsing of herverdeling zal zijn geweest dat inmiddels het Fockerstraatje en enkele slopjes binnen het taerling waren gebouwd, zodat de buurt te groot was.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 68 vso - 69, 29-08-1624)

Willem van Haren (Hazen), heer van Weidenburg, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 139 fol. 261, 13-07-1786)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Liclaesz., Huych - 06-08-1620 1 *
Roos, Claes Gerrytsz. - 10-08-1628 1  
Tongeren, Niclaes - 09-09-1638 1 *
Sybman, Jan - 22-07-1655 2 v  
Aerdenstoff, Jan Hermansz. van - 10-05-1669 1  
Cosson, Abraham - 05-11-1669 1 *
Espine, Daniel de l' - 08-04-1680 1 *
Lou, Jacques la- 26-06-1681 2  
Musquettier, Arent - 14-07-1695 1  
Fris, Jacob - 31-05-1703 1  
Perot, Jan - 19-11-1744 1  
Willer, Jean Theodore - 04-07-1754 1 v  
Willer, Gerard - 29-11-1759 1 v  
Haren, Willem van - 02-05-1776 1 o *
Kaden, Cornelis van der - 14-09-1786 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl